What Is The Difference Between "Would You Like Some Milk In Your Coffee? " And "Would You Like Any Milk In Your Coffee? " And "Clarify The Difference Between Those Sentences, Please

     

VUit 13:Bài 13:WOULD YOU lượt thích SOME MILK?BẠN CÓ MUỐN MỘT ÍT SỬA KHÔNG?ỉ. TỪ VỰNGbeef (n) thịt trườn bread (n) bánh mi


Bạn đang xem: What is the difference between "would you like some milk in your coffee? " and "would you like any milk in your coffee? " and "clarify the difference between those sentences, please

chicken (n) thịt con gà ftjikin>fish (n) cá hungry (n) đói / <’hurjgri>thirsty (n) khát<’Gsrsti>miik (n) sữa noodles (n) mì nạp năng lượng liền <"nurdl>pork (n) giết heo, giết mổ lợn rice (n) gạo, lúa, cơm trắng water (n) nước<"worts>food (n) trang bị ăndrink (n) thức uốngapple juice (n) nước ép táo bị cắn dở <’íepl d^urs>hamburger (n) bánh mì kẹp thịt <"hsemb3:gs>fruit juice (n) nước ép trái cây mineral water (n) nước khoáng <"minsrsỉ worts>favourite (adj) được yêu quý nhất <"feivsrit>lemonade (n) nước chanh orange juice (n) nước cam <"Drtnd3 d3u:s> vegetables (n) rau<’ved3tsb(s)ls>NGỬ PHÁPHỏi đáp về ai đó ưa thích/sở phù hợp đồ ăn, thức uống nào đó Hỏi:What’s your (her/his/their) + favourite + food/drink?Đồ ăn/Thức uống được thương mến nhất của khách hàng (cô ấy/cậu ấy/họ) là gì?Đớp:My (Her/His/Their) + favourite + food/drink + is + vật dụng ãn/thức uống.Đồ ăn/Thức uống được hâm mộ nhât của tớ (cô ấy/cậu â"y/họ) là...Hoặc It’s + vật dụng ăn/thức uống.Nó (Đó) là...Ex: What"s your favourite food? Đồ ớn nhưng bạn thích thú nhất là gì?My favourite food is fish. Đồ nạp năng lượng mà tôi yêu mếm nhất là cá.It"s is fish. Đó là cá.Cấu trúc nói đến ai đó thích loại gìl/you/we/they + lượt thích + đồ ăn/ỉhức uống.Tôi/Bạn/Chúng ta/Họ thích...Ex: I like fish. Tôi say đắm cá.They like beef. Họ ham mê thịt bò.Đối với chủ ngử là she/he ở ngôi thứ 3 số ít yêu cầu ta cần thêm s vào sau hễ từ thường "likes".She/He + likes + đồ ăn/thức uống.Cô ấy/Cậu ấy thích...Ex: She likes milk. Cô ấy mê thích sữa.Cấu trúc nói đến ai kia không thích loại gìl/you/we/they + don’t like + đồ ãn/thức uống.Tôi/Bạn/Chúng ta/Họ không thích...Ex: I don"t like fish. Tôi không thích cá.They don"t like beef. Chúng ta không mê thích thịt bò.She/He + doesn’t lượt thích + trang bị ãn/thức uống.Cô ấy/Cậu ấy không thích...Ex: She doesn"t like milk. Cô ấy không mê say sữa.Hỏi với đáp về ai đó thích đồ ăn, thức uống đề xuất khôngKhi ý muốn hỏi ai đó thích hợp đồ ăn/ thức uống yêu cầu không, chúng ta cũng có thể dùng các cấu tạo sau. Đây là dạng câu hỏi mà trong câu thực hiện động từ thường xuyên "like" (thích) ở hiện tại. Chủ ngữ chủ yếu trong câu là "you/ they" (ỏ số nhiều) phải ta yêu cầu mượn trợ đụng từ "do" và đặt ở đầu câu, cuối câu thêm dấu "?".Hỏi:Do you/they + like + đồ ăn/thức uống?Bạn/Họ thích... Cần không?Đáp: vì đây là câu hỏi "có/không" bắt buộc ta tất cả cách trả lời:Nếu bạn/họ thích thì trả lời:Yes, l/they do.Vâng, tôi/họ thích.Còn nếu bạn/họ không say đắm thì trả lời:No, l/they don’t. I/They + lượt thích + đồ ãn/thức uống.Không, tôi/họ không thích. Tôi/Họ thích...Ex: vì you lượt thích fish? bạn muốn cá không?No, I don"t. I like chicken. Không, tôi không thích. Tôi say mê thịt gà. Chủ ngữ bao gồm trong câu là "he/she" (ở ngôi vật dụng 3 số ít) đề xuất ta phảimượn trợ cồn từ "does" và đặt ở đầu câu, cuối câu thêm dấu "?".Hỏi:Does he/she + lượt thích + đồ vật ăn/thức uống?Cậu ây/cô ấy thích... Phải không?Đáp:Nếu bạn/họ mê thích thì trả lời:Yes, he/she does.Vông, cậu ây/cô ấy thích.Còn ví như bạn/họ không mê say thì trả lời:No, he/she doesn’t. He/She + likes + đồ gia dụng ãn/thức uống.Không, cậu ấy/cô ấy ko thích. Cậu ấy/cô ấy thích...Ex: Does he like fish? Cậu ấy ưng ý cá không?Yes, he does. Vâng, cậu ấy thích.No, he doesn"t. He likes chicken.Không, cậu ấy ko thích. Cậu ây ưng ý thịt gà.Mời ai kia ãn/uống trang bị gì>Để mời ai đó, cần sử dụng thứ gì, các em hoàn toàn có thể sử dụng cấu tạo sau:Hỏi:Would you like some + đồ vật ăn/thức uống?Bạn dùng một ít... Nhé?Đáp:Nếu bạn gật đầu đồng ý lời mời ăn/uống của người nào đó thì dùng:Yes, please.Vâng, son lòng.Còn nếu bạn từ chối lời mời ăn/uống của người nào đó thì dùng:No, thanks/ thank you.Không, cỏm ơn.Ex: Would you like some milk? chúng ta dùng một ít sữa nhé? Yes, please. Vâng, sân lòng.No, thank you. Không, cảm ơn.ill. BÀI GIẢI VÀ BÀI DỊCHNhìn, nghe với đọc lại.What"s your favourite food? Đồ ăn mếm mộ nhất của khách hàng là gì?It"s fish. Đó là cá.How about you, Tom? Còn chúng ta thì sao Tom?I lượt thích chicken. Tôi say mê gà.What"s your favourite drink, Mai?Thức uống ưa thích nhất cửa chúng ta là gì vậy Mai?It"s orange juice. Đó lờ nước cam ép.Do you like orange juice? mình thích nước cam ép bắt buộc không?No, I don"t. I like milk. Không, tôi ko thích. Tôi say đắm sữa.Chỉ cùng nói.Làm bài toán theo cặp. Hỏi bạn em về đồ ăn và thức uống được ái mộ nhất của họ.What"s your favourite food? Đồ ăn Ưa yêu thích nhất của người tiêu dùng là gì?It"s beef. Đó là thịt bò.What"s your favourite food? Đồ ăn Ưa thích hợp nhâ"t của công ty là gì?It"s pork. Đó là thịt heo/lỢn.What"s your favourite drink? Thức ưống Ưa thích nhất của công ty là gì? It"s orange juice. Đó là nưóc cam ép.What"s your favourite drink? Thức uống mếm mộ nhất cửa chúng ta là gì? It"s water. Đó là nước.Nghe và ghi lại chọn.b 2. C 3. AA: What"s your favourite food?B: It"s fish.A: Sorry?B: Fish is my favourite food,A: What"s your favourite drink?B: It"s orange juice.A: Orange juice?B: Yes.A: What"s your favourite food and drink?B: Chicken & orange juice.A: Chicken and... What?B: Chicken và orange juice.A: Oh, I see.Nhìn với viết.A: What"s his favourite food? Đồ ân cậu ấy yêu mếm nhất là gì?B: It"s chicken. Đó là gà.A: What"s her favourite drink?Thức uống cô ấy ưa chuộng nhất là gì?B: It"s orange juice. Đó là nước cam ép.A: What"s his favourite food and drink?Đồ nạp năng lượng và đồ uống cậu ấy yêu mếm nhâ"t lã gì?B: It"s fish và water. Đó là cá cùng nước.Chúng ta cùng hát.My favourite food and drinkĐồ ăn và thức uôhg Ưa mê say nhất của tôiWhat"s,your favourite food? What"s your favourite food?Hey ho, hey ho, my farourite food is beef.What"s your favourite drink? What"s your favourite drink?Hey ho, hey ho, my farourite food is milk.Beef và milk, beef & milk.Hey ho, hey ho, they"re my farourite food và drink.Đồ ăn mếm mộ nhất của chúng ta là gì? Đồ ăn ưa chuộng nhất của doanh nghiệp là gì? ô hô, ô hô, món ăn ưa ưng ý nhất của tôi là thịt bò.Thức uôhg hâm mộ nhất của công ty là gì? Thức uống hâm mộ nhất của người sử dụng là gì?ô hõ, ô hô, thức uô"ng mếm mộ nhất của mình là sữa,Thịt bò và sữa, thịt trườn và sữa.Ố hô, ô hô, chúng là những món ăn thức uống ưa chuộng nhất của tôi.Nhìn, nghe với lặp lại.Would you like some noodles? Cháu cần sử dụng một không nhiều mì nhé?Yes, please. I love noodles. Dạ, cháu sán lòng ạ. Cháu thích mì.Would you lượt thích some milk? Cháu dùng một không nhiều sữa nhé?No, thanks. Dạ không ạ, con cháu cảm ơn.What about orange juice? Còn nước cam xay thì sao?No, thank you. Không ạ, cháu cảm ơn.How about lemonade? Còn nước chanh cốt thì sao?Lemonade! Yes, please! That"s my favourite drink.Nước chanh! Vâng, cháu sán lòng ạ! Đó là thức uống thương mến của cháu.Chỉ và nói.Would you like some bread? các bạn dùng một ít bánh mì nhé?Yes, please. / No, thanks. Vâng, bản thân sẵn lòng. / Không, cỏm ơn.Would you like some rice? chúng ta dùng một ít cơm trắng nhé?Yes, please. / No, thanks. Vâng, bản thân sắn lòng. / Không, cảm ơn.Would you lượt thích some vegetables? chúng ta dùng một ít rau nhé?Yes, please. / No, thanks. Vâng, bản thân sán lòng.

Xem thêm: Giới Thiệu Đà Lạt Bằng Tiếng Anh Hay Về Đạ Lạt, Giới Thiệu Đà Lạt Bằng Tiếng AnhXem thêm: Tầm Quan Trọng Của Hệ Thống Đê Điều Ở Đồng Bằng Sông Hồng ? Bài 2 Trang 75 Sgk Địa Lí 9

/ Không, cảm ơn.Would you like some lemonade? các bạn dùng một số lượng nước chanh nhé? Yes, please. ì No, thanks. Vâng, bản thân sẵn lòng. / Không, cảm ơn.Chúng ta cùng nói.What"s your favourite food/drink?Đồ ăn/Thức uốhg bạn thương mến nhâ"t là gì?Would you like some?Bạn dùng một ít... Nhé?Nghe với điền số.a 3b 1c 2 chiều 4A: What"s your favourite food?B: It"s fish. With rice. Do you lượt thích fish?A: Yes. I like it very much.B: Me too.A: Would you lượt thích some milk?B: No, thanks.A: How about lemonade?B: Yes, please. I love lemonade. & some water, please. A: OK.A: Would you lượt thích some noodles?B: No, thanks.A: How about some rice?B: Yes. Rice with beef, please.A: What"s your favourite drink?B: It"s orange juice. Oh, and I lượt thích lemonade, too.A: Me too. I love orange juice & lemonade.Nhìn cùng viết.Menu (Thực đơn)Drink (Thức uống)Food (Đồ ăn)1. Milk (Sữa)4. Fish (Cá)2. Lemonade (Nước chanh)5. Rice (Cơm)3. Water (Nước)ó. Bread (Bánh mì)Chúng ta cùng chơi.Food or drink?Đồ ân tốt thức uống?Bây giờ chúng ta bước đầu tham gia vào trò chơi "Đồ ăn uống hay thức uống?". Sẵn sàng cho trò chơi: bảng đen tạo thành 2 phần, 1 phần ghi là "Food (thức ăn)" cùng phần còn lại ghi là "Drink (thức uống)". Trong phần Food đang ghi tên hầu hết thức ăn thân quen bằng giờ đồng hồ Anh, còn Drink đã ghi tên mọi thức uống thông dụng bằng giờ Anh.Giáo viên sẻ điện thoại tư vấn 2 đội lên bảng, từng nhóm vẫn ở từng phần đã dược phân chia sản bên trên bâng. đông đảo thành viên trong mỗi nhóm sẽ ráng phiên nhau viết tên nằm trong phần của mình. đội nào không thể viết được tên trong phần của bản thân hoặc viết tên không nên sẽ ra khỏi trò chơi. Tiếp nối nhóm khác sẽ vậy chỗ và thường xuyên cuộc chơi. Team ở lại từ đầu cho tới khi ngừng trò nghịch là team chiến thắng.Nghe cùng lặp lại.f beef My favourite food is beef.Đồ ân yêu mến nhâ"t của tôi là làm thịt bò.leaf The leaf is yellow. Cái lớ color vàng. Sh fish Would you lượt thích some fish? bạn dùng một ít cá nhé?dish That"s a big dish of fish. Đó là một trong những đĩa cá lớn.Listen và circle. Then write và say aloud.(Nghe cùng khoanh tròn. Tiếp đến viết với đọc lớn).1. A 2. B 3. A 4. BEEHBffBMy favourite food is fish.Would you lượt thích some beef?What colour is this leaf, Mummy?She likes this dish very much.Chúng ta thuộc hát ca.Would you like some fish?Bạn dùng một ít cá nhé?Would you like some fish? các bạn dùng một không nhiều cá nhé?Yes, please. I love fish. Vâng, mình sán lòng. Mình đang có nhu cầu muốn cá.It"s my favourite food. Đó là thức nạp năng lượng mình yêu mến nhâ"t.Would you like some milk? chúng ta dùng một ít sữa nhé?Yes, please. I love milk. Vâng, mình sân lòng. Mình đang có nhu cầu muốn sữa.It"s my favourite drink. Đó là thức uô"ng mình ngưỡng mộ nhất.Đọc và trả lời.Xin chào. Bản thân tên là Linda. Mình đang có nhu cầu muốn thịt bò. Đó là món ăn uống mình yêu mến nhất. Thức uống thương yêu nhất của chính bản thân mình là nước cam ép. Mình không say đắm rau. Em trai bản thân là Peter không đam mê thịt bò. Cậu ấy mê say thịt gà. Đó là món ăn yêu dấu nhất của cậu ta. Cậu ấy củng ham mê nước chanh. Nước chanh cốt là thức uống hâm mộ nhất của cậu ấy. Cậu ấy uống nó mỗi ngày.Favourite food(Thức uống thích thú nhất)Favourite drink(Thức uống yêu dấu nhất)beef (thịt bò)orange juice (nước cam ép)chicken (thịt gà)lemonade (nước chanh)Viết về đồ ăn và thức uống hâm mộ nhất của em.My name is Trinh. Tên mình là Trinh.I love fish. It"s my favourite food.Mình thích cá. Đó lờ món yêu quý nhất của mình.I like lemonade. It"s my favourite drink.Mình ưng ý nước chanh. Đó là thức uống yêu dấu nhất của mình.Dự án.Phỏng vấn những các bạn của em về đồ gia dụng ân và thức uống Ưa mê thích nhất của họ. Sau đó báo cáo kết quả cho tất cả lớp.