A closer look 2 unit 9 lớp 7 festivals around the world

     

Phần A closer look 2 vẫn cung cấp cho chính mình ngữ pháp về "Adverbial phrases" (Cụm phó từ) bao hàm cả định hướng và bài tập vận dụng. Ngoài ra là bí quyết đặt câu hỏi "Wh" với thông tin cho trước. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

A closer look 2 – Unit 9: Festivals around the world

Grammar

Adverbial Phrases: các cụm phó từ

Các các phó từ dùng để lấy thêm thông tin như thời gian, địa điểm, tính chất,… cho một hành động. Cụm phó từ có thể được tạo bởi danh từ, giới trường đoản cú hoặc đụng từ nguyên thể. Chúng có thể trr lời mang lại các thắc mắc khác nhau.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 9 lớp 7 festivals around the world

Type/ Question (Loại/ Câu hỏi)

Example (Ví dụ)

Time (when? - thời điểm)

The festival of the Sun is held on June 24th. (Lễ hội mặt trời được diễn ra vào ngày 24 mon Sáu.)

Place (where? - vị trí nào)

The festival is celebrated in Peru.

(Lễ hôi dươc tổ chức ở Peru)

Frequency Chow often - bao thọ một lần)

The festival takes place every year.

(Lễ hội ra mắt hàng năm.)

Reason (why - lý do)

People attend the festival for fun./ A lot of people go to Cusco, Peru, khổng lồ attend the festival.

(Người ta tham gia tiệc tùng, lễ hội để vui./ nhiều người dân đến Cusco, Peru, để tham gia lễ hội.)

Manner (how? - như thế nào)

People celebrate it in a special way./ People celebrate it with street fairs và live music.

Xem thêm: Chương Trình Toán Lớp 1 - Chương Trình Trọng Tâm Môn Toán Lớp 1

(Người ta tổ chức triển khai ăn mừng liên hoan tiệc tùng theo một cách đặc biệt./ bạn ta ăn mừng liên hoan với hội chợ mặt đường phố và nhạc sống.)

1. Look at the pictures below. What information would you like to know about this festival?(Nhìn vào các bức hình bên dưới.Bạn muốn biết về thông tin nào về lễ hội này?)

Hướng dẫn:

I want khổng lồ know (Tôi muốn biết)What is it? (Nó là gì?)When is it? (Khi nào?)Where is it? (Nó nghỉ ngơi đâu?)How often does it take place? (Nó thường ra mắt như nắm nào?)Why vị people attend? (Tạo sao tín đồ ta tham dự?)How vì people celebrate? (Mọi người ăn mừng liên hoan như nạm nào?)

2. Now look at the webpage. Complete the table about the festival.(Bây giờ chú ý vào trang web. Hoàn thành bảng về lễ hội)

Dịch bài:

The Cannes Film Festival(Liên hoan phim Cannes)Mỗi năm Cannes tổ chức tiệc tùng phim quốc tế của nó. Cannes là một trong thành phố du lịch nhộn nhịp làm việc Pháp, nhưng trong thời điểm tháng Năm các thứ chấm dứt lại mang lại liên hoan liên hoan này bởi một cách tráng lệ và trang nghiêm kì lạ. Những đạo diễn phim, ngôi sao, và gần như nhà phê bình toàn bộ đều cho liên hoan. Một bảng đánh giá những phim xem phim new để trao giải cho đa số phim xuất sắc đẹp nhất.


What? (Cái gì?)

Cannes Film Festival (Liên hoan phim Cannes)

Who? (Ai?)

Film directors, stars, critics (Đạo diễn, diễn viên, các nhà phê bình)

Where? (Ở đâu?)

Cannes city, France (Thành phố Cannes, Pháp)

When? (Khi nào?)

May (Tháng năm)

How often? (Bao lâu một lần?)

Every year (Hàng năm)

How? (Như vậy nào?)

A panel of judges watches the new films.

(Các giám khảo coi các bộ phim truyền hình mới)

Why? (Tại sao?)

To award prizes for the best films.

(Trao giải đến những bộ phim xuất sắc nhất)


3.Now think about a festival you know in Viet Nam. Complete the table with information about that festival, then tell your partner about it.(Bây giờ nghĩ về một liên hoan tiệc tùng mà chúng ta biết sinh hoạt Việt Nam. Dứt bảng với tin tức về lễ hội đó, tiếp đến kể cho bạn bè nghe về nó.)

What? (Cái gì?)

Mid-Autumn Festival (Lễ hội trung thu)

Who? (Ai?)

Children (Trẻ em)

Where? (ở đâu?)

Everywhere in Vietnam (Khắp nới trên Việt Nam)

When? (Khi nào?)

August in Lunar calendar (Tháng tám âm lịch)

How often? (Bao lấu một lần?)

Every year (Hằng năm)

How? (Như núm nào?)

Children eat moon cake và parade with star-shaped latterns. (Trẻ em ăn bánh trung thu và rước đèn ông sao)

Why? (Tại sao?)

To give children their own festival (Để cho trẻ em có tiệc tùng, lễ hội riêng)

4. Join the questions to lớn the types of answers. There may be more than one correct answer to each question. (Nối những thắc mắc với rất nhiều câu trả lời. Tất cả hơn một câu trả lời đúng đắn cho mỗi câu hỏi)

Who: person (dùng để hỏi “ai”, cần sử dụng cho người)Why: reason (hỏi trong thắc mắc Tại sao- lý do)Which: whole sentence (limited options) (Hỏi trong thắc mắc lụa chọn)Whose: belonging to a person/ thing (Hỏi những tài sản trực thuộc về một fan hoặc trang bị nào)What: whole sentence (Hỏi cả câu)When: time (hỏi về thời gian)Where: place (Hỏi về địa điểm)How: manner (Hỏi về tính chất, như vậy nào?)

5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee"s answers? (Phương đang có tác dụng một phỏng vấn cho VTV. Bạn cũng có thể nối những câu hỏi của cô ấy với câu trả lời của fan được vấn đáp không?)

Here I am with Elephant Race organizer, Phong Nguyen. What’s this festival all about, Phong? (Tôi đang có mặt cùng cùng với người tổ chức triển khai cuộc đua voi, Phong Nguyễn. Tiệc tùng này nói về gì vậy Phong?)=>It’s a race between elephants that are ridden by their owners, but really it’s a celebration of elephants. (Nó là một trong những cuộc đua giữa những con voi được chủ của nó cưỡi, cơ mà nó thiệt sự là một trong lễ kỷ niệm những bé voi.)When’s it held? (Nó được tổ chức khi nào?)=>It’s normally in March. (Thường hồi tháng Ba.)Where is it held? (Nó được tổ chức ở đâu?)=>It’s always held in Daklak. The location can change though - sometimes it’s in Don village, sometimes near the river. (Nó luôn luôn được tổ chức triển khai ở Đắk Lắk. Mang dù địa điểm có thể thay đổi - thỉnh thoảng nó ở buôn Đôn, thỉnh thoảng gần loại sông.)Why’s it held? (Tại sao nó được tổ chức?)=>Elephants are really important. They work really hard for us. The festival is our way of saying “thank you” khổng lồ them. (Voi thiệt sự hết sức quan trọng. Chúng thao tác thật sự chăm chỉ. Tiệc tùng, lễ hội là cách công ty chúng tôi nói lời cảm ơn mang đến chúng.)Who comes to the festival? (Ai mang lại lễ hội?)=>Many elephants owners & local people. Also, there are more and more tourists every year. (Nhiều nhà voi và bạn dân địa phương. Cũng có thể có ngày càng nhiều du khách mỗi năm.)How bởi vì elephants win the race? (Làm sao các con voi chiến thắng?)=>Well, they have lớn reach the finish line first. (À, chúng phải đến được gạch đích đầu tiên.)

6.Now make questions for the underlined parts.(Bây giờ đồng hồ tạo thắc mắc cho hầu như phần gạch dưới)

I bought this T-shirt for my brother in Sydney. (Tôi cài cái áo phông thun này mang đến anh trai tôi làm việc Sydney.)=>Where did you buy this T-shirt for your brother? (Bạn tải cái áo co dãn này cho anh trai bạn ở đâu?)I love music, so I go khổng lồ the music festival almost every summer.(Tôi yêu âm nhạc, vì vậy tôi đến tiệc tùng, lễ hội âm nhạc hầu như mỗi mùa hè.)=>How often vì chưng you go to the music festival? (Bạn mang đến với tiệc tùng, lễ hội âm nhạc hay xuyên như thế nào?)My friensd saved money to fly khổng lồ Spain. (Bạn bè tôi tiết kiệm ngân sách tiền để cất cánh đến Tây Ban Nha.)=>Why did your friends save money? (Tại sao bằng hữu bạn tiết kiệm chi phí tiền?)We went khổng lồ the Flower festival in da Lat last year.

Xem thêm: Ví Dụ Quan Hệ Pháp Luật Hành Chính, (Doc) Cau Hỏi Tự Luận

(Chúng tôi đã đi đến liên hoan hoa Đà Lạt vào thời điểm năm trước.)=>When did you go to Flower Festival in Dalat? (Bạn đi liên hoan tiệc tùng hoa Đà Lạt khi nào?)During Tet, the Vietnamese decorate their houses with apricot or peach blossom. (Vào cơ hội Tết, người nước ta trang trí nhà cửa bởi hoa mai hoặc hoa đào.)=>How vì the Vietnamese decorate their houses during Tet? (Người việt nam trang trí nhà cánh cửa ra vào dịp Tết như vậy nào?)

7. Game: FESTIVAL MYSTERY

Work in groups. One student thinks of any festival he/she likes. Other students ask questions about the festival lớn find out what festival it is. Remember lớn use H/Wh-questions & adverbial phrases.(Làm theo nhóm. Một học sinh nghĩ về nhiều tiệc tùng, lễ hội mà cậu ấy/ cô ấy thích. Những học viên khác hỏi những câu hỏi về tiệc tùng, lễ hội để kiếm tìm ra tiệc tùng, lễ hội đó là gì. Lưu giữ sử dụng thắc mắc H/ WH và nhiều trạng từ.)

A: Where is the festival held? (Lễ hội được tổ chức triển khai ở đâu?)B: In the US & some other countries in the world. (Ở Mỹ cùng vài nước khác trên nạm giới.)A: When vì people celebrste it? (Người ta tổ chức liên hoan khi nào?)B: On October 32st. (Vào ngày 31 mon 10.)A: What bởi people do? (Người ta làm cho gì?)B: They put pumpkin laterns outside their homes. (Họ để lồng đèn túng thiếu ngô bên ngoài nhà.)A: Is it Halloween? (Nó là Halloween cần không?)B: Yes, it is. (Đúng vậy.)