UNIT 8

     

Phần A closer look 2 của unit 8 sẽ giúp đỡ bạn học gọi thêm về thì quá khứ đơn (The past simple) cùng câu mệnh lệnh (Imperatives) tương tự như cách dùng của chúng. Nội dung bài viết là gợi nhắc về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

Grammar

1. Complete the sentences with did, was, were (Hoàn thành những câu sau cùng với did, was, were):

The 2012 Olympic Games_were_ held in London.Who_was_ the first man on the Moon? - Neil Armstrong.I_was_ at the gym last Sunday, but I _did_ not see you there. - No, I_was_ at my aunt"s house._Did_ you climb Mount Fansipan when you _were_ in Sapa? - Yes, I_did_ . It_was_ tiring, but very interesting.

Bạn đang xem: Unit 8

2. Write the correct form of the verbs to lớn complete the conversation (Viết dạng đúng của cồn từ trong đoạn hội thoại sau):

Nick: Hi there.Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?Nick: Yeah, it (1. Be)_was_ OK. I (2. Not do) _didn’t do_much. I just (3. Sit)_sat_ at trang chủ and (4. Watch)_watched_TV. On Saturday afternoon, I (5. Go)_went_ fishing with my dad. How about you?Sonny: Oh, I (6. Have)_had_ a good weekend.Nick: Really? What (7. Do) _did_ you do?Sonny: I (8. Visit)_visited_ the museum with my family. Then we (9. Eat)_ate_ at my favourite restaurant.Nick: Did you watch football on Sunday?Sonny: Oh, yeah. The player (10. Score)_scored_ a fantastic goal.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Cảm Nhận Bài Thơ Tức Cảnh Pác Bó, Cảm Nhận Bài Thơ Tức Cảnh Pác Bó Hay Nhất (3 Mẫu)

Dịch:

Nick: kính chào cậu.Sonny: Chào, Nick. Cậu có vào ngày cuối tuần vui vẻ chứ?Nick: Ừ, nó ổn định lắm. Mình không làm gì nhiều. Mình chỉ ngồi ở trong nhà và coi TV. Vào chiều sản phẩm bảy, mình đã đi câu cá với tía mình. Còn cậu thì sao?Sonny: Ồ, mình có ngày cuối tuần vui lắm.Nick: thiệt sao? Cậu đã làm những gì vậy?Sonny: mình đã thăm bảo tàng với gia đình. Sau đó gia đình mình vẫn đi ăn uống ở nhà hàng quán ăn yêu ham mê của mình.Nick: Cậu gồm xem đá bóng vào nhà nhật không?Sonny: Ồ, có. Mong thủ sẽ ghi một bàn thắng thiệt ngoạn mục.

Xem thêm: Các Mạch Điện Tử Ứng Dụng Thực Tế, Nó Gồm Những Gì

3. Work in groups. Ask và answer questions about last weekend (Làm việc theo nhóm. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về ngày cuối tuần):

Ví dụ:

A: Did you vì chưng any sport last weekend? (Cậu có chơi thể thao vào cuối tuần trước không?)B: Oh yes, & I was exhausted. (Ồ có, với mình đang khôn xiết mệt đây.)A: Really? What did you do? (Thật sao? Cậu đã làm gì vậy?)

4.Write sentences lớn tell your friends what to vị or not to vị (Viết các câu nhằm nói với bằng hữu của các bạn cần làm những gì và không có tác dụng gì):

It’s raining. Bring your umbrella.Please don’t litter.It’s late now. Please hurry up.Exercising is good but don’t train too hard.It’s cold. Put on your coat.

5. Tell your friends what lớn do & what not to vày at the gym (Nói cho mình của chúng ta nên làm những gì và kiêng kị gì nghỉ ngơi phòng tập):

Change your clothesDon"t talk loudlyPay your fee firstPut on your sports shoes.Follow your trainer.