TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM 2022

     
tướng mạo Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho bé Yêu xem NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học tập Bói tênGieo QuẻPhong Thủy


Bạn đang xem: Tử vi chùa khánh anh năm 2022

*

coi SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM TÂN SỬU 2021

Hiện có 3 phần xem tử vi phong thủy năm Tân Sử 2021. Phần 1 tử vi năm Tân Sử 2021 vị chùa Khánh Anh biên soạn.

Xem thêm: Qua 1 Nguồn Điện Có Suất Điện Không Đổi


Xem thêm: Nút Pap Trên Remote Máy Lạnh Toshiba, Remote Máy Lạnh Toshiba Nap Truot


Phần 2 là Thái Ất tử vi năm Tân Sử 2021 vày Vương Dung Cơ luận giải. Phần 3 là tử vi phong thủy tổng quát mắng năm Tân Sửu 2021. Qúy vị hoàn toàn có thể chọn coi cả cha phần rồi tổng thích hợp lại, phần lớn câu thường xuyên lập lại nhiều có tác dụng sảy ra hơn.

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM TÂN SỬU 2021

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 26 tuổiBính Tý - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Bính Tý -Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Tý 38 tuổiGiáp Tý - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tý - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tý 50 tuổiNhâm Tý - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tý - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tý 62 tuổiCanh Tý - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Canh Tý - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
SửuĐinh Sửu 25 tuổiĐinh Sửu - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021 Đinh Sửu- phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Sửu 37 tuổiẤt Sửu - nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Sửu - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Sửu 49 tuổiQuý Sửu - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Quý Sửu - nữ giới Mạng- Tân Sửu 2021
Tân Sửu 61 tuổiTân Sửu - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Tân Sửu - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
DầnMậu dần 24 tuổiMậu dần - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Mậu dần - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Bính dần dần 36 tuổiBính dần - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Bính dần - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp dần 48 tuổiGiáp dần - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp dần - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm dần dần 60 tuổiNhâm dần - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm dần - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
MẹoĐinh Mẹo 35 tuổiĐinh Mẹo - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Đinh Mẹo - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Mẹo 47 tuổiẤt Mẹo - nam mạng - Tân Sửu 2021Ất Mẹo - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Mẹo 59 tuổiQuý Mẹo- nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Mẹo - người vợ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Mẹo 23 tuổiKỷ Mẹo - nam Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Mẹo - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
ThìnCanh Thìn 22 tuổi Canh Thìn - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021 Canh Thìn - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thìn 34 tuổiMậu Thìn - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thìn - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thìn 46 tuổiBính Thìn - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Bính Thìn - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Thìn 58 tuổiGiáp Thìn - nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thìn - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thìn 70 tuổiNhâm Thìn - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thìn cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
TỵTân Tỵ 21 tuổiTân Tỵ - nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Tỵ - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Tỵ 33 tuổiKỷ Tỵ - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Tỵ - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Tỵ 45 tuổiĐinh Tỵ - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Tỵ - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Tỵ 57 tuổiẤt Tỵ - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Ất Tỵ - người vợ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Tỵ 69 tuổiQuý Tỵ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Quý Tỵ - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
NgọNhâm Ngọ 20 tuổiNhâm Ngọ - nam mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Ngọ - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Ngọ 32 tuổiCanh Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Canh Ngọ - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Ngọ 44 tuổiMậu Ngọ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Ngọ - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Ngọ 56 tuổiBính Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Bính Ngọ - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Ngọ 68 tuổiGiáp Ngọ - nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Ngọ - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
MùiQúy mùi hương 19 tuổiQúy hương thơm - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Qúy mùi hương - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Tân mùi hương 31 tuổiTân mùi hương - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Tân mùi hương - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ hương thơm 43 tuổiKỷ hương thơm - nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ hương thơm - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh mùi hương 55 tuổiĐinh mùi - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh hương thơm - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Ất mùi hương 67 tuổiẤt hương thơm - nam mạng - Tân Sửu 2021Ất mùi hương - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
ThânGiáp Thân 18 tuổiGiáp Thân - nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thân - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thân 30 tuổiNhâm Thân - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thân - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Thân 42 tuổiCanh Thân - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Canh Thân - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thân 54 tuổiMậu Thân - nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thân - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thân 66 tuổiBính Thân - nam mạng - Tân Sửu 2021Bính Thân - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
DậuẤ Dậu 17 tuổiẤ Dậu - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Ấ Dậu - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Dậu 29 tuổiQuý Dậu - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Quý Dậu - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Dậu 41 tuổiTân Dậu - nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Dậu - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Dậu 53 tuổiKỷ Dậu - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Dậu - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Dậu 65 tuổiĐinh Dậu - nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Dậu - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
TuấtGiáp Tuất 28 tuổiGiáp Tuất - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tuất - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tuất 40 tuổiNhâm Tuất - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tuất - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tuất 52 tuổiCanh Tuất - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Canh Tuất - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Tuất 64 tuổiMậu Tuất - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Mậu Tuất - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
HợiẤt Hợi 27 tuổiẤt Hợi - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Ất Hợi - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Hợi 39 tuổiQuý Hợi - nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Hợi - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Hợi 51 tuổiTân Hợi - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Tân Hợi - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Hợi 63 tuổiKỷ Hợi - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Hợi - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
THÁI ẤT TỬ VI NĂM TÂN SỬU 2021TuổiNăm SinhNam mạngNữ mạng
1960Canh Tý phái mạnh mạngCanh Tý cô gái mạng
1972Nhâm Tý phái nam mạngNhâm Tý chị em mạng
1984Giáp Tý nam mạngGiáp Tý phụ nữ mạng
1996Bính Tý phái nam mạngBính Tý chị em mạng
2008Mậu Tý phái nam mạngMậu Tý đàn bà mạng
SỬU1961Tân Sửu nam mạngTân Sửu thiếu nữ mạng
1973Quí Sửu nam giới mạngQuí Sửu nàng mạng
1985Ất Sửu nam mạngẤt Sửu người vợ mạng
1997Đinh Sửu nam mạngĐinh Sửu người vợ mạng
2009Kỷ Sửu phái mạnh mạngKỷ Sửu thiếu nữ mạng
DẦN1962Nhâm dần Nam mạngNhâm Dần thiếu phụ mạng
1974Giáp dần dần Nam mạngGiáp Dần phái nữ mạng
1986Bính dần Nam mạngBính Dần chị em mạng
1998Mậu dần dần Nam mạngMậu Dần nàng mạng
2010Canh dần Nam mạngCanh Dần nàng mạng
MÃO1963Quí Mão phái mạnh mạngQuí Mão nữ mạng
1975Ất Mão nam giới mạngẤt Mão thiếu phụ mạng
1987Đinh Mão nam mạngĐinh Mão bạn nữ mạng
1999Kỷ Mão nam mạngKỷ Mão thiếu nữ mạng
2011Tân Mão phái mạnh mạngTân Mão con gái mạng
THÌN1952Nhâm Thìn phái nam mạngNhâm Thìn thanh nữ mạng
1964Giáp Thìn nam mạngGiáp Thìn nữ mạng
1976Bính Thìn nam giới mạngBính Thìn cô bé mạng
1988Mậu Thìn phái nam mạngMậu Thìn nữ mạng
2000Canh Thìn phái mạnh mạngCanh Thìn chị em mạng
TỴ1953Quí Tỵ phái mạnh mạngQuí Tỵ đàn bà mạng
1965Ất Tỵ nam giới mạngẤt Tỵ con gái mạng
1977Đinh Tỵ phái mạnh mạngĐinh Tỵ đàn bà mạng
1989Kỷ Tỵ phái nam mạngKỷ Tỵ cô gái mạng
2001Tân Tỵ nam giới mạngTân Tỵ thiếu nữ mạng
NGỌ1954Giáp Ngọ phái mạnh mạngGiáp Ngọ bạn nữ mạng
1966Bính Ngọ phái mạnh mạngBính Ngọ nữ giới mạng
1978Mậu Ngọ nam giới mạngMậu Ngọ đàn bà mạng
1990Canh Ngọ nam giới mạngCanh Ngọ nữ giới mạng
2002Nhâm Ngọ nam giới mạngNhâm Ngọ thiếu nữ mạng
MÙI1955Ất hương thơm Nam mạngẤt Mùi bạn nữ mạng
1967Đinh mùi Nam mạngĐinh Mùi thiếu nữ mạng
1979Kỷ hương thơm Nam mạngKỷ Mùi phái nữ mạng
1991Tân mùi hương Nam mạngTân Mùi chị em mạng
2003Quí hương thơm Nam mạngQuí Mùi thanh nữ mạng
THÂN1956Bính Thân nam mạngBính Thân thiếu nữ mạng
1968Mậu Thân phái mạnh mạngMậu Thân nữ giới mạng
1980Canh Thân nam mạngCanh Thân phái nữ mạng
1992Nhâm Thân nam giới mạngNhâm Thân nàng mạng
2004Giáp Thân nam giới mạngGiáp Thân thiếu phụ mạng
DẬU1957Đinh Dậu nam giới mạngĐinh Dậu đàn bà mạng
1969Kỷ Dậu phái mạnh mạngKỷ Dậu thanh nữ mạng
1981Tân Dậu phái nam mạngTân Dậu người vợ mạng
1993Quí Dậu nam mạngQuí Dậu thiếu phụ mạng
2005Ất Dậu phái mạnh mạngẤt Dậu phái nữ mạng
TUẤT1958Mậu Tuất nam giới mạngMậu Tuất phụ nữ mạng
1970Canh Tuất nam mạngCanh Tuất thiếu phụ mạng
1982Nhâm Tuất nam giới mạngNhâm Tuất bạn nữ mạng
1994Giáp Tuất nam giới mạngGiáp Tuất cô bé mạng
2006Bính Tuất nam giới mạngBính Tuất thanh nữ mạng
HỢI1959Kỷ Hợi phái nam mạngKỷ Hợi chị em mạng
1971Tân Hợi phái mạnh mạngTân Hợi phụ nữ mạng
1983Quí Hợi phái mạnh mạngQuí Hợi nữ mạng
1995Ất Hợi phái mạnh mạngẤt Hợi chị em mạng
2007Đinh Hợi phái nam mạngĐinh Hợi chị em mạng
TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM TÂN SỬU 2021
Tử vi bao quát năm Tân Sửu 2021
Năm sinhNam mạngNữ mạng
1950Canh dần dần – phái nam mạngCanh dần dần – thanh nữ mạng
1951Tân Mão – phái mạnh mạngTân Mão – thiếu phụ mạng
1952Nhâm Thìn – nam mạngNhâm Thìn – người vợ mạng
1953Quý Tỵ – nam mạngQuý Tỵ – bạn nữ mạng
1954Giáp Ngọ – nam mạngGiáp Ngọ – thiếu phụ mạng
1955Ất mùi hương – nam mạngẤt mùi – phái nữ mạng
1956Bính Thân – nam giới mạngBính Thân – người vợ mạng
1957Đinh Dậu – phái mạnh mạngĐinh Dậu – nữ mạng
1958Mậu Tuất – nam mạngMậu Tuất – thanh nữ mạng
1959Kỷ Hợi – phái mạnh mạngKỷ Hợi – bạn nữ mạng
1960Canh Tý – phái nam mạngCanh Tý – người vợ mạng
1961Tân Sửu – phái mạnh mạngTân Sửu – cô gái mạng
1962Nhâm dần – phái mạnh mạngNhâm dần dần – chị em mạng
1963Quý Mão – phái nam mạngQuý Mão – thiếu phụ mạng
1964Giáp Thìn – nam mạngGiáp Thìn – phái nữ mạng
1965Ất Tỵ – nam giới mạngẤt Tỵ – cô bé mạng
1966Bính Ngọ – nam mạngBính Ngọ – nữ mạng
1967Đinh mùi hương – phái nam mạngĐinh hương thơm – cô gái mạng
1968Mậu Thân – nam mạngMậu Thân – nữ giới mạng
1969Kỷ Dậu – nam giới mạngKỷ Dậu – cô gái mạng
1970Canh Tuất – nam giới mạngCanh Tuất – cô bé mạng
1971Tân Hợi – phái mạnh mạngTân Hợi – thiếu nữ mạng
1972Nhâm Tý – phái mạnh mạngNhâm Tý – con gái mạng
1973Quý Sửu – nam mạngQuý Sửu – thiếu nữ mạng
1974Giáp dần dần – phái nam mạngGiáp dần – đàn bà mạng
1975Ất Mão – phái nam mạngẤt Mão – phụ nữ mạng
1976Bính Thìn – phái nam mạngBính Thìn – thiếu nữ mạng
1977Đinh Tỵ – nam mạngĐinh Tỵ – cô gái mạng
1978Mậu Ngọ – phái mạnh mạngMậu Ngọ – thiếu nữ mạng
1979Kỷ hương thơm – nam giới mạngKỷ mùi hương – bạn nữ mạng
1980Canh Thân – phái nam mạngCanh Thân – đàn bà mạng
1981Tân Dậu – nam giới mạngTân Dậu – đàn bà mạng
1982Nhâm Tuất – phái nam mạngNhâm Tuất – bạn nữ mạng
1983Quý Hợi – phái nam mạngQuý Hợi – nữ mạng
1984Giáp Tý – nam mạngGiáp Tý – nữ mạng
1985Ất Sửu – nam giới mạngẤt Sửu – thiếu phụ mạng
1986Bính dần – nam mạngBính dần – thiếu nữ mạng
1987Đinh Mão – phái nam mạngĐinh Mão – thanh nữ mạng
1988Mậu Thìn – phái nam mạngMậu Thìn – phụ nữ mạng
1989Kỷ Tỵ – nam giới mạngKỷ Tỵ – bạn nữ mạng
1990Canh Ngọ – phái nam mạngCanh Ngọ – nữ mạng
1991Tân mùi – nam giới mạngTân mùi hương – cô bé mạng
1992Nhâm Thân – phái mạnh mạngNhâm Thân – đàn bà mạng
1993Quý Dậu – nam giới mạngQuý Dậu – thiếu phụ mạng
1994Giáp Tuất – nam giới mạngGiáp Tuất – đàn bà mạng
1995Ất Hợi – nam giới mạngẤt Hợi – nữ giới mạng
1996Bính Tý – nam giới mạngBính Tý – đàn bà mạng
1997Đinh Sửu – phái nam mạngĐinh Sửu – chị em mạng
1998Mậu dần – nam giới mạngMậu dần – cô gái mạng
1999Kỷ Mão – nam giới mạngKỷ Mão – cô gái mạng
2000Canh Thìn – nam mạngCanh Thìn – thiếu phụ mạng
2001Tân Tỵ – nam mạngTân Tỵ – nàng mạng
2002Nhâm Ngọ – nam giới mạngNhâm Ngọ – nữ mạng
2003Quý hương thơm – phái mạnh mạngQuý mùi hương – đàn bà mạng
2004Giáp Thân – nam giới mạngGiáp Thân – nàng mạng
2005Ất Dậu – phái nam mạngẤt Dậu – người vợ mạng
2006Bính Tuất – phái mạnh mạngBính Tuất – nữ mạng
2007Đinh Hợi – phái nam mạngĐinh Hợi – thanh nữ mạng
2008Mậu Tý – phái nam mạngMậu Tý – nữ giới mạng
2009Kỷ Sửu – phái nam mạngKỷ Sửu – thiếu nữ mạng