TRONG TỰ NHIÊN KIM LOẠI KIỀM TỒN TẠI Ở DẠNG

     

Các sắt kẽm kim loại kiềm bao gồm tính khử táo bạo → trong tự nhiên, sắt kẽm kim loại kiềm chỉ trường thọ dạng hợp chất


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M cùng NaOH 0,75M thu được hỗn hợp X. Mang lại BaCl2 dư vào X, cân nặng kết tủa thu được là


Hỗn hòa hợp X tất cả Na, K, Na2O với K2O. Hòa tan trọn vẹn 25,7 gam X vào nước, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong số ấy có 22,4 gam KOH. Hài hòa hết 0,4 mol H3PO4 vào Y, chiếm được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục NH3 dư vào hỗn hợp AgNO3.

Bạn đang xem: Trong tự nhiên kim loại kiềm tồn tại ở dạng

(b) mang lại dung dịch Fe(NO3)3 vào hỗn hợp AgNO3.

(c) mang lại hỗn hợp cha và Al2O3 theo tỉ trọng mol 1:1 vào nước dư.

(d) đến dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl.

(e) đến bột Cu với FeCl3 theo tỉ trọng mol 1 : 1 vào nước dư.

(f) đến FeBr2 vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 dư.

(g) Sục khí NH3 dư vào dung dịch NaCrO2.

(h) Cho tất cả hổn hợp Fe(NO3)2 và Cu (tỉ lệ mol 1:3) vào dung dịch HCl loãng dư.

(i) đến dung dịch Na2S dư vào dung dịch CaCl2.

(j) cho một mol Al, 1 mol Zn vào dung dịch đựng 3 mol NaOH.

Sau khi dứt các làm phản ứng, số thí nghiệm sau khi ngừng còn lại hóa học rắn ko tan là


A. 3


B. 4


C. 2


D. 1


Câu 4:


Thí nghiệm nào tiếp sau đây có kết tủa sau phản bội ứng?


A. mang lại dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3


B. đến dung dịch NaOH mang lại dư vào dung dịch Cr(NO3)3


C.

Xem thêm: Hai Đường Bình Độ Đối Xứng Có Độ Cao, Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

Thổi CO2 mang đến dư vào dung dịch Ca(OH)2


D. cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2


Câu 5:


Cho các nhận định sau:

(1) Nhôm là sắt kẽm kim loại nhẹ, gồm tính khử mạnh, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

(2) các kim nhiều loại kiềm thổ tác dụng được với nước ở điều kiện thường.

(3) trong công nghiệp, các kim nhiều loại kiềm được điều chế bằng phương thức điện phân dung dịch.

(4) yếu tố cacbon trong gang trắng nhiều hơn thế trong gang xám.

(5) trong công nghiệp, crom được dùng làm sản xuất và bảo đảm an toàn thép.

(6) Phèn chua được dùng trong ngành trực thuộc da, chất cố kỉnh màu trong công nghiệp nhuộm vải.

(7) những kim các loại kiềm dễ cháy vào oxi lúc đốt, chỉ tạo nên thành những oxit.

(8) Ở ánh sáng cao, các kim các loại đứng trước H hồ hết khử được H2O.

Số đánh giá và nhận định đúng là:


A. 3


B. 5


C. 4


D. 6


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại thegioimucin.com.vn


*

link
tin tức thegioimucin.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


thegioimucin.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Giá Vàng Ngày Mùng 5 Tháng 3 Năm 2021, Giá Vàng Hôm Nay 5/3


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
thegioimucin.com.vn