TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 NÂNG CAO

     

Tham khảo tài liệu "trắc nghiệm toán 10 nâng cao", tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ ship hàng nhu ước học tập, nghiên cứu và thao tác làm việc hiệu quả
Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 nâng cao

*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KỲ I – Toán 10 Nâng caoCâu 1: mang lại góc x chấp thuận 90o 2 A. X x 2 B. X x 2Câu 6 : Tập nghiệm của phương trình : 2 x − 3 = x − 3 là : A. T = 6, 2 B. T = 2 C. T = 6 D. T =.Câu 7. Đồ thị của hàm số nào đi qua điểm A ( -1; -3 ) và giảm trục hoành tại điểm có x = 4 3 12 3 12 3 12 3 12 A. Y = − x + B. Y = x + C. Y = x − D. Y = − x − 5 5 5 5 5 5 5 5Câu 8 : mang lại phương trình 3x - 8 = 2( x - 12 ) + x + 16 A. Phương trình vô nghiệm B. Phương trình vô vàn nghiệm C. Phương trình có nghiệm x > 0 D. Phương trình có 1 nghiệm −mx − 2 y = 1Câu 9: mang lại hệ phương trình: . Khẳng định m để hệ vô nghiệm − +3 x + 2 y = 3 A. M 3 C. M = 3 D. M = 3Câu 10: Phương trình x + 9 x + 8 = 0 4 2 A. Vô nghiệm; B. Tất cả 3 nghiệm rõ ràng C. Tất cả 2 nghiệm phân biệt; D. Bao gồm 4 nghiệmphân biệt;Câu 11: Phương trình x − 1 + x − 2 = x − 3 A. Vô nghiệm; C. Tất cả đúng 1 nghiệm; B. Có đúng 2 nghiệm; D. Bao gồm đúng 3 nghiệm;Câu 12: với cái giá trị làm sao của m thì phương trình x − 2mx + 144 = 0 vô nghiêm: 2 D. M m −a2 tốt m 12 ; C. −12 1 2 2 2 B− C. − A. D. 52 5 10 10Câu 20. Tập những giá trị của m nhằm phương trình: x − 4( m + 1) x + m (m − 5) = 0 ( m là thông số ) bao gồm nghiệm 2là: �1 � � 1� �1 � � 1� A. ( −� −4� � ; +�� B. �4; − � C. ( −� −4) �� ; +�� ;�− − − D. � 4; − � − � ; , �3 3� �3 3� � � � � r uuu uuu uuu uuu r r r rCâu 21. đến 4 điểm A , B , C , D . Tính : u = AB + DC + BD + CA 2 uuu r uuu r r uuu r A. AC B. AC C. 2AC D. 0 3 uuuu uuur uuur r uCâu 22. Mang lại tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M thỏa : MA + MB + MC = 1 D. Vô số A. 0 B. 1 C. 2Câu 23. đến tam giác ABC bao gồm G là giữa trung tâm , M là trung điểm cạnh BC . Lựa chọn hệ thức không đúng uuur uuur r u uuu uuu uuu r r r r a) MB + MC = 0 b) GA + GB + GC = 0 uuu uuu uuu r r r uuu r uuu uuu uuuu r r r c) OA + OB + OC = 3OG vôùmoï O d)AB + AC = AM i iCâu 24 đến 3 điểm ABC . Trong các mệnh đề sau search mệnh đề đúng uuu uuu r r uuu uuu r r uuu uuu uuu r r r r uuu uuu uuu r r r B. A B + BC + CA = 0 C. AB = BC � AB = BC D. A B − CA = BC A. AB + BC = ACCâu 25. Cho hình bình hành ABCD , gồm M là giao điểm của 2 đường chéo . Trong các mệnh đề sau tìmmệnh đề saurtìm mệnh đề không đúng uuu uuu uuu uuu uuu uuu r r r r r uuu uuu r r uuuu r uuuu uuur uuur uuuu r u r A. A B + BC = AC B. A B + AD = AC C. Cha + BC = 2BM D. M A + MB = MC + MDCâu 26. Mang đến tam giác ABC . Call M cùng N thứu tự là trung điểm của AB với AC . Trong những mệnh đề sau tìmmệnh đề không nên uuur 1 uuu r uuu r uuu r uuur uuuur uuur uuuu r D. Công nhân = − AC B. A C = 2NC C. BC = −2MN A. AB = 2AM 2 1Câu 27.Tập xác minh của hàm số y = 1 − x + 3 là: x +1 C. D = (-∞ ; 1> -1 D. D = (-∞ ; -1> ∪ (1; +∞ ) A. D = (-1; 1) B. D = (-1; 1>Câu 28. Mang lại hàm số (P) : y = ax + bx + c . Kiếm tìm a, b, c biết (P) qua 3 điểm A(-1; 0), B( 0; 1), C(1; 0). 2 A. A = 1; b = 2; c = 1. B. A = 1; b = -2; c = 1. C. A = -1; b = 0; c = 1. D. A = 1; b = 0; c= -1.Câu 29. Mang đến hàm số y = x + mx + n có đồ thị là parabol (P). Search m, n để parabol có đỉnh là S(1; 2). 2 A. M = 2; n = 1. B. M = -2; n = -3. C. M = 2; n = -2. D. M= -2; n = 3.Câu 30. Mang lại hàm số y = 2 x − 4 x + 3 có đồ thị là parabol (P). Mệnh đề nào tiếp sau đây sai? 2 A. (P) trải qua điểm M(-1; 9). B. (P) có đỉnh là S(1; 1). C. (P) có trục đối xứng là con đường thẳng y = 1. D. (P) không tồn tại giao điểm cùng với trục hoành. 1Câu 31. Tập xác định của hàm số y = f ( x ) = x − 1 + là: 3− x A. (1;3) , B. <1;3> , C. (1;3> , D. <1;3)Câu 32: Đỉnh của Parabol y = x – 2x +2 là : 2 A. I(-1;1) B. I(1;1) C. I(1;-1) D. I(1;2)Câu 33 : Hàm s ố y = 2x – 4x + 1 2 A) Đồng phát triển thành trên khoảng (-∞ ; 1 ) B) Đồng đổi mới trên khoảng ( 1 ;+∞ ) C) Nghịch biến đổi trên khoảng tầm ( 1 ;+∞ ) D) Đồng biến đổi trên khoảng chừng ( -4 ;2 )Câu 34: cho phương trình: mx − 2(m+ 2)x + m− 1= 0 .Phương trình tất cả hai nghiệm sáng tỏ khi và chỉ 2khi thông số m thỏa điều kiện: 4 4 4 A. M −m , m 0 0 5 5 5Câu 35: cho phương trình: (x − 1 )(x − 4mx − 4) = 0 .Phương trình có tía nghiệm riêng biệt khi: 2 3 3 A. MmR D. M 4 − B. M m 0 C. M 4 4 4Câu 36: mang đến phương trình: mx + x + m = 0 . Tập hợp tất cả các cực hiếm của m để phương trình gồm hai 2nghiệm âm minh bạch là: �1 � � 1 1� � 1� − − A. � ;0� B. � ; � 0; C. (0 ; 2) D. � � �2 � � 2 2� � 2�Câu 37: cho phương trình x4 + x2 + m = 0 . Xác định nào sau đấy là đúng: 1 B. Phương trình tất cả nghiệm m m 0 A. Phương trình tất cả nghiệm 4 m 4 C. Phương trình gồm nghiệm độc nhất vô nhị � m = −2 D. Phương trình luôn vô nghiệm cùng với mọim. 4Câu 38: Tập vừa lòng nghiệm của phương trình 2 − x + = 2 là: 2− x + 3 A. 0 ; 2 B. 0 C. 1 D.Câu 39: Tập hợp nghiệm của phương trình | x2 − 4x + 3 | = x2 − 4x + 3 là: B. < 1 > A. (−; ;1 C. (−� > �<3; +� D. (−� �(3; +� ;3 ) ;1 ) ;1) )Câu 40: Phương trình - x4 + ( 2 − 3)x2 = 0 có: A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm −> −>Câu 41. Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm cạnh AB bởi 1, cạnh BC =2. Tích vô hướng AB . AC bằng : 5 A. 1 B. 2 C. D. 5 2Câu 42. đến tam giác ABC gồm AB = 5 , AC = 8 , góc BAC = 60o. Diện tích tam giác ABC bởi : A. Trăng tròn B. 40 3 C. 20 3 D. 10 3Câu 43. Trong phương diện phẳng bao gồm hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC bao gồm A (0;3),B(2,-2),C(7;0). B. Tam giác ABC đều. A. Tam giác ABC vuông cân. C. Tam giác ABC vuông tại A. D. Tam giác ABC cân tại C. RrCâu 44. Mang lại hai vectơ a , b ngược hướng và khác vec tơ không. −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> A. A . B = a . B B a. B = − a . B C. A . B = − a b D . A . B = −1Câu 45. Mang đến tam giác ABC gồm AB = 5 , AC = 8 , BC = 7 . Góc BAC bởi : A. 30o B. 45o C. 120o D. 60oCâu 46. Lựa chọn mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau: A.

Xem thêm: +1001 Lời Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Nam Giới Cho Bạn Nam Hay Và Hài HướcXem thêm: Bài Kinh Phật Trước Khi Đi Ngủ Nghe Kinh Này Nguyện Cầu An Lạc

Đồ thị của hàm số chẵn dìm trục hoành có tác dụng trục đối xứng. B. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục tung làm cho trục đối xứng. C. Đồ thị của hàm số chẵn dìm trục tung làm cho trục đối xứng. D. Đồ thị của hàm số lẻ dấn trục hoành làm trục đối xứng. +x +2 + 1 (x 2)Câu 47. Mang đến hàm số y = + 2 cực hiếm của hàm số đã mang lại tại x = -1 là: −x − 2 (x Câu 53. Hàm số nào dưới đây đồng biến trong khoảng ( - 1 ; 1 ) (A). Y = x2 - 2 (B). Y = x2 - 4x + 1 (C). Y = x2 - 2x + 3 (D). Y = - x2 + 3x - 2 22Câu54. Hàm số y = − x + 4 x + 1 . Xác minh nào sau đây là đúng ? 3 (A). Hàm số đồng biến trong tầm (3;+ ∞ ) (B). Hàm số đồng biến trong vòng ( -3;+ ∞ ) (C). Hàm số nghịch biến trong tầm (4;5) (D). Hàm số nghịch biến trong vòng (2;4) x 2 − 1 ( x ≤ 2)Câu 55. Mang lại hàm số y = f(x) =  . Trong 5 điểm tất cả tọa độ sau đây, gồm bao nhiêu điểm x + 1 ( x > 2)thuộc thứ thị của hàm số f ? M (0;-1) , N( -2;3), E(1;2) , F( 3;8) , K( -3;8 ) (D). Một đáp số khác. (A). 1 (B). 2 (C). 3 x x 2 +x 1 ( x 2) +Câu 56. Mang đến hàm số f(x) = + 2 . Hỏi bao gồm bao nhiêu điểm thuộc thứ thị của hàm số f gồm −x − 8 x + 17 ( x > 2) tung độ bằng 2 ? (A). 2 (B). 3 (C). 1. (D). 4 cùng với m ≠Câu 57. Tọa độ đỉnh của parabol (P) : y = (m2 – 1)x2 + 2(m + 1 )x + 1 một là điểm : 2 2 1 1 2 2 1 2 , , , , (A). ( ) (B). ( ) (C ). ( ) (D). ( ) m −1 m −1 1− m 1− m 1− m 1− m 1− m 1− mCâu 57. Trong số hệ thức sau, hệ thức như thế nào đúng: 1 (sina ≠ 0) A. 1 + tung 2 a = B.sin4a = 4 sinacosa sin2 a 1 (cosa ≠ 0). C. Sin 2 2a + cos 2 2a = 1 D. 1 + cot 2 a = cos2 a 1 , với 900Câu 65. Mang đến parabol ( p. ) : y = x 2 − mx + 2m .Giá trị của m nhằm tung độ của đỉnh ( p. ) bởi 4 là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 66) Hàm số y = f ( x) = x − 2 x + 5 : 2 ( −1 ; −1) ( 2; +; )a/ sút trên b/ Tăng trên ( −2 ; 2 ) d/ Tăng trên ( 1; +; )c/ giảm trên x + 5 − 4 − 2 x là: Tập xác định của hàm số y =1) (A) D = (−∞ ; − 5> ∪ <2 ; + ∞) (B) D = <–5 ; 2> (C) D = ∅ (D) D = R 16 − x 22) mang lại hàm số f (x) = . Công dụng nào tiếp sau đây đúng: x+2 15 (A) f(0) = 2 ; f(1) = (B) f(–1) = 15 ; f(0) = 8 3 14 ; f(–3) = − 7 (C) f(3) = 0 ; f(–1) = 8 (D) f(2) = 43) trong các parabol sau đây, parabol nào đi qua gốc tọa độ:(A) y = 3x2 - 4x + 3 (B) y = 2x2 - 5x(C) y = x2 + 1 (D) y = - x2 + 2x + 34) Hàm số y = -x2 + 4x - 3 Đồng biến hóa trên (−∞ ; 2) (B) Đồng phát triển thành trên (2 ; + ∞)(A)(C) Nghịch đổi mới trên (−∞ ; 2) (D) Nghịch biến chuyển trên (0 ; 3)5) Parabol y = 3x2 - 2x + 1 tất cả trục đối xứng là: 1 2 1 1 (A) x = (B) x = (C) x = – (D) y = 3 3 3 36) Tọa độ giao điểm của con đường thẳng y = -x + 3 cùng parabol y = - x2 - 4x + 1 là: 1 (A)  − ;1 (B) (0 ; 3) C) (-1 ; 4) và (-2 ; 5) D) (0 ; 1) với (-2 ; 2) 3 1. Mang lại tam giác ABC hầu như . Lựa chọn câu trả lời đúng uuu r uuu r uuu uuu r r uuu r uuu r (A) AB = BC ; (B) AB = − AC ; (C) AB = AC Cho hình vuông vắn ABCD có I là trung ương . Những đẳng thức sau đúng tuyệt sai ? 2. Uuu uuu r r uuu uuu r r uu uu r r uu uu rr (A) AB = CD (D) − AB = CD (C) IA = IC ; (B) IA = IB ; ; 3. Mang đến tam giác ABC vuông tại A có BC = 15 , G là trong trái tim tam giác ABC . Uuu uuu r rTính độ lâu năm GB + GC ? (A) 2 3 ; (B) 8 ; (C) 4 ; (D) 5 uuu r uuur 4. đến tam giác ABC vuông cân nặng tại A tất cả AB = AC = 2 . Độ nhiều năm của tổng nhị vectơ AB và AC làbao nhiêu ? (A) 2 2 ; (B) 2 ; (C) 4 ; (D) 2 5. Mang đến hình bình hành ABCD trung ương O . Có bao nhiêu cặp vectơ đối nhau ? (D) tất cả đều không đúng (A) 12 ; (B) 14 ; (C) 15 ; −→ cho lục giác phần nhiều ABCDEF bao gồm tâm O. Số những vectơ khác vectơ không, ngược phía với O A , có1.điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác , bởi :A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 mang đến tam giác ABC bao gồm G là trọng tâm, M là trung điểm của BC.2.Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng ? −→ −→ A .G A = 2G M −→ −→ −→ B .G B + G C = 2.G M −→ −→ −→ C .G B + G C = G A 1 −→ −→ D .M G = − M A 3 trong mpOxy, đến hình bình hành OABC, C vị trí Oy.3.Mệnh đề làm sao sau đây là đúng ? −→A. A B tất cả hoành độ không giống 0. B. A và B tất cả hoành độ không giống nhau.C. Điểm C bao gồm tung độ bởi 0. D. YA +yC -yB = 0. → → cho a =(6 ; 1) và b =(-2 ; 3) xác định nào sau đấy là đúng ?4. → → →A. A + b với a ’=(4 ; -4) ngược phía → →B. A với b cùng phương → → →C. A - b cùng b ’=(-24 ; 6) cùng hướng → → →D. 2 a + b và b thuộc phương cho A(1; 1), B(-1; -1), C(9; 9). Xác minh nào đúng ?5.A. G(3; 3) là giữa trung tâm của tam giác ABCB. Điểm B là trung điểm của ACC. Điểm C là trung điểm của AB −→ −→D. A B cùng A C ngược hướng mang đến hai điểm M(8 ; -1) cùng N(3 ; 2). Gọi P là vấn đề đối xứng với điểm M qua điểm N thì tọa độ của P6.là cặp số nào tiếp sau đây ?A. (-2 ; 5) B. (11/2 ; 1/2)C. (13 ; -3) D. (11 ; -1) Câu 1: cực hiếm của sin900 là : 1 2 2 3 A. B. C. - D. 2 2 2 2. Câu 2 : Mệnh đề làm sao sau đấy là đúng ? cùng với 00 ≤ α ≤ 1800 A. S.in α ≥ 0 B. Cos α ≥ 0 C . Tung α ≥ 0 D . Cot α ≥ 0 Câu 3 : mang đến tam giác ABC phần đa . Mệnh đề nào sau đó là đúng ?  → →   → →      A.  AB , BC  = 600 B .  AC , AB  = 600          → →   → →      C.  CB , AB  = 1200 D.  AC , CB  = 600         Câu 4: xác định nào sao đấy là đúng? → → →→ →→ →→ → →  A. A . B = a b B a . B = a b sin  a ; b      → → →→ →→ →→ →→ →→ C. A . B = a . B cos  a ; b  D . A . B = a b cos  a ; b      Câu 5 : mang đến tam giác ABC có a=3 ; b= 4 và ; c = 5 .Diện tích tam giác ABC là : A . 6 B. 7 C . 8 D . 9 Câu 6 : mang lại hai điểm M (-2;2) cùng N(1 ; 1).Điều xác định nào sao đó là đúng?  →  →  →  →      MN = (3;1)  MN = (−3;1)  MN = (3;−1)  MN = (−1;1)     A .  → B.   → C.   → D .  →      MN 10  MN 10  MN 10  MN 2        Câu 1: rước điểm M ngẫu nhiên trên nửa đường tròn solo vị làm thế nào để cho xOM = α .Hãy chọn phương án đúng :A ) 0 ≤ sinα ≤ 1 B ) sinα = 0 C ) sinα = 1 D ) 1 ≤ sinα ≤ +∞Câu 2uuu uuu :r rBiết AB. AC = AB. AC , em gồm nhận xét gì về 3 điểm A , B , C ?A) B nằm trong lòng A cùng B) C nằm giữa A cùng C) 3 điểm A,B,C A nằm ngoài D) thẳng sản phẩm đoạnC B trực tiếp BCCâu 3:Trong tam giác ABC tất cả a = 3 , b = 7 , c = 8 , độ dài trung đường CM bằng : 52 65 52 52A) B) C) D) 4 2 2 4 uuu uuu rrCâu 4: Cho hình vuông vắn ABCD , cạnh a . Quý hiếm của AB. AC là uuu uuu rrA) AB. AC = a 2 uuu uuu rrB) AB. AC = 2a 2 a2 uuu uuu rrC) AB. AC = 2 uuu uuu rrD) AB. AC = 0Câu 5: mang lại tam giác ABC vuông trên B, gồm BC = 4, AC = 12. Bán kính đường tròn nước ngoài tiếp của tam giácấy bằng ? D) Một đáp số khácA) 2 B) 6 C) 4 2Câu 6 :Cho tam giác ABC , phường là nửa chu vi của tam giác ABC.Nếu SABC = P(P - a) D) ABC vuông cân tại A C) b2 = a2 + c2A) C = 900 B) A = 9001) thời gian chạy 50m của 20 học sinh được lưu lại trong bảng tiếp sau đây : thời gian (giây) 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 Tần số 2 3 9 5 1Số vừa phải cộng thời hạn chạy của học viên A/ 8,54 B/ 4 C/ 8,50 D/ 8,532) Điểm soát sổ của 24 học viên được khắc ghi trong bảng sau : 7 2 3 5 8 2 8 5 8 4 9 6 6 1 9 3 6 7 3 6 6 7 2 9Tìm kiểu mẫu của điểm soát sổ A/ 2 B/ 7 C/ 6 D/ 93) Số trái cam hái được từ bỏ 4 cây cam trong vườn là : 2, 8, 12, 16Số trung vị là : A/ 5 B/ 10 C/ 14 D/ 9,5Câu 1 : Xác định vị trí 3 điểm A, B, C thỏa hệ thức : AB = CA là b/ ∆ ABC cân nặng a/ C trùng B c/ A, B, C thẳng sản phẩm d/ A là trung điểm của BCCâu 2 : mang đến 4 điểm A, B, C, D bất kỳ, lựa chọn đẳng thức đúng a/ AB + AC = AD b/ AB + CD = AC + BD c/ CB + ba + AD = DC d/ cha − CA − DC = BDCâu 3: mang lại G là giữa trung tâm ∆ ABC, O là điểm bất kỳ thì: OB + OC AB + BC + AC a/ AG = b/ AG = 2 3 2 c/ AG = ( AB + AC ) d/ OA + OB + OC = 3OG 3Câu 4 : vào hệ (O, i, j ), tọa độ u thỏa hệ thức 2u = −3i + j là : a/ (-3, 1) b/ (3, -1) 3 1 31 c/ ( , − ) d/ ( − , ) 2 2 22Câu 5 : Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, nếu cho hai điểm A(4, 0), B(0, -8) và điểm C phân tách đoạn thẳng ABtheo tỉ số -3 thì tọa độ của C là : a/ (3, -2) b/ (1, -6) c/ (-2, -12) d/ (3, -1)Câu 6 : trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm A(5, 5) và B(-1, -6), khi ấy tọa độ điểm đối xứng C của Bqua A là : 1 b/ (4, − ) a/ (-3, 7) 2 1 d/ (7, − ) c/ (11, 16) 2Câu 1r:Mệnh đềr uuu sau đấy là đúng uuu uuunàor uuu ? r uuu uuu r r uuu uuu rr uuu uuu rr uuu uuu rr I. AB.CD = −AB.CD II. AB.CD = −AB.DC III. AB.CD = −DC.BA D. Không có mệnh đề nàoA. I B. II C. IIICâu 2 :uuuọi H là uuu c trung ương của ABC .uuuệnh đề nào sau đâyrsai r uuu uuu uuu G uuu trự uuu M uuu uuu uuu uuu? rr rr rr rr rrI. HA.BC = HA.CB II. BH.BC = BA.BC III. BH.BC = BH.BA D. Không có mệnh đề nàoA. I B. II C. III rr rr rrCâu 3 : từ hệ thức a.b = a.c với hệ thức dưới đây ta suy ra được b = c : r r rr r rA. B = c c với a.b a 0 B. B cùng phương cùng với r r rr rr D. A.b = a.c = 0C. A a 0Câu 4r:uuu đoạn trực tiếp AB = 2a cùng O là trung điểm củar uuu .Với điểm M bất kì,ta tất cả : uuu cho uuuABr 2 rA. MA.MB = OM − a B. MA.MB = a − MO 2 2 2 uuu uuu rr uuu uuu rrC. MA.MB = OM 2 D. MA.MB = a 2Câu 5 : mang lại ABC biết các cạnh a = 52,1cm; b = 85cm; c = 54cm. Góc phạm nhân của ABC là : ˆA. Không có góc như thế nào B. A ˆ ˆC. B D. CCâu 6 : mang đến = 300 với 2 điểm A, B lần lượt di động cầm tay trên Ox, Oy .Biết AB = 1. Độ dài lớn số 1 của đoạnOB bởi :A. 1,5 B. C. 2 D. 2 2Câu 1: cos 150 bằng: o 1 1 3 3 A. B. – C. D. – 2 2 2 2Câu 2: ABC những đường cao AH. Khẳng định nào đúng? 1 3 ˆ B. Cos ABH = ˆ A. Sin HAB = 2 2 1 3 ˆ ˆ D. Cos ACH = C. Sin AHB = 2 2Câu 3: cho a , b ngược hướng và khác 0 . Chọn kết quả đúng: A. A.b = 0 B. A.b = 0 C. A.b = − a . B D. A.b = a . BCâu 4: mang đến ABC có AB= 4, AC= 6, =120o thì: A. AB.AC = -12 3 B. AB.AC = 12 C. AB.AC = 24 C. AB.AC = -12Câu 5: trường hợp ABC có a2