Tóm tắt kiến thức hóa học lớp 9 hk2

     Bạn đang xem: Tóm tắt kiến thức hóa học lớp 9 hk2

*
197 trang
*
hoaianh.10
*
*
85711
*
14Download


Xem thêm: Giải Bài 36 Toán 9 Tập 2 4 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 36 Trang 56

Bạn sẽ xem 20 trang mẫu của tư liệu "Tổng hợp kỹ năng và kiến thức môn chất hóa học 9", để cài tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Xâm Hại Trẻ Em, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em

ĐÀO TẠO phái mạnh VIỆT-----OOo-----Giúp học tập giỏiHÓA HỌC 9Chương I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠA. TÓM TẮT LÝ THUYẾT§1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT – KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXITI. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT1. Tính chất hóa học tập của oxit bazơ:a) công dụng với axit muối bột + nước:VD: CuO + 2HCl CuCl2 + H2Ob) chức năng với oxit axit muối hạt :VD: CaO + CO2 CaCO3c) tác dụng với nước dung dịch bazơ (kiềm):VD: CaO + H2O Ca(OH)22.Tính hóa chất của oxit axit:a) công dụng với bazơ muối hạt + nước:VD: CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2Ob) chức năng với oxit bazơ muối:VD: CO2 + K2O K2CO3c) tác dụng với nước dung dịch axit:VD: SO3 + H2O H2SO4II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXITCó 4 nhiều loại oxit:Oxit bazơ§ Oxit lưỡng tínhOxit axit§ Oxit trung tính§2. MỘT SỐ OXIT quan liêu TRỌNGI. Can xi OXIT (CaO)1.Tác dụng cùng với nước:CaO + H2O Ca(OH)22.Tác dụng cùng với axit:CaO + H2SO4 CaSO4 + H2O3.Tác dụng cùng với oxit axit:CaO + CO2 CaCO3Ứng dụng của CaO (SGK)Sản xuất CaOPTHH: CaCO3 CaO + CO2II. LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SO2) CÒN GỌI LÀ KHÍ SUNFURƠ1.Tác dụng với nướcSO2 + H2O H2SO32.Tác dụng với bazơSO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O3.Tác dụng cùng với oxit bazơSO2 + Na2O Na2SO3Ứng dụng SO2 (SGK)Điều chế SO2:Trong chống thí nghiệm:Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + SO2Cu + 2H2SO4đặc CuSO4 + SO2 + 2H2O vào công nghiệp:S + O2 SO24FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2(quặng pirit)§3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT1. Axit làm đổi màu chất thông tư màu:Dung dịch axit làm cho quỳ tím hóa đỏ.2. Axit công dụng với sắt kẽm kim loại (mạnh hơn hidro) muối hạt + H2:VD: sắt + 2HCl FeCl2 + H2Sắt (II) clorua3. Axit chức năng với bazơ muối hạt + nước:VD: NaOH + HCl NaCl + H2O4. Axit chức năng với oxit bazơ muối hạt + nước: VD: CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O5. Axit tác dụng với muối muối bắt đầu + axit mới:VD: CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2§4. MỘT SỐ AXIT quan TRỌNGI. AXIT CLOHIDRIC (HCl)Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.Tác dụng với kim loại muối + H2:Zn + 2HCl ZnCl2 + H2Tác dụng với bazơ muối hạt + nước:2HCl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2OTác dụng cùng với oxit bazơ muối bột + nước:2HCl + Na2O 2NaCl + 2H2OTác dụng với muối:2HCl + BaCO3 BaCl2 + H2O + CO2II. AXIT SUNFURIC (H2SO4)1.Tính hóa học vật lí (SGK)2.Tính hóa học hóa họcAxit sunfuric loãng có đặc thù chung của axit.Axit sunfuric quánh có tính chất hóa học tập riêng.Tác dụng với kim loại:Cu + H2SO4đặc,nóng CuSO4 + SO2 + 2H2O-Tính háo nước:C12H22O11 quánh 11H2O + 12C3.Ứng dụng của axit sunfuric (SGK):4.Sản xuất axit sunfuric:S + O2 SO22SO2 + O2 2SO3SO3 + H2O H2SO45.Nhận biết axit sunfuric và muối sunfat:Dùng thuốc thử là dung dịch muối Bari (BaCl2, Ba(NO3)2) hoặc Ba(OH)2: gồm kết tủa white BaSO4 ko tan trong nước cùng axit.Muốn phân biệt axit sunfuric ta dùng quỳ tím hoặc sắt kẽm kim loại mạnh rộng hidro (Mg, Al, Fe).§5. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ1. Tính năng của hỗn hợp bazơ cùng với chất thông tư màu:Dung dịch bazơ có tác dụng quỳ tím hóa xanh và có tác dụng phenol phtalein ko màu đổi sang hồng.2. Tác dụng của hỗn hợp bazơ cùng với oxit axit muối hạt + nước:VD: P2O5 + Ca(OH)2 Ca3(PO4)2 + 3H2O3. Chức năng của dung dịch bazơ với muối hạt muối bắt đầu + bazơ mới:2NaOH + CuSO4 Na2SO4 + Cu(OH)24. Công dụng của dung dịch bazơ cùng với axit muối hạt + nước: NaOH + HCl NaCl + H2O5. Bazơ ko tan bị nhiệt độ phân hủy:Cu(OH)2 CuO + H2O§6. MỘT SỐ BAZƠ quan TRỌNGI. NATRI HIDROXIT (NaOH)1.Tính hóa học vật lí (SGK)2.Tính hóa học hóa học:Làm quỳ tím hóa xanh và làm cho phenolphtalein không màu trở qua hồng.Tác dụng với axit:2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2OTác dụng với oxit axit:2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2OTác dụng cùng với muối:3NaOH + FeCl3 3NaCl + Fe(OH)33.Ứng dụng (SGK)4.Sản xuất natri hidroxit:2NaCl + 2H2O đp 2NaOH + H2 + Cl2có màng ngănII. Canxi HIDROXIT - THANG pHCanxi hidroxit: (Ca(OH)2)1. điều chế dung dịch can xi hidroxit (SGK)2. đặc thù hóa học:Làm chuyển màu sắc quỳ tím hóa xanh, làm cho phenolphtalein ko màu trở qua hồng.Tác dụng cùng với axit:Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2OTác dụng cùng với oxit axit:Ca(OH)2 + CO2 CaCO2 + H2OTác dụng với muối:3Ca(OH)2 + 2AlCl3 2Al(OH)3 + 3CaCl23.Ứng dụng của Ca(OH)2 (SGK)Thang pHĐộ pH của một dung dịch cho biết tính axit hoặc bazơ của dung dịchpH = 7 trung tínhpH 7 tính bazơ§7. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐII. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI1.Tác dụng với kim loại muối new + sắt kẽm kim loại mới:VD: fe + CuSO4 FeSO4 + Cu2.Tác dụng với axit muối bắt đầu + axit mới:VD: CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO23.Tác dụng với muối bột 2 muối bột mới:VD: NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO34. Tính năng với bazơ muối bắt đầu + bazơ mới:5.Phản ứng phân diệt muối:2KClO3 2KCl + 3O2II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔILà làm phản ứng hóa học, trong số đó hai hợp chất tham gia phản ứng hiệp thương với nhau đông đảo thành phần cấu trúc của chúng để tạo nên những hợp hóa học mới.VD: BaCl2 + K2SO4 BaSO4 + 2KClMột số muối bột quan trọng:Natri clorua (NaCl)Kali clorua (KNO3)§8. LUYỆN TẬP CHƯƠNG I – CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠI. PHÂN LOẠI CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠCác hợp chất vô cơOXITAXITBAZƠMUỐIoxitoxitaxitaxitbazơbazơmuốimuốibazơaxitcó oxikhôngtankhôngaxittrungcó oxitanhòaII. NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ+ Axit + Bazơ+ H2O+ H2ONhiệtphânhủy+Oxit axit+Bazơ+OxitBazơ+Axit+ Axit, oxit axit+ Muối+ Kim loại+ Bazơ, muối+ Oxit bazơOXIT BAZƠOXIT AXITMUỐIBAZƠAXIT B. BÀI TẬP MẪUBài 1: cho các oxit sau: Na2O, CuO, N2O5, SO2, Fe2O3, oxit nào chức năng được cùng với nước, cùng với axit sunfuric, bari hidroxit. Viết phương trình phản ứng xảy ra.GiảiOxit chức năng với nước: Na2O, N2O5, SO2:PTPƯ: Na2O + H2O 2NaOHN2O5 + H2O 2HNO3SO2 + H2O 2H2SO3Oxit công dụng được cùng với H2SO4: Na2O, CuO, Fe2O3:PTPƯ:Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2OCuO + H2SO4 CuSO4 + H2O Fe2O3+ H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2OOxit tác dụng với Ba(OH)2: N2O5, SO2:PTPƯ:N2O5 + Ba(OH)2 Ba(NO3)2 + H2OSO2 + Ba(OH)2 BaSO3 + H2OBài 2: cho các chất sau: H2O, SO3, CO2, HCl, KOH, CaO, Al2O3. Hãy chọn một chất tương thích điền vào các phản ứng.NaOH + .. Na2SO4 +CuO + .. CuCl2 +H2SO4 + Al2(SO4)3 + H2O + HNO3 Ca(NO3)2 + H2OP2O5 + K3PO4 + + Ca(OH)2 CaCO3 +Giải2NaOH + SO3 Na2SO4 + H2OCuO + 2HCl CuCl2 + H2O3H2SO4 + Al2O3 Al2(SO4)3 + 3H2OCaO + 2HNO3 Ca(NO3)2 + H2OP2O5 + 6KOH K3PO4 + 3H2OCO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2OBài 3: tất cả hỗn hợp gồm 3 khí: CO2, N2, O2. Hãy thừa nhận xét ba khí bên trên bằng cách thức hóa học.GiảiCho 3 khí trên lội qua hỗn hợp nước vôi trong dư, bao giờ làm đục nước vôi trong là CO2:CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2OCho tàn đóm đỏ vào hai khí còn lại, khí nào khiến cho tàn đóm đỏ bùng cháy rực rỡ là O2.Khí còn lại là N2.Bài 4: Viết phương trình hóa học tiến hành chuỗi phản bội ứng sau:(3)Mg3(PO4)2PP2O5H3PO4K3PO4(5) AlPO4 Al(OH)3(2)SO3H2SO4SSO2 BaSO3(6)K2SO3Giảia) (1) 4P + 5O2 2P2O5(2) P2O5 + 3H2O 2H3PO4(3) 2H3PO4 + 3MgO Mg3(PO4)2 + 3H2O(4) H3PO4 + 3KOH K3PO4 + 3H2O(5) 2H3PO4 + Al2O3 AlPO4 + 3H2O(6) AlPO4 + 3KOH Al(OH)3 + K3PO4b) (1) S + O2 SO2(2) 2SO2 + O2 2SO3(3) SO3 + H2O H2SO4(4) H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2H2O(5) SO2 + Ba(OH)2 BaSO3 + H2O(6) SO2 + 2KOH K2SO3 + H2OBài 5: Khí cacbon đioxit (CO2) được tạo thành từ phần nhiều cặp hóa học sau đây. Viết phương trình phản nghịch ứng xảy ra.Cacbon với oxiNatri cacbonat với axit sunfuricKali hidro cacbonat cùng axit clohidricSắt (III) oxit cùng khí cacbonoxitGiảiC và O2C + O2 CO2Na2CO3 và H2SO4Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2KHCO3 và HClKHCO3 + HCl KCl + H2O + CO2Fe2O3 với COFe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2Bài 6: Từ những chất Cu, FeS2, Na, khá nước và không khí, hãy viết những phương trình điều chế: đồng sunfat, đồng (II) hidroxit, natri sunfat, sắt (III) sunfat.Giải4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO22Cu + O2 2CuO4Na + O2 2Na2O2SO2 + O2 2SO3SO3 + H2O H2SO4Na2O + H2O 2NaOHĐiều chế đồng sunfat: CuSO4CuO + H2SO4 CuSO4 + H2OĐiều chế đồng (II) hidroxit: Cu(OH)2CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4Điều chế natri sunfat: Na2SO4Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2O Điều chế fe (III) sunfat: Fe2(SO4)3 + 3H2OBài 7: nhận thấy các lọ mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4, NaOH, HCl, NaCl.GiảiCho quỳ tím vào 4 chủng loại thử trên, mẫu nào làm cho quỳ tím hóa xanh là NaOH, 2 chủng loại làm quỳ tím hóa đỏ là HCl với H2SO4, chủng loại không thay đổi màu sắc quỳ là NaCl.Cho dung dịch Ba(OH)2 vào 2 mẫu mã hóa đỏ, mẫu mã nào gồm kết tủa white BaSO4 là chủng loại đựng hỗn hợp H2SO4.Phương trình phản nghịch ứng:H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2H2OMẫu sót lại là HCl.Bài 8: bao hàm chất sau: Fe, CaO, BaCO3, CuO, Zn(OH)2. Hãy chọn 1 trong phần đa chất đã cho tác dujch với dung dịch H2SO4 chế tạo ra:Dung dịch có blue color lam.Khí nhẹ nhất trong toàn bộ các khí cùng cháy được trong không khí.Có kết tủa trắng ít tan.Khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy.Dung dịch ko màu.Viết những phương trình bội nghịch ứng xảy ra. GiảiCuO + H2SO4 CuSO4 + H2OFe + H2SO4 FeSO4 + H2CaO + H2SO4 CaSO4 + H2OBaCO3 + H2SO4 BaSO4 + H2O + CO2Zn(OH)2 + H2SO4 ZnSO4 + H2OBài 9: Viết những phương trình phản nghịch ứng chất hóa học xảy ra trong số trường hợp sau:Nhôm oxit cùng axit sunfuric.Kẽm oxit cùng axit nitric.Lưu huỳnh (IV) oxit và can xi hidroxit.Sắt (III) oxit cùng axit clohidric.Kẽm và axit sunfuric.Điphotphopentaoxit và Natrihidroxit. GiảiAl2O3 với H2SO4:Al2O3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2OZnO và HNO3:ZnO + HNO3 Zn(NO3)2 + H2OSO2 và Ca(OH)2:SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2OFe2O3 với HCl:Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2OZn và H2SO4:Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2P2O5 và NaOH:P2O5 + 6NaOH 2Na3PO4 + 3H2OBài 10: Hòa tan trọn vẹn 2,4g Mg kim loại vào 200ml hỗn hợp HCl ta được dung dịch A với V lít khí H2 bay ra ở đk tiêu chuẩn.Tính V với nồng độ mol hỗn hợp HCl.Tính khối lượng dung dịch A. GiảiPTPƯ: Mg + 2HCl MgCl2 + H20,1mol0,2mol0,1mol 0,1molDung dịch A là MgCl2:Số mol HCl: (mol)Số mol HCl: nHCl = 2.nMg = 0,2 (mol)Nồng độ mol HCl: (V = 200ml = 0,2(l))(M)Số mol H2:(mol)Thể tích khí H2:(l)Số mol muối bột MgCl2:molKhối lượng hỗn hợp A:(g)Bài 11:Cho 16g CuO chức năng hết với cùng một lượng dung dịch H2SO4 10%. Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được.Để công dụng hết với lượng muối bột trên đề nghị dùng từng nào ml hỗn hợp NaOH 2M. Tính trọng lượng kết tủa thu được.GiảiPTPƯ: CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O0,1mol0,2mol0,2molSố mol CuO:(mol)Số mol muối:(mol)Khối lượng muối CuSO4:(g)Số mol H2SO4:(mol)Khối lượng chất tan H2SO4:(g)Khối lượng dung dịch H2SO4:(g)Khối lượng dung dịch sau bội phản ứng:mdd = 16 + 196 = 212 (g)Nồng độ % dung dịch muối thu được:PTPƯ: CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO40,2mol0,4mol0,2molSố mol NaOH:nNaOH = = 2.0,2 = 0,4 (mol)Thể tích dung dịch NaOH:(1) = 200mlSố mol kết tủa Cu(OH)2:(mol)Khối lượng kết tủa:(g)Bài 12: hòa hợp 2,84 ... Em làm phản ứng là 500g.Tính khối lượng muối và thể tích rượu nhận được sau phản bội ứng. Biết Drượu = 0,8g/ml.Giải:PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH5,682 mol5,682 mol5,682 mol 5,682 molSố mol este: .Theo pt số mol NaOH: nNaOH = neste = 5,682 (mol).Khối lượng hóa học tan NaOH:mct NaOH = 5,682 . 40 = 227,28 (g).Khối lượng hỗn hợp NaOH 20%:.Theo pt số mol muối: (mol).Khối lượng muối: (g).Theo pt số mol rượu: (mol).Khối lượng rượu: Thể tích rượu thu được:. D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMBài 1: Rượu etylic phản nghịch ứng được với mãng cầu là do:Trong phân tử gồm nguyên tử oxy và nguyên tử hidro.Trong phân tử bao gồm 3 yếu tắc cacbon, hidro, oxy.Trong phân tử bao gồm nhóm - OH.Trong phân tử bao gồm nguyên tử hidro.Bài 2: vào công thức cấu tạo sau công thức cấu trúc nào là của axit axetic:Oc) CH3 - CH2 - OHCH3 - CH3 - C O - HOd) tất cả đều saiCH3 - teo - HBài 3: Rượu etylic có ánh sáng sôi là:7,380Cb) 1000Cc) 83,70Cd) 78,30CBài 4: Hãy đã cho thấy điều sai:Chất bự là este của glyxerol với những axit béo.Chất lớn là dầu, mỡ cồn thực vật.Dầu mỡ dung dịch trơn máy móc cũng là chất béo.Bột giặt chưa phải là xà phòng bột.Bài 5: Hãy chỉ ra rằng điều không đúng khi nói đến glucozơ:Glucozơ có nhiều trong mía, củ cải đường.Glucozơ là 1 trong hợp hóa học gluxit.Glucozơ mang đến được phản nghịch ứng tráng gương.Glucozơ có công thức phân tử là C6H12O6.Bài 6: cân nặng rượu etylic thu được khi lên men 1kg glucozơ (biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 100%) là:1,5kgb) 0,51kgc) 5,2kgd) 10,2kgBài 7: Thủy phân hoàn toàn 1kg saccarozơ thu được:1kg glucozơc) 0,53kg glucozơ2kg glucozơd) 1,18kg glucozơBài 8: nên chọn câu vấn đáp đúng:Polime là hòa hợp chất có phân tử lượng rất lớn và size phân tử vô cùng lớn.Polime là rất nhiều chất mà lại phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau.a và b phần nhiều đúng.a và b mọi sai.Bài 9: cho một lượng glucozơ lên men rượu nhằm điều chế rượu etylic, khí CO2 xuất hiện được đưa vào nước vôi trong gồm dư, nhận được 80g một kết tủa. Công suất phản ứng lên men rượu là 80%. Cân nặng rượu etylic thu được là:20,72gc) 14,72g15gd) hiệu quả khácBài 10: nên lựa chọn câu trả lời đúng.Axit axetic bao gồm tính axit do trong phân tử:Có 3 nguyên tố cacbon, hidro, oxy.OCó nhóm - teo - HCó team - OH.Có 2 nguyên tử oxy.Bài 11: Một hợp hóa học hữu cơ X tất cả chứa 3 nguyên tố C, H, O bao gồm tỉ khối hơi so với oxy là 1,875. Thành phần cân nặng các nhân tố là: cứ 2,1 phần cacbon gồm 3,5 phần cân nặng hidro với 2,8 phần trọng lượng oxy. Vậy công thức phân tử của A là:C2H4O2c) C3H8O2C2H6Od) CH2OBài 12: đến sơ đồ thay đổi sau:C2H4 A CH3COOC2H5 CH3COONa B LLND C những chất A, B, C, D điền vào sơ đồ vật lần lượt là:CH3COOH, CH4, C2H5OH, C6H6.C2H5OH, CH4, C2H2, C6H6.C2H5OH, CO2, CH3COOH, C6H6.CO2, CH3COOH, C6H12O6, C2H5Cl.Bài 13: cho những chất sau: etylen, rượu etylic, axit axetic, glucozơ. Cần sử dụng hóa hóa học để nhận ra 4 chất trên theo lần lượt là:Quỳ tím, rượu etylic, AgNO3c) Na2CO3, Ag2O/NH3, bromQuỳ tím, Na2CO3, HCld) Ag2O/NH3, Na2SO4, HClBài 14: Chất dùng để làm điều chế vật liệu nhựa Polivinyl clorua (P.V.C) là:CH2 = CH - CH2Clc) CH CH - ClCH3Cld) CH2 = CH - ClBài 15: cho các chất sau: Al, Ca(OH)2, MgO, BaCO3Tất cả các chất trên đều tính năng được vớiAxit axeticc) Rượu etylicChất béod) ProteinBài 16: Protein bao gồm những đặc điểm hóa học sau:Sự phân hủy bằng nhiệtc) bội phản ứng thủy phânSự đông tụd) toàn bộ các tính chất trênBài 17: mang đến 220ml rượu etylic lên men giấm, hỗn hợp thu được cho th-nc vừa đủ bằng dung dịch NaOH cùng thu được 208g muối bột khan. Công suất của làm phản ứng lên men giấm là: (Biết DR = 0,8g/ml).66,3%c) 0,663%6,63%d) kết quả khácBài 18: cho Mg có dư tính năng với 100g hỗn hợp axit axetic thì chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Mật độ % của dung dịch axit này là:24%b) 30%c) 12%d) 1,2%Bài 19: trọng lượng rượu được điều chế từ là 1 mol khí C2H4 là:92gb) 46gc) 4,6gd) tác dụng khácBài 20: lúc đốt cháy trọn vẹn 1,38g một hợp hóa học hữu cơ A tất cả chứa C, H, O ta nhận được 1,62g H2O với 2,64g CO2. Biết MA = 46đvc.C2H4Ob) CH3Oc) C2H2O2d) C2H6OBài 21: công thức phân tử của este được tạo thành từ glixerol cùng axit oleic (C17H33COOH) là:C17H33COOC3H5c) C3H5COOC17H33(C17H33COO)3C3H5d) (C3H5COO)3C17H33Bài 22: Đun 10ml dung dịch glucozơ với một lượng dư Ag2O/NH3 thu được 1,08g Ag. Mật độ mol của dung dịch glucozơ thâm nhập phản ứng là:5Mb) 1Mc) 0,5Md) 0,25ME. BÀI TẬP TỰ GIẢIBài 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn các biến hóa sau:C2H6 C2H5Cl C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5CO2C2H4Cr2 C2H4 C2H5OH C2H5ONaC2H6CH3COOH (CH3COO)2CaH2 HClBài 2: Viết những phương trình hóa học xảy ra ở các thí nghiệm sau:Cho giấm lấn sâu vào dung dịch nước vôi trong.Cho 1 đinh sắt sạch vào ly giấm.Cho miếng na vào rượu 950.Thủy phân chất béo tất cả axit vô cơ làm chất xúc tác.Bài 3: Bằng phương thức hóa học tập hãy phân biệt các lọ hóa chất mất nhãn sau:Rượu etylic, glucozơ, benzen.Axetylen, axit axetic, ượu etylic.Etylaxetat, axit axetic, glucozơ.Etylen, metan, glucozơ.Bài 4: Điều chế các chất sau (các hóa chất và vô cơ cần thiết coi như tất cả đủ).Từ khu đất đèn pha trộn nhựa PVC.Etylaxetat từ etylen.Axit axetic từ bỏ tinh bột.Canxi axetat từ đá vôi.Bài 5: Một hợp chất A gồm chứa 3 nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 3,78g A thì chiếm được 8,25g CO2 và 4,77g H2O.Xác định công thức phân tử của A, biết phân tử khối của A là 60 đvc.Viết công thức kết cấu của A.Đáp số: C3H8O.Bài 6: Tính khối lượng axit axetic cất trong giấm ăn uống thu được khi cho một lít rượu etylic 80 lên men giấm.Tính thể tích ko khí buộc phải dùng (đktc) ném lên men 100 lít rượu 80 thành giấm ăn. Biết DR = 0,8g/ml, oxy chiếm 21% thể tích không khí, công suất phản ứng lên men giấm đạt 100%.Đáp số: a) 83,48g; b) VKK = 1484,06 lít.Bài 7: kết thúc sơ vật dụng sau:CH3CH2COOC2H5 + H2O A + BB C + H2O B + O2 men giấm D + H2O C P.ED + Na2CO3 E + H2O + FC + H2O BE + NaOH G + Na2CO3G + O2 F + H2O phía dẫn:CH3CH2COOHD. CH3COOH C2H5OHE. CH3COONaC2H4F. CO2 G. CH4Bài 8: cho những chất sau: rượu etylic, axit axetic, H2SO4đđ với dung dịch NaOH.Hãy viết các phương trình chất hóa học điều chế: Etyl axetat, natri axetat.Tính xem khối lượng của mỗi sản phẩm là từng nào nếu lượng axit axetic dùng trong những phản ứng là 6g. Biết công suất của phản ứng với rượu đạt 80%.Đáp số: b) 7,04g với 8,2g.Bài 9: đến axit axetic công dụng với miếng đá vôi nặng 4g thì chiếm được 560cm3 khí CO2 nghỉ ngơi đktc. Tính nhân tố % của can xi cacbon có trong miếng đá vôi đó.Đáp số: 62,5%.Bài 10: dùng 2,5kg axit hữu cơ có công thức là C17H33COOH cho công dụng với một lượng đủ glyxerol:Viết phương trình hóa học tạo thành chất khủng từ axit hữu cơ đó?Tính trọng lượng glyxerol bắt buộc dùng.Tính cân nặng chất lớn và H2O sản xuất thành? Biết hiệu xuất của bội nghịch ứng đạt 80%.Đáp số: b)0,27kg; c) 2,09kg cùng 0,13kg.Hướng dẫn:C17H33COOH + C3H5(OH)3 (C17H33COO)3C3H5 + 3H2OBài 11: đến a gam glucozơ lên men. Khí sản xuất thành được dẫn vào dung dịch nước vôi trong gồm dư nhận được 20g chất kết rủa. Hãy tính:Giá trị của a. Biết H% của phản nghịch ứng lên men là 80%.Khối lượng của rượu etylic thu được?Đáp số: a) 22,5g; b) 9,2g.Bài 12: cho lên men 360g glucozơ, giả sử H% của phản ứng lên men là 100%.Tính thể tích khí thu được sống đktc.Tính thể tích rượu nguyên chất thu được, biết DR = 0,8g/ml.Đốt lượng rượu thu được làm việc trên. Tính sức nóng lượng thu được? hiểu được 1g rượu cháy ra đời 7Kcal.Đáp số: a) 89,6 lítb) 0,23 lítc) 1288 KcalBài 13: người ta đến 90g axit axetic tác dụng với hỗn hợp NaOH sau đó lấy muối hạt thu được đun tiếp với dung dịch NaOH. Tính trọng lượng NaOH đá cần sử dụng trong 2 bội phản ứng trên và thể tích khí CH4 tạo ra thành ở đktc?Đáp số: 120g cùng 33,6 lít.Hướng dẫn:PTHH: CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2OCH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3Bài 14: Một hợp chất hữu cơ có trọng lượng mol là 60g, trong số đó cacbon chiếm phần 40%, hidro chỉ chiếm 6,66% còn lại là oxy. Xác định công thức phân tử. Biết chất này làm cho quỳ tím hóa đỏ. Hãy viết công thức cấu tạo thu gon của phân tử hợp chất đó.Đáp số: C2H4O2.Bài 15: nhận thấy 2 lọ mất nhãn đựng axit axetic và rượ etylic bằng 3 giải pháp khác nhau:Hướng dẫn:Cách 1: cần sử dụng CaCO3.Cách 2: dùng quỳ tím.Cách 3: dùng bột kẽm.Bài 16: cho một hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic lần lượt tất cả tỉ lệ về số mol là 2 : 3. Giả dụ cho các thành phần hỗn hợp này tính năng hết với na thì thu được 5,6 lít (đktc). Tính yếu tắc % theo thể tích của mỗi hóa học trong hỗn hợp đầu.Đáp số: .Hướng dẫn: (1)a molmol(2)b mol molGọi a, b thứu tự là số mol của C2H5OH cùng CH3COOHTheo đề ta có: Theo pt (1), (2) ta có: .Giải (1) cùng (2) ta có: a = 0,2 mol, b = 0,3 mol. Bài 17: Để trung hòa - nhân chính 200ml dung dịch axit tất cả công thức tổng quát CnH2n+1COOH buộc phải dùng 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Nếu th-nc 300ml dung dịch axit trên bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn thành phầm được muối hạt khan trọng lượng 3,69 (g).Tính nồng độ mol của dung dịch axit.Xác định phương pháp phân tử của axit. Đáp số: a) cm = 0,15M.b) CTPT: CH3COOH.Hướng dẫn:b) Số mol axit: 0,045mol0,045 mol.Bài 18: Viết công thức cấu tạo của những chất sau:Axit tất cả công thức phân tử C3H6O2.Rượu có công thức phân tử C4H10O.C3H7Cl, C2H4O2.Bài 19:* vật liệu bằng nhựa polietylen được pha trộn từ C2H4 theo phản ứng:(1)P.E* vật liệu bằng nhựa P.V.C được pha chế từ CH2 = CH - Cl theo phản bội ứng:(2) Cl ClTính khối lượng: a) vật liệu bằng nhựa PE được tạo nên từ 1 tấn etylen.b) vật liệu bằng nhựa PVC được tạo thành từ 2 tấn vinylclorua.Biết rằng công suất của (1) là 70%, của (2) là 90%.Đáp số: a) 700kg.b) 1,6 tấn.Bài 20: mang lại 31,8g Na2CO3 chức năng với hỗn hợp CH3COOH 12% thu được hỗn hợp A cùng khí B. Để hấp thụ hoàn toàn lượng khí B, bạn ta dùng dung dịch NaOH 0,1M.Viết phương trình hóa học xảy ra.Tính khối lượng dung dịch CH3COOH 12% gia nhập phản ứng.Tính thể tích dung dịch NaOH 0,1M nên dùng.Đáp số: b) mdd = 300gc) V = 6 (l).Hướng dẫn:Dd A : CH3COONa.Khí B: CO2.ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMChương 1:1.a5.c9.c13.c17.c2.c6.c10.b14.d18.d3.b7.b11.c15.c19.b4.c8.a12.d16.d20.dChương 2:1.c5.a9.d13.d17.b2.a, d, e6.b10.d14.c18.d3.c7.c11.b15.a19.c4.d8.a12.d16.d20.cChương 3:1.c5.c9.c13.c17.c2.a6.b10.a14.b18.d3.d7.d11.a15.c19.d4.c8.b12.a16.c20.aChương 4:1.d5.c9.d13.c17.b2.c6.b10.b14.b18.d3.d7.a11.c15.d19.a4.b8.d12.a16.c20.dChương 5:1.c6.b11.a16.d21.b2.b7.c12.b17.a22.c3.d8.c13.c18.c4.c9.c14.d19.b5.a10.b15.a20.d