Toán lớp 6 trang 44

     

a) Ta có(B(12) = left, , 12, , 24, , 36, , 48, , 60, , ... ight\)

Mà(x in B(12)) và(20 leq x leq 50) nên(x in left24, 36, 48 ight\)

b) Ta có: (x ,, vdots ,, 15 Rightarrow x in B(15)). Do đó:(x in left, , 15, , 30, , 45, ... ight\)

Mà (0 nên(x in left15; , 30 ight\)

c) Ta có:(Ư(20) = left1, , 2, , 4, , 5, , 10, , trăng tròn ight\)

Mà (x in Ư(20) )và(x > 8) nên(x in left10, , trăng tròn ight\)

d)(16 ,, vdots ,, x) nên(x in Ư(16) = left1, , 2, , 4, , 8, , 16 ight\)

Vậy(x in left1, , 2, , 4, , 8, , 16 ight\)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 44

Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 13: Ước cùng bội khác • Giải bài 111 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tìm những bội của... • Giải bài 112 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm các ước của (4),... • Giải bài 113 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm các số từ bỏ nhiên... • Giải bài xích 114 trang 45 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Có(36) học sinh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: Ước cùng bội
• Giải bài bác 111 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 112 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 113 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 114 trang 45 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Cách Đổi Kiểu Chữ Trên Điện Thoại Samsung, Cách Thay Đổi Font Chữ Trên Điện Thoại Samsung

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Văn Mẫu Viết Thư Hay Dành Cho Học Sinh Lớp 4

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12