Toán Lớp 6 Trang 113

     

Trên con đường thẳng a cho tư điểm(M, , N, , P, , Q) như hình (31). Hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

a) trong những tia(MN, , MP, , MQ, , NP, , NQ) có những tia làm sao trùng nhau?

b) trong các tia(MN, , NM, , MP) bao gồm tia như thế nào đối nhau?

c) Nêu tên nhị tia gốc(P) đối nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 113

*


Hướng dẫn:

- nhì tia đối nhau là nhì tia chung gốc và nằm khác phía trên một mặt đường thẳng.

- nhì tia trùng nhau là nhì tia tầm thường gốc và thuộc đi qua 1 điểm.

Xem thêm: In Charge Of Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ In Charge Of Trong Câu Tiếng Anh

Vídụ điểm(A) thuộc tia(OX)((A)khác(X)) thì nhì tia(OX, , OA)trùng nhau.

Bài giải:

Nhìn vào hình vẽ ta có:

a)

- Xét các tia cùng gốc(M) ta được những tia trùng nhau là(MN, , MP, , MQ.)

- Xét những tia thuộc gốc(N) ta được các tia trùng nhau là(NP, , NQ.)

b)

- trong số tia(MN, , NM, , MP) không có tia nào đối nhau.

Xem thêm: Test Pcr Covid Có Chính Xác Không, Các Địa Điểm Xét Nghiệm Covid

c)

- hai tia gốc(P) đối nhau là(PQ) và(PN) (hoặc(PQ) và(PM) hoặc(PQ) cùng (Pa)).


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 5: Tia - rèn luyện trang 113 khác • bài bác 22 trang 112 SGK Toán 6 tập 1 Điền vào địa điểm trống... • Giải bài 23 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trê tuyến phố thẳng a cho... • Giải bài xích 24 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến hai tia(Ox, ,... • Giải bài bác 25 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho hai điểm(A)... • Giải bài bác 26 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Vẽ tia (AB). Lấy... • Giải bài xích 27 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào vị trí trống... • Giải bài 28 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Vẽ đường thẳng... • Giải bài bác 29 trang 114 - SGK Toán 6 lớp tập 1 đến hai tia đối... • Giải bài bác 30 trang 114 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào khu vực trống... • Giải bài bác 31 trang 114 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Lấy bố điểm không... • Giải bài 32 trang 114 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong số câu sau, em hãy...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 5: Tia - rèn luyện trang 113
• bài 22 trang 112 SGK Toán 6 tập 1 • Giải bài xích 23 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 24 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 25 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 26 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 27 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 28 trang 113 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 29 trang 114 - SGK Toán 6 lớp tập 1 • Giải bài bác 30 trang 114 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 31 trang 114 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 32 trang 114 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số