TÌM SỐ LỚN NHẤT CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU NHỎ HƠN 2000

     

a) Trung bình cùng của số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau với số nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số là :

A. 4986 B. 4988 C. 5000

b) Trung bình cộng của số nhỏ bé nhất tất cả 6 chữ số không giống nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là :

A. 56 072 B. 56 172 C. 56 222

Câu 4.Bạn đang xem: tìm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau nhỏ dại hơn 2000

 Đúng ghi Đ, không nên ghi S :

a) tổng số lẻ nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số với số lớn số 1 có 4 chữ số là: trăng tròn 000. ☐

b) Tổng của số lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau với số bé xíu nhất gồm 5 chữ số khác biệt là: 108 900 ☐

c) Hiệu của số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau đều là số lẻ với số bé bỏng nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt đều là số chẵn là: 7707 ☐

d) Hiệu của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số với số lớn số 1 có 4 chữ số là : 89 898. ☐

Câu 5.

Bạn đang xem: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nhỏ hơn 2000

 Không thực hiện phép tính, hãy so sánh giá trị của M với N

(M × 88 = 88 × 1090)

((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090 ) ×256)

Câu 6. Hãy viết thêm tứ số tương thích vào vị trí chấm trong hàng số sau và lý giải cách tìm những số kia :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Câu 7. Hà làm được 16 bông hoa, Hằng có tác dụng được 19 bông hoa, Lan làm cho được số bông hoa nhiều hơn thế mức trung bình của tất cả 3 các bạn là 5 bông hoa. Hỏi cả bố bạn có tác dụng được bao nhiêu bông hoa?

Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

- Chữ số 3 có mức giá trị 3000 thì chữ số 3 đó buộc phải thuộc sản phẩm nghìn.

- search số nhỏ nhất có 6 chữ số khác biệt rồi tìm hàng của chữ số 3, từ bỏ đó xác định được quý hiếm của chữ số đó.

Cách giải:

a) trong những số đang cho, số chứa chữ số thứ 3 mà giá trị của số 3 là 3000 là 53 724.

chọn C.

b) Số nhỏ dại nhất có 6 chữ số không giống nhau là 102 345.

trong số 102 345, chữ số 3 thuộc hàng trăm ngàn nên có mức giá trị là 300.

lựa chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

- Tháng hai năm thường gồm 28 ngày, tháng hai của năm nhuận tất cả 29 ngày.

- Năm nhuận là các năm phân tách hết cho 4. Liệt kê các năm nhuận bắt đầu từ năm 1980 đến khi kết thúc năm 2020 rồi đếm số năm nhuận.

Cách giải:

a) Tháng nhì của năm nhuận gồm 29 ngày.

chọn B.

b) Bắt đầu từ thời điểm năm 1980 đến khi kết thúc năm 2020 có những năm nhuận là:

 1980 ; 1984; 1988; 1992; 1996; 2000; 2004; 2008; 2012; 2016; 2020

Vậy bắt đầu từ năm 1980 cho đến khi hết năm 2020 gồm 11 năm nhuận.

chọn D

Câu 3.

Phương pháp:

Muốn search số trung bình cộng của tương đối nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó đến số các số hạng.

Cách giải:

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau là 9876.

Số nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số là 100.

Trung bình cùng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau với số bé dại nhất tất cả 3 chữ số là :

(9876 + 100) : 2 = 4988

Chọn B. 

b) Số nhỏ nhắn nhất tất cả 6 chữ số khác biệt là 102 345.

Trung bình cộng của số nhỏ xíu nhất tất cả 6 chữ số khác biệt với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

(102 345 + 9999) : 2 = 56 172

lựa chọn B. 

Câu 4.

Xem thêm: Thông Số Kỹ Thuật Kd - Android Tivi Sony 43X8000E 4K 43 Inch Giá Tốt

Phương pháp:

Tính giá trị các biểu thức rồi đối chiếu với đề bài bác để xác định tính phải trái của các xác minh đã cho.

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ tuổi nhất gồm 5 chữ số là 10 001.

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

toàn bô lẻ nhỏ nhất gồm 5 chữ số cùng với số lớn số 1 có 4 chữ số là:

10 001 + 9999 = đôi mươi 000

b) Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98 765.

Số nhỏ nhắn nhất tất cả 5 chữ số khác nhau là 10 234.

Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau với số nhỏ xíu nhất tất cả 5 chữ số khác nhau là:

98 765 + 10 234 = 108 999 

c) Số lớn số 1 có 4 chữ số khác biệt đều là số lẻ là 9753.

Số nhỏ bé nhất có 4 chữ số khác nhau đều là số chẵn là 2046.

Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau đều lẻ cùng với số bé bỏng nhất gồm 4 chữ sô khác biệt đều là số chẵn là: 9753 - 2046 = 7707

d) Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 99 998.

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

Hiệu của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

99 998 - 9999 = 89 999.

Vậy tác dụng lần lượt là:

a) Đ b) S c) Đ d) S

Câu 5. 

Phương pháp:

Tìm quý giá của M và N rồi sánh kết quả với nhau 

Cách giải:

+) (M × 88 = 88 × 1090)

(M = 1090) (tích cân nhau cùng bớt 88 lần).

+) ((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090) ×256)

((N + 1090) = 984 + 1090) (tích cân nhau cùng sút 256 lần )

(N = 984) (2 tổng bằng nhau cùng bớt 1090)

Vì (1090 > 984) đề xuất (M > N.)

Câu 6.  

Phương pháp:

Dựa vào các số sẽ biết để tìm quy luật pháp của hàng số sẽ cho, từ kia tìm các số còn lại.

Cách giải:

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Nhận xét :

(1 + 2 = 3;) ; (2 + 3 = 5;) ; (3 + 5 = 8)

Kể từ bỏ số hạng đồ vật 3 trở đi, từng số đứng sau bởi tổng nhị số sát trước nó.

Bốn số tiếp sau là :

(5 + 8 = 13;) (8 + 13 = 21;) 

(13 + 21 = 34;) (21 + 34 = 55)

Dãy số viết không hề thiếu là :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55.

Câu 7.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ biểu thị số hoa lá mỗi các bạn làm được. 

- Quan gần cạnh sơ đồ gia dụng ta thấy (2) lần vừa đủ số hoa lá làm được của (3) chúng ta bằng số cành hoa của Hà cùng Hằng thêm vào đó (5) bông. Tự đó tìm được trung bình số cành hoa làm được của (3) bạn.

- tra cứu số hoa lá cả (3) các bạn làm được ta lấy trung bình số hoa lá làm được của (3) bạn nhân với (3).

Xem thêm: Câu Chuyện Cảm Động Về Mẹ: Con Sẽ Sống Tốt Mẹ À, Rơi Nước Mắt Khi Đọc Câu Chuyện Cảm Động Về Mẹ

Cách giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:


*

Nhìn vào sơ đồ ta thấy (2) lần trung bình số nhành hoa làm được của (3) bạn bằng số cành hoa của Hà với Hằng cộng thêm (5) bông.