TÌM SỐ DƯ CỦA PHÉP CHIA

     

Để tra cứu số dư trong phép chia tất cả số thập phân tương đối dễ dàng nếu các em nắm được cách chia số thập phân và xác định vị trí của dấu phẩy.

Bạn đang xem: Tìm số dư của phép chia

Trong phép chia tất cả số thập phân thì số dư bao gồm thể là số thập phân.

Và những em cần ghi nhớ những gạch đầu dòng dưới đây.

– Số lượng chữ số vào phần thập phân của số dư bằng tổng số lượng những chữ số vào phần thập phân của số phân tách và thương.

– Dấu phẩy của số dư phải thẳng cột với dấu phẩy của số bị chia.

– Nếu sản phẩm nào của phần thập phân trong số dư còn thiếu thì thêm chữ số 0 vào mặt hàng đó.

Cụ thể về cách xác định (tìm) số dư trong phép chia số thập phân các em đọc ví dụ dưới đây để nắm rõ.

Ví dụ 1: search số dư trong phép phân chia 5,29 : 4 lúc thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: search số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân tách xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười đề nghị ta thêm 0 vào mặt hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân chia đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Cách 2: Số lượng những chữ số trong phần thập phân của số phân tách và thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Vậy số dư trong phép chia đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Ví dụ 2: Hãy search số dư trong phép phân chia 43 : 52 lúc thương chỉ lấy đến cha chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: tìm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân tách xuống thì phần thập phân khuyết sản phẩm phần mười phải ta thêm 0 vào mặt hàng đó.

Vậy số dư trong phép phân tách đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Cách 2: Số lượng những chữ số vào phần thập phân của số chia và thương là:

0 + 3 = 3 (chữ số)

Vậy số dư vào phép phân tách đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Ví dụ 3: Hãy tìm kiếm số dư vào phép phân chia 16593 : 125,2 lúc thương chỉ lấy đến nhị chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: tìm kiếm số dư:

Cách 1: Đây là phép phân tách một số tự nhiên mang lại một số thập phân đề nghị ta coi số tự nhiên đó là số thập phân mà phần thập phân bằng 0 (16593 = 16593,0) để xác định số dư.

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân chia xuống thì phần thập phân là 244, phần nguyên là 0. Do đó số dư trong phép phân tách đó là 0,244.

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số vào phần thập phân của số chia và thương là:

1 + 2 = 3 (chữ số)

Vậy số dư trong phép phân tách đó là 0,244.

Xem thêm: Kể Việc Tốt Em Đã Làm (16 Mẫu), Kể Về Một Việc Tốt Em Đã Làm (16 Mẫu)

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Ví dụ 4: Hãy tra cứu số dư vào phép phân chia 19,73 : 5,8 khi thương lấy đến bốn chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: tìm kiếm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ban đầu ở số bị phân chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười, mặt hàng phần trăm cùng hàng phần nghìn bắt buộc ta thêm 0 vào cha hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân tách trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số vào phần thập phân của số chia và thương là:

1 + 4 = 5 (chữ số)

Vậy số dư trong phép phân tách trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Ví dụ 5: sau khi thực hiện phép chia:

*

– Bạn Xuân nói: phép chia này có số dư là 1.

– Bạn Hạ nói: phép chia này còn có số dư là 0,1.

– Bạn Thu nói: phép chia này có số dư là 0,01.

– Bạn Đông nói: phép chia này có số dư là 0,001.

Biết rằng chỉ một bạn nói đúng. Hỏi bạn đó là ai? vì chưng sao? (Đề thi HSG lớp 5, TP Hà Nội, năm 2002)

Giải

Cách 1:

*

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân tách xuống thì phần thập phân là 01, phần nguyên là 0. Bởi đó số dư trong phép phân tách đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Cách 2: Số lượng những chữ số trong phần thập phân của số phân tách và thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Do đó số dư trong phép phân chia đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Bài tập tự luyện:

1. Hãy kiếm tìm số dư vào phép phân chia 72,59 : 19 lúc thương lấy đến năm chữ số ở phần thập phân.

2. Hãy kiếm tìm số dư trong phép phân tách 475 : 21 lúc thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

3. Hãy search số dư vào phép phân tách 739 : 7,2 lúc thương là số tự nhiên.

Xem thêm: Đất Phù Sa Là Gì - Tìm Hiểu Về Đất Phù Sa Tại Việt Nam

4. Hãy tìm số dư trong phép phân chia 1456,3 : 12,4 khi thương chỉ lấy đến nhị chữ số ở phần thập phân.

5. Số có 1995 chữ số 7 khi phân tách cho 15 thì phần thập phân của thương là từng nào ?