TÌM CHỮ SỐ LỚN NHẤT CỦA SỐ NGUYÊN DƯƠNG N

     

Bài viết ngày bây giờ mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách tìm kiếm chữ số lớn số 1 của số nguyên dương n nhập từ bàn phím. Nào họ cùng ban đầu thôi !

Bài toán: Tìm chữ số lớn số 1 của số nguyên dương n.

Bạn đang xem: Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n

Input

Ý tưởng tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương

Ta sẽ khởi tạo một phát triển thành max có mức giá trị là 0, dùng làm lưu quý giá của chữ số phệ nhất.Sau đó ta sẽ cần sử dụng một vòng lặp while để lấy ra lần lượt các chữ số của số nguyên dương n. Tiếp đến ta so sánh các chữ số đó với giá trị max. Nếu quý giá max nhỏ tuổi hơn thì ta gán đến max cực hiếm của chữ số đó.Sau khi xét hết các chữ số kia thì ta triển khai trả về quý giá của phát triển thành max. Có nghĩa là chữ số lớn số 1 của số nguyên dương n.

Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây " Ngắn Nhất, Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

Code tham khảo: 


#include#includeusing namespace std;int numberMax(int n) if (n == 0) return 0;/*Lay tri tuyet bởi cua so nguyen n*/n = abs(n);int max = 0;while (n > 0) int temp = n % 10;n /= 10;if (temp > max)max = temp;return max;int main() {int n;cout > n;cout

Từ việc trên ta hoàn toàn có thể mở rộng ra thành câu hỏi hãy đếm con số chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

Xem thêm: Bill Gates Quote: “Life Is Not Fair, Life Isn'T Fair

Giải bài bác toán đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương 

Ý tưởng:

Đầu tiên ta đang tìm ra chữ số béo của số nguyên dương. Như trên họ đã làm rồi.Khởi chế tạo một thay đổi count có giá trị là 0.Sau kia tiến hành mang ra các chữ số của số nguyên dương n, đối chiếu với quý giá trả về của hàm numberMax. Nếu bởi thì ta đội giá trị của phát triển thành count lên một solo vị.

Code tham khảo:


#include#includeusing namespace std;int numberMax(int n) if (n == 0) return 0;/*Lay tri tuyet vày cua so nguyen n*/n = abs(n);int max = 0;while (n > 0) int temp = n % 10;n /= 10;if (temp > max)max = temp;return max;int countNumber(int n) int count = 0;int number = numberMax(n);while (n > 0) int temp = n % 10;n /= 10;if (temp == number)count++;return count;int main() {int n;cout > n;cout
*
*

*

*

*

thegioimucin.com.vn share kiến thức lập trình của Hiếu, xây dựng cộng đồng những người học lập trình. đến đi kiến thức mình tất cả là bí quyết học tập hiệu quả nhất