TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 3 A CLOSER LOOK 2

     

Video giải tiếng Anh lớp 6 Unit 3 A Closer Look 2 - cuốn sách kết nối học thức - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Unit 3 lớp 6 A Closer Look 2 trang 30 - 31

GRAMMAR

The present continuous

1. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia đụng từ vào ngoặc ở thì bây giờ tiếp diễn).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 3 a closer look 2

1. Is reading

2. Are playing

3. Isn’t making

4. Am going

5. Are they talking

1. Phái mạnh is reading a book now.

2. They are playing football at the moment.

3. My sister isn’t making a sandwich at present.

4. I am going to lớn the supermarket at the moment.

5. Are they talking about their new friends?

Hướng dẫn dịch:

1. Hiện thời Nam vẫn đọc sách.

2. Hiện thời họ đang đùa bóng đá.

3. Bây chừ chị tôi không đang làm bánh mỳ kẹp.

4. Bây giờ tôi đang đi hết sức thị.

5. Họ đang thủ thỉ về những người bạn new à?

2. Look at the pictures. Write sentences like the example. Use positive or negative present continuous verbs. (Quan liền kề bức tranh. Viết câu nuhw ví dụ vẫn cho. Dùng thể khẳng định hoặc phủ định của thì lúc này tiếp diễn)

*

Đáp án:

1. Nam và Ba are not eating ice cream.

2. Lan và Trang are taking photos.

3. Ha is writing a letter.

4. Duong và Hung are not playing badminton.

5. Phong is not drawing a picture.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam với Ba dường như không ăn kem.

2. Lan cùng Trang đã chụp ảnh.

3. Hà đang viết thư.

4. Dương và Hùng dường như không chơi cầu long.

Xem thêm: Thế Nào Là Sơ Đồ Nguyên Lý Và Đặt, Phân Biệt Sơ Đồ Nguyên Lý Và Sơ Đồ Lắp Đặt

5. Phong đã không vẽ tranh.

3. Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer. (Làm vấn đề theo nhóm. Quan gần kề tranh. Hỏi và trả lời câu hỏi).

*

Đáp án:

1. Is your friend swimming? – Yes, he is.

2. Are they listening to music? – No, they aren’t. They are having a picnic.

3. Is ngươi playing the piano? – No, she isn’t. She is doing karate.

4. Are they learning English? – Yes, they are.

5. Are your friends cycling lớn school? No, they aren’t. They are walking to lớn school.

Hướng dẫn dịch:

1. Gồm phải bạn của bạn đang bơi lội không? Ừ, đúng vậy.

2. Bao gồm phải họ đã nghe nhạc không? không phải. Họ đã đi dã ngoại.

3. Tất cả phải mi đang đùa piano không? ko phải, cô ấy đã tập karate.

4. Có phải họ sẽ học tiếng Anh không? Ừ, đúng vậy.

5. Gồm phải chúng ta của bạn đạp xe đi học không? ko phải. Họ đi dạo đến trường.

4. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. (Chia rượu cồn từ nghỉ ngơi thì lúc này đơn hoặc hiện tại tiếp diễn).

Đáp án:

1. Does not / doesn’t walk; cycles

2. Is he playing

3. Vị your friends study

4. Am /’m writing

5. Is not / isn’t doing; is / ’s reading

1. My best friend doesn’t walk to lớn school every day. Sometimes she cycles.

2. Look! What is he playing?

3. Do your friends study in the library every afternoon?

4. I’m writing an email to my friend now.

5. He isn’t doing his homework now. He is reading.

Xem thêm: 840 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Word 2007 Có Đáp Án Office 2007, 150 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Trẻ Word 2007

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thân nhất của tớ không đi bộ tới trường mỗi ngày. Thỉnh phảng phất cô ấy đánh đấm xe.