Tiếng anh lớp 6 unit 11 a closer look 1

     

Giải bài tập tiếng Anh 6 trang 50 A Closer Look 1 - Unit 11 Our Greener World - Global Success - kết nối tri thức. 2. Write a word/phrase in the box under each picture (Viết một trường đoản cú / nhiều từ vào ô dưới mỗi bức tranh).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 11 a closer look 1


Vocabulary - Unit 11 SGK tiếng Anh 6 Global Success 

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A to lớn its matching word in column B and its meaning column C

(Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một đường thẳng xuất phát từ 1 ký hiệu vào cột A cho từ tương xứng của nó trong cột B và ý nghĩa sâu sắc của nó trong cột C)

*

Bài giải:

*

2. Write a word/phrase in the box under each picture

(Viết một tự / nhiều từ vào ô dưới mỗi bức tranh)

rubbish plastic bottle glass noise plastic bag paper water clothes

*

*

Bài giải:

1. Rubbish

Rác 

2. Plastic bag

Túi nhựa

3. Glass 

Ly 

4. Plastic bottle 

Chai nhựa

5. Noise 

Tiếng ồn

6. Paper

Giấy 

7. Water 

Nước 

8. Clothes

Quần áo

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong khổng lồ more than one group

(Làm câu hỏi theo cặp. Xếp các từ trường đoản cú 2 thành nhóm. Một vài từ rất có thể thuộc nhiều hơn một nhóm)

Reduce

Reuse

Recycle

 

 

 

Bài giải:

Reduce

Reuse

Recycle

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- paper

- glass

- water

- rubbish

- noise

- glass

- clothes

- water

- paper

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- glass

- paper

- plastic bottle

 

4. Listen khổng lồ these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables

(Nghe gần như câu này, kế tiếp lặp lại. để ý đến những âm tiết in đậm)

1. If you cycle, it"ll help the Earth

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better lớn use paper bags?

5. We are happy lớn walk to lớn school

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu như bạn đạp xe, điều đó để giúp ích đến Trái đất.

Xem thêm: Cách Nướng Mực 1 Nắng Bằng Nồi Chiên Không Dầu Ngon Ngất Ngây

2. Nước tốt nhất có thể cho khung hình của bạn.

3. Các học sinh đang trồng cây vào vườn.

4. Thực hiện túi giấy có giỏi hơn không?

5. Chúng tôi rất vui khi được đi bộ đến trường.

Xem thêm: Top 50 Đề Thi Công Nghệ Lớp 8 Năm 2021, Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 8

5. Listen to the conversation. Pay attention to lớn the bold syllables.Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn hội thoại. để ý đến những âm ngày tiết in đậm.Sau đó, thực hành thực tế cuộc chuyện trò với một người các bạn cùng lớp.)