Please wait

     

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe với lặp lại). A) This is a picture of my room. Đây là tấm hình phòng mình. Are there any chairs in the room? có không ít chiếc ghế trong chống không? Yes, there are.
Bạn đang xem: Please wait

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại trên đây để nghe:

*

Tiếng anh lớp 3 tập 1,2 ebook pdf


Tải về· 31,1K
*

Bộ sách em học tốt tiếng anh lớp 3 bản đẹp


Tải về· 22,8K
*

Phiếu bài bác Tập cuối tuần Môn tiếng Anh Lớp 3


Tải về· 19,1K
*

Bài Tập cuối tuần Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1


Tải về· 12,9K
*

Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng đơn vị học bài


Tải về· 12,4K


Xem thêm: Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Có Cấu Tạo Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

Vở luyện tự và mẫu mã câu giờ anh 3 tập 1 tập 2


Tải về· 12,4K

Trọn bộ sách Giáo Viên giờ Anh Lớp 3,4,5


Tải về· 10,7K

Giải bài bác Tập giờ đồng hồ Anh 3


Tải về· 8,45K

Bài giải liên quan


Ngữ pháp: Unit 14 Are there any posters in the room
Lesson 1 - Unit 14 trang 24,25 SGK giờ Anh lớp 3
Lesson 2 - Unit 14 trang 26,27 SGK giờ Anh lớp 3
Lesson 3 - Unit 14 trang 28,29 SGK giờ Anh lớp 3

Bài học liên quan


Unit 14: Are there any posters in the room? - có tương đối nhiều áp phích trong phòng không?

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Những Cách Trị Móng Tay Bị Ăn Sâu Vào Trong Thịt Và Cách Điều Trị

Từ khóa

tieng anh lop 3 unit 14bài tập giờ anh lớp 3 unit 14