Thuật Ngữ Toán Tiếng Anh Tiểu Học

     

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (106.12 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Thuật ngữ toán tiếng anh tiểu học

Thuật ngữ Toán giờ Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Giải nghĩa một trong những từ giờ Anh tiêu biểu trong toán học

STT Từ/cụm từ tiếng Anh Nghĩa giờ đồng hồ Việt (tốn học)

1 showroom Cộng/thêm

2 Area Diện tích

3 Average Trung bình

4 Block Khối

5 Caculate Tính

6 Consecutive Liên tiếp

7 Difference Hiệu số

8 Digit Chữ số

9 Distinct Phân biệt/khác nhau

10 Divide Chia

11 Divisible có thể chia hết

12 Equal Bằng

13 Even Chẵn


14 Exactly thiết yếu xác

15 Express Diễn tả

16 Expression Biểu thức

17 Figure Hình

18 fraction Phân số, phần

19 Greater to hơn

20 Greatest mập nhất

21 Half Một nửa

22 Integer Số nguyên

23 Length Chiều dài

24 Missing number Số còn thiếu

25 Multiply Nhân

26 Negative Âm

27 Odd Lẻ

28 Originally Ban đầu


29 Pair Cặp (số)

30 Pattern mô hình

31 perimeter Chu vi

32 Positive Dương

33 Pound *đơn vị đo khối lượng*

34 product Tích số

35 Rectangle Hình chữ nhật

36 Result Kết quả

37 Satisfy the condition vừa lòng điều kiện

38 Sequence / followingsequence hàng / hàng số sau đây

39 shaded làm tối, tấn công bóng

40 Smaller nhỏ hơn


44 Sum Tổng số

45 Term Số hạng

46 Total Tổng số

47 Twice 2 lần

48 Value giá trị

49 Weight cân nặng

50 Width Chiều rộng

ST

T Từ/cụm từ giờ Anh Nghĩa tiếng Việt (toán học)1 Equivalent Tương đương

2 ratio Tỉ lệ

3 figure Hình

4 Similar như là nhau

5 Possible value giá chỉ trị có thể có

6 Repeat Lặp lại

7 Certain number Số vẫn cho

8 Decrease Giảm

9 Increase Tăng

10 Once Một lần

11 Non-zero number Số khác 0

12 Minimum nhỏ nhất

13 Maximum mập nhất

1 Outfit bộ quần áo

2 Remaining Còn lại

3 The same job quá trình tương tự

4 Rate Tốc độ

5 Per Mỗi

6 Bicycle xe pháo đạp

7 Favorite/favourite Ưa thích

8 Route tuyến đường đường

9 Along Dọc theo

10 Remainder Số dư

11 Without mà lại không

12 Bouquet Bó hoa

13 Florist Người buôn bán hoa

14 Polar bear Gấu bắc/nam cực


TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LỚP 4

TỪ NGHĨA

Ones Hàng đơn vị

Tens sản phẩm chục

Hundreds mặt hàng trămThousands sản phẩm nghìn

Place Vị trí, hàng

Number Số

Digit Chữ số

One-digit number Số có một chữ sốTwo-digit number Số bao gồm 2 chữ số

Compare So sánh

Sequence numbers hàng sốNatural number Số trường đoản cú nhiên

Ton Tấn

Kilogram Ki-lơ-gam

Second Giây

Minute Phút

Century vắt kỉ

Average mức độ vừa phải cộngDiagram/ Chart Biểu đồ

Addition Phép tính cộng

Add Cộng, thêm vào

Sum Tổng

Subtraction Phép tính trừSubtract Trừ, giảm đi

Difference Hiệu


Multiplication Phép tính nhân

Multiply Nhân

Product Tích

Division Phép tính chia

Divide Chia

Quotient Thương

Angle Góc

Acute angle Góc nhọnObtuse angle Góc tùRight angle Góc vngStraight angle Góc bẹt

Line Đường thẳng

Line segment Đoạn thẳng

Perpendicular lines Đường trực tiếp vng gócParallel lines Đường thẳng tuy vậy song

Square Hình vng

Rectangle Hình chữ nhậtTriangle Hình tam giác

Area Diện tích

Divisible by … phân tách hết đến …

Fraction Phân số

Denominator chủng loại số

Numerator Tử số

Common denominator mẫu số chung

Rhombus Hình thoi

Parallelogram Hình bình hành

Ratio Tỉ số

Hướng dẫn một số từ vựng giờ đồng hồ Anh về toán học tập lớp 8

1. Value (n): giá trị

2. Equation (n): phương trình3. Inequation (n): bất phương trình4. Solution / root (n): nghiệm5. Parameter (n): tham số6. Product (n): tích

7. Area (n): diện tích

8. Total surface area (n): diện tích s tồn phần9. Prism (n): hình lăng trụ

10. Isosceles (adj): cân

Isosceles triangle: tam giác cânIsosceles trapezoid: hình thang cân11. Square root (n): căn bậc hai12. Altitude (n): mặt đường cao13. Polygon (n): nhiều giác

14. Interior angle (n): góc trong15. Intersect (v): giảm nhau

16. Parallelogram (n): hình bình hành17. Diagonal (n): mặt đường chéo

18. Circle (n): con đường trịn, hình trịn19. Cube (n): hình lập phương, hình khối20. Coordinate axis (n): trục tọa độ21. Speed (n): tốc độ, vận tốc22. Average (adj/n): trung bình23. Base (n): cạnh đáy

24. Pyramid (n): hình chóp25. Solid (n): hình khối26. Increase (v): tăng lên27. Decrease (v): sút đi28. Distance (n): khoảng tầm cách
29. Quotient (n): số thương30. Remainder (n): số dư31. Perimeter (n): chu vi32. Volume (n): thể tích

33. Consecutive (adj): liên tiếp34. Numerator (n): tử số


Tài liệu liên quan


*
Thiết kế khối hệ thống bài toán hóa học vô số phương pháp giải nhằm mục tiêu phát triển tứ duy và nâng cấp hiệu quả dạy học sinh sống trường Trung học ít nhiều 154 1 14


Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Cây Có Cội Nước Có Nguồn (Vietnamese)

*
áp dụng bài học Hoá học tập 12 để lý giải một số hiện tượng thực tiễn. 16 4 29
*
15 vận dụng học giờ đồng hồ Anh miễn phí vượt trội pot 16 496 0
*
Giải nghĩa một vài từ giờ anh tiêu biểu trong toán học 2 9 198
*
ề tài bồi dưỡng năng lượng sáng tạo thành cho học sinh khi giải btvl chương lượng tử ánh sáng vật lý lớp 12 33 459 0
*
SKKN vận dụng bài học tập Hoá học 12 để phân tích và lý giải một số hiện nay tượng trong thực tiễn 19 1 10
*
GIẢI NGHĨA TỪ TIẾNG ANH TIÊU BIỂU trong TOÁN HỌC 1 791 2
*
Vận dụng một số trong những kỹ thuật dạy học thi công bài tập về nhà cho tiết đọc hiểu giờ đồng hồ Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng và trở nên tân tiến tư duy ngữ điệu của học viên 38 775 1
*
Thiết kế khối hệ thống bài toán hóa học rất nhiều cách thức giải nhằm phát triển tứ duy và nâng cao hiệu quả dạy học sinh hoạt trường trung học rộng rãi 20 376 0
*
ý tưởng kinh nghiệm SKKN vận dụng bài học tập hoá học tập 12 để giải thích một số hiện tại tượng thực tiễn 14 610 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(106.12 KB - 4 trang) - thuật ngữ toán tiếng anh cung cấp tiểu học tập trung học các đại lý
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Top 46 Mùa 20 Pubg Mobile Bắt Đầu Khi Nào ? Pubg Mobile

×