SOẠN VĂN 7 BÀI DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

     

Soạn văn 7 tập 2, soạn bài xích Dùng nhiều chủ - vị để không ngừng mở rộng câu trang 68 sgk ngữ văn 7 tập 2, nhằm học xuất sắc văn 7. Các chủ - vị dùng làm mở rộng câu, lành nguyên tố của câu hoặc các từ để mở rộng.


*

A.KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

I – THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

1.

Bạn đang xem: Soạn văn 7 bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Tìm các cụm danh từ có trong câu:

Văn chương gây mang lại ta đa số tình cảm ta không có, luyện số đông tình cảm ta sẵn có.

(Hoài Thanh)

Các các danh tự là:những cảm xúc ta không có

những tình cảm ta sẵn có

2. Phân tích cấu trúc của những các danh tự vừa kiếm được và kết cấu của phụ ngữ trong những cụm danh từ.

Phụ ngữ trước

Trung tâm

Phụ ngữ sau

những

tình cảm

ta ko có

những

tình cảm

ta sẵn có

Có thể xem nhị phụ ngữta không cóvàta sẵn cólà những nhiều chủ - vị.

Ghi nhớ

Khi nói hoặc viết, có thể dùng những cụm từ có bề ngoài giống câu 1-1 bình thường, gọi là các chủ - vị (cụm C –V), làm cho thành phần của câu hoặc của cụm từ để không ngừng mở rộng câu.

II – CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong những câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, nhiều C – V có tác dụng thành phần gì.

a)Chị tía đến khiến cho tôi khôn xiết vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b)Khi bước đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c)Chúng ta có thể nói rằng rằng trời sinh lá sen để phủ quanh cốm, cũng tương tự trời sinh cốm ở ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

d)Nói cho đúng thì phẩm giá chỉ của giờ đồng hồ Việt mới chỉ thật sự được xác minh và đảm bảo an toàn từ ngày bí quyết mạng mon Tám thành công.

(Đặng bầu Mai)

Câu a)Chị ba đến / khiến tôi khôn cùng vui với vững tâm.

C V

=> chủ ngữ là 1 cụm nhà - vị, vị ngữ là phụ ngữ trong nhiều động từ;

Trong đó:

Chị tía / đến

C V

tôi / khôn xiết vui với vững tâm.

C V

Câu b:Khi bắt đầu kháng chiến, dân chúng ta / ý thức rất hăng hái.

Xem thêm: Công Thức Cấu Tạo Của C4H10 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo Của C4H10 Là

T C V

=>Vị ngữ là một trong những cụm nhà vị;

Trong đó:

tinh thần / rất hăng hái.

C V

Câu c:Chúng ta / nói cách khác rằng trời sinh lá sen để phủ quanh cốm, cũng giống như trời sinh cốm ở ủ vào lá sen.

C V

=>Vị ngữ là các động từ. Trong cụm động tự ấy phụ ngữ là 2 nhiều chủ - vị.

Trong đó:

trời / sinh lá sen để bảo phủ cốm

C V

trời / sinh cốm ở ủ vào lá sen.

C V

Câu d: Nói mang đến đúng thì phẩm giá chỉ của giờ đồng hồ Việt / chỉ mới thật sự được xác minh và đảm bảo / từ ngày Cách mạng tháng Támthành công.

C V T

=>Trạng ngữ là nhiều danh từ, trong các số đó phụ ngữ mang đến danh trường đoản cú là nhiều chủ - vị.

Trong đó:

Cách mạng mon Tám / thành công.

C V

Ghi nhớ

Các thành phần câu như công ty ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong các danh từ, các động từ, các tính từ đều rất có thể được cấu tạo bằng nhiều C – V.


LUYỆN TẬP

Đề: Trang 69 sgk ngữ văn 7 tập 2

Tìm cụm C – V làm cho thành phần câu hoặc thành phần nhiều từ trong những câu bên dưới đây. Cho thấy trong từng câu, các C – V làm thành phần gì.

a) Đợi cho lúc vừa nhất, mà lại chỉ riêng phần đa người trình độ mới định được, người ta gặt có về.

(Thạch Lam)

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

Xem thêm: Sự Vận Dụng Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Ở Việt Nam Hiện Nay

(Trần Đăng)

c) Khi các chị em Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiển thị từng lá cốm, thật sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút ít bụi nào.