Getting started trang 58 unit 6 sgk tiếng anh 7 mới

     

Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho mình học về đồ vật gì đề xuất mang với đồ gì không đề nghị mang vào chuyến đi. Đưa ra lý do


Bài 1

Task 1. Listen & read.

Bạn đang xem: Getting started trang 58 unit 6 sgk tiếng anh 7 mới

(Nghe với đọc)

Click tại đây để nghe:

*

Tạm dịch:

Mẹ Mai: con đang làm những gì vậy Mai?

Mai: con đang chuẩn bị cho chuyến du ngoạn đến quốc tử giám và Quốc Tử Giám.

Mẹ Mai: Ồ, bà bầu biết. Bé biết đó là một trong nơi văn hóa lịch sử hào hùng nổi giờ đấy.

Mai: đương nhiên con biết nhưng mẹ.

Mẹ Mai: Con gồm biết nó được xây dựng vào chũm kỷ đồ vật 11 không? văn miếu được coi là trường đại học trước tiên ở Việt Nam.

Mai: có ạ, chúng nhỏ đã học được điều đó ở ngôi trường ạ. Mẹ, đây là danh sách những thứ nhưng mà con dự định mang theo.

Mẹ Mai: Để bà mẹ xem... Con chắc chắn không bắt buộc dù đâu. Hiện nay là ngày đông và không có khá nhiều mưa.

Mai: Trời sẽ lạnh chứ mẹ?

Mẹ Mai: Có, có theo áo nóng là ý tuyệt đó.

 Mai: nhỏ biết ạ.

Mẹ Mai: văn miếu là một nơi đẹp. Nó được bảo phủ bởi cây và chứa nhiều đồ thứ thú vị. Con yêu cầu mang theo sản phẩm công nghệ chụp hình.

Mai: bé sẽ có thưa mẹ.

a. Read the conversation again & answer the questions

(Đọc lại đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

1. She’s going lớn visit Temple of Literature - the Imperial Academy.

Tạm dịch:Mai sẽ đi thăm chiếc gì?

- Cô ấy đang thăm văn miếu - Quốc Tử Giám.

2. It’s the first university in Vietnam.

Tạm dịch:Quốc Tử Giám là gì?

- Nó là ngôi trường đại học trước tiên ở Việt Nam

3. About one thousand years ago. Or in the 11thcentury.

Tạm dịch:Nó được ra đời khi nào?

 - Cách phía trên khoảng 1000 năm hoặc vào nạm kỷ thứ 11.

4. In the centre of Ha Noi.

Tạm dịch:Nó nằm ở vị trí đâu?

- Ở trung trọng điểm Hà Nội.

5. Because it will be cold. 

Tạm dịch:Tại sao Mai sẽ mang áo ấm?

 - cũng chính vì trời đang lạnh.

 

b. Read the conversation again. Complete the table.

Xem thêm: Tân Sửu 2021 Hợp Với Tuổi Nào ? Tuổi Tân Sửu Kỵ Tuổi Gì? Tuổi Tân Sửu Kỵ Tuổi Gì

(Đọc bài đàm thoại lần nữa. Dứt bảng sau)

*

Hướng dẫn giải:


Things Mai needs to take và reasons

why 

Things Mai doesn’t need lớn take and reason why not 

warm clothes - it will be cold 

camera - She can take photos of interesting things. 

an umbrella - the weather is cold & doesn’t have much sunlight or rain. 


Tạm dịch:

Đồ cơ mà Mai cần mang theo và lí do tại sao

Đồ cơ mà Mai không cần phải mang theo và tại sao tại sao

quần áo ấm - trời vẫn lạnh

máy chụp hình - chụp hình phần nhiều thứ thú vị

cây mặc dù - thời tiết lạnh và không có nhiều ánh khía cạnh trời hoặc mưa

Bài 2

Task 2. Imagine that you are going khổng lồ take a trip to lớn a temple or a pagoda

(Tưởng tượng rằng bạn sẽ có chuyến đi đến một ngôi đền hoặc ngôi chùa)

a. Look at the table & tick (√) the items you would lượt thích to take with you.

(Nhìn vào bảng và lưu lại (√) các mục bạn muốn mang theo bên mình.)

*

Tạm dịch:


1. Mền

 

2. quần áo ấm

 

3. Lều

 

4. Nước đóng góp chai

 *

5. Bóng

 

6. Cây dù

 *

7. Sản phẩm chup hình

 

8. điện thoại cảm ứng di động

 *

9. Thức ăn

 

10. La bàn

 


b. Work in pairs. Tell your partner about three of the items you would take with you for the trip và explain why. You can use the following suggestions. 

(Làm bài toán theo cặp. Cho mình biết về bố món đồ bạn sẽ mang theo cho chuyến đi và phân tích và lý giải lý do. Chúng ta có thể sử dụng các khuyến cáo sau.)

*

Hướng dẫn giải:

umbrella 

I will take an umbrella because it will be sunny.

bottled water 

I’d lượt thích to take bottled water because I will be thirsty.

mobile phone 

I will take a di động phone because I will use it to liên hệ my friends.

Tạm dịch:

cây cho dù (ô)

Tôi sẽ cần phải mang theo một cây dù bởi vì trời đã nắng.

nước đóng chai

Tôi mong mỏi mang theo nước đóng chai cũng chính vì tôi vẫn khát nước.

điện thoại di động

Tôi sẽ với theo một điện thoại cảm ứng di động bởi vì tôi sẽ cần sử dụng nó nhằm liên lạc các bạn bè.

c. Work in pairs. Give advice to your partner about what khổng lồ take và what not lớn take on the trip. Give reasons.

(Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho chính mình học về thiết bị gì nên mang và đồ gì không đề nghị mang trong chuyến đi. Đưa ra lý do.)

*

Hướng dẫn giải:

A: I want to take a trip to Sapa.

B: You’s better take warm clothes because it’s cold.

You’d better take camera because the landscape is very beautiful for you to lớn take photos there.

It’s a good idea to lớn take bottled water because you can be thirsty.

You won’t need the umbrella because it will not rain.

It’s not necessary lớn take blanket because you can use the blanket of hotel.

Tạm dịch:

A: Tôi hy vọng đi du lịch đến Sapa.

B: bạn nên mang theo áo ấm chính vì trời lạnh.

Bạn cần mang theo thứ chụp hình cũng chính vì phong cảnh nghỉ ngơi đó hết sức đẹp để có thể chụp hình.

Ý kiến hay khi sở hữu theo nước đóng góp chai vày vì bạn cũng có thể khát nước.

Bạn không cần phải mang theo dù cũng chính vì trời sẽ không còn mưa.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Nhật Bãi National, Panasonic, Fujitsu

Bạn không cần phải kèm kẹp mang theo chăn vì vì bạn có thể dùng chăn của khách sạn.

Bài 3

Task 3. Imagine that your class is planning a trip khổng lồ Huong Pagoda. Work in groups. Ask & answer questions about how to make arrangements for the trip. Then fill in the table

(Tưởng tượng rằng lớp bạn sẽ lên kế hoạch cho một chuyến đi đến miếu Hương. Tuân theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi về cách thu xếp cho chuyến đi. Tiếp đến điền vào bảng.)