Soạn Anh 9 Unit 2 Skills 1

     

Phần năng lực luyện tập cho mình đọc hai năng lực đọc cùng nói. Bài viết dưới đây hỗ trợ những gợi ý cũng giống như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa. Skill 1 Unit 2: đô thị life


*

Reading

1. Work in pairs. What features are important to lớn you in a city? Put the following in order 1-8(1 is the most important).

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 2 skills 1

Làm vấn đề theo cặp. Theo bạn điểm sáng nào quan trọng nhất ở một thành phố? Xếp theo đồ vật tự trường đoản cú 1-8 (1 là cái đặc biệt nhất)

Transport 4

Education 3

Climate 7

Culture 5

Safety 2

Cost of living 6

Entertainment 7

Convenience 1

2. Read the passage quickly & find the information khổng lồ fill the blanks.

Đọc đoạn văn cùng tìm thông tin điền vào nơi trống

1. The name of the organisation doing the survey:

Economist Intelligence Unit (EIU)

2. The year of the survey:

2014

3. The names of the best city & the worst cities:

The best city is Melbourne in nước australia and the worst one are Dhaka in Bangladesh,Tripoli inLibya, và Douala in Cameroon.

Which is the best đô thị in the world to lớn live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order - from the best lớn the worst.

For the year 2014, the đứng đầu 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melbourne in nước australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo (19th) & Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Chiến Thắng Điện Biên Phủ Hay Nhất, Âm Vang Điện Biên

Citieswith major conflicts tended to score thelowest.In these countries, living conditionswerethe most difficult or dangerous.Amongthe worst cities on thelistwere Dhaka in Bangladesh,Tripoli inLibya, and Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would lượt thích to địa chỉ cửa hàng other factors I the index. They say that a city"s green sp urban sprawl, natural features, cul attractions, convenience, and pollution should be added to the list.

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey khổng lồ rank your own town/city or a town thành phố you know. Give from 10 points (the best lớn 1 point (the worst) to lớn each factor.

Ask each student in your group the question: "How many points do you give to lớn factor 1 - safety?

Then write the points in the table.

Xem thêm: Ý Nghĩa The Moon On Ngày Tháng Năm Sinh ? Moon Phase Là Gì

Làm việc theo team 5-6 người. Tiến hành một cuộc khảo sát để xếp các loại thành phố của người sử dụng hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Tối đa là 10 điểm ( 1 điều là thấp tốt nhất với mỗi sệt điểm)

Hỏi mỗi bạn trong nhóm thắc mắc " bạn cho điểm lưu ý 1 từng nào điểm?"

Sau đó viết điểm vào bảng

Factors

Point given

Total points

St A

St B

St C

St D

St E

1. Safety

2. Transport

3. Education

4. Climate

5. Culture

6. Facilities

7. Entertainment

8. Natural feature

9. Urban sprawl

10. Pollution control

b,Work out the final result of your group. Then present it to the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

Tiến hành khảo sát rồi thuyết trình cho cả lớp thuộc nghe. Hiệu quả của nhóm bạn giống hay khác các nhóm khác.