Sơ đồ tư duy sinh học 12

     

Sơ vật dụng hóa kỹ năng lý thuyết sẽ giúp đỡ bạn dễ dàng ghi nhớ đồng thời nhớ thọ hơn. Tuyển sinh số xin mang đến các sĩ tử sơ đồ tư duy môn Sinh học lớp 12 để tìm hiểu thêm dưới đây.

Chương trình Sinh học tập lớp 12 gồm các chương, bài như sau:

1/ Chương 1: cơ chế Di Truyền Và biến Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân song ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa chuyển động genBài 4: Đột vươn lên là genBài 5: Nhiễm sắc đẹp thể và đột nhiên biến kết cấu nhiễm sắc đẹp thểBài 6: Đột biến con số nhiễm dung nhan thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát những dạng bỗng nhiên biến số lượng nhiễm sắc đẹp thể bên trên tiêu phiên bản cố định với trên tiêu bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy công cụ Của hiện tượng lạ Di Truyền

Bài 8: Quy phương pháp Menđen Quy qui định phân liBài 9: Quy phương tiện phân li độc lậpBài 10: thúc đẩy gen và tác động đa hiệu của genBài 11: liên kết gen và hoán vị genBài 12: Di truyền links với giới tính với di truyền ngoại trừ nhânBài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự bộc lộ của genBài 15: bài tập chương I và chương II

3/ Chương 3: dt Học Quần Thể

Bài 16: cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng di truyền Học

Bài 18: chọn giống đồ dùng nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến tấu tổ hợpBài 19: tạo giống bằng phương thức gây bỗng biến và công nghệ tế bàoBài 20: sản xuất giống new nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: dt Học Người

Bài 21: di truyền y họcBài 22: bảo vệ vốn ren của loài bạn và một vài vấn đề thôn hội của dt họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: minh chứng Và bề ngoài Tiến Hóa

Bài 24: Các minh chứng tiến hóaBài 25: đạo giáo Lamac cùng học thuyết ĐacuynBài 26: lý thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể thích hợp nghiBài 28: LoàiBài 29: quá trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự phát sinh Và cải tiến và phát triển Của sự sống Trên Trái Đất

Bài 32: bắt đầu sự sốngBài 33: Sự cách tân và phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự phát sinh loài người

8/ Chương 8: cá thể Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường xung quanh sống cùng các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh vật dụng và mối quan hệ giữa những cá thể trong quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh thứ (tiếp theo)Bài 39: đổi thay động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần làng mạc Sinh Vật

Bài 40: Quần xóm sinh đồ vật và một trong những đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn vậy sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: thương lượng vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng tích điện trong hệ sinh thái và công suất sinh tháiBài 46: thực hành thực tế Quản lí và sử dụng bền chắc tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Sơ đồ gia dụng hóa kỹ năng Sinh học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*