Số Bị Trừ Là Gì

     

- Cách tiến hành phép trừ ko nhớ vào phạm vi (100) và áp dụng vào giải toán.

Bạn đang xem: Số bị trừ là gì

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: tiến hành phép tính.

- Đặt tính theo cột dọc, những chữ số cùng một hàng được đặt thẳng với nhau.

- thực hiện phép trừ theo đồ vật tự từ bỏ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: (18 - 5)

Giải

*

Dạng 2: Toán đố

- Đọc với phân tích đề: xác minh các số liệu vẫn cho, số lượng tăng thêm hay giảm sút và yêu cầu của bài bác toán.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Con Vật Nuôi Mà Em Yêu Thích Hay Nhất, Thuyết Minh Về Một Giống Vật Nuôi (63 Mẫu)

- Tìm cách giải: phụ thuộc vào các trường đoản cú khóa của việc như tìm “tất cả”, “còn lại”… cùng yêu ước của câu hỏi để xác minh phép tính phù hợp.

- trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài bác toán.

- Kiểm tra giải mã của câu hỏi và kết quả vừa tra cứu được.

Xem thêm: Môi Trường Nhiệt Đới Gió Mùa Phân Bố Điển Hình Ở Khu Vực Nào Trên

Ví dụ: Một fan nông dân nuôi (13) nhỏ gà, tiếp đến người ấy buôn bán đi (2) con. Hỏi fan nông dân đó còn sót lại bao nhiêu nhỏ gà ?


Giải:

Người nông dân đó sót lại số nhỏ gà là:

(13 - 2 = 11) (con)

Đáp số: (11) con

Dạng 3: Tính nhẩm

Thực hiện tại phép trừ những số tròn chục mà không cần đặt tính.

- Em trừ các chữ số ở sản phẩm chục

- Viết thêm vào kết quả một chữ số (0)

Ví dụ: Tính nhẩm: (90 - 30 - 10 = ....)

Giải:

Em nhẩm: (9 - 3 - 1 = 5)

Vậy (90 - 30 - 10 = 50)

Số buộc phải điền vào vị trí chấm là (50)


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài xích 1: Ôn tập những số mang lại 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài bác 1: Phép cộng có tổng bởi 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài xích 5: 49 + 25
bài 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: việc về những hơn.
bài 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài bác 12: 47 + 5
bài bác 13: 47 + 25
bài 14: bài toán về thấp hơn
bài bác 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài 17: 26 + 5
bài xích 18: 36 + 15
bài xích 19: Bảng cộng
bài 20: Phép cộng tất cả tổng bởi 100
bài 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài bác 1: Tìm một trong những hạng vào một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một số trong những
bài bác 3: 11 trừ đi một số : 11 - 5
bài 4: 31 - 5
bài 5: 51 - 15
bài xích 6: 12 trừ đi một trong những
bài bác 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài 9: tra cứu số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một số : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài 12: 53 - 15
bài xích 13: 14 trừ đi một số : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một vài
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài 20: 100 trừ đi một số
bài xích 21: tìm kiếm số trừ
bài xích 22: Đường trực tiếp
bài bác 23: Ngày, giờ
bài bác 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về đo lường và tính toán (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia
bài 1: Tổng của khá nhiều số
bài xích 2: Phép nhân
bài xích 3: vượt số - Tích
bài 4: Bảng nhân 2
bài bác 5: Bảng nhân 3
bài bác 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài xích 8: Đường cấp khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân chia
bài xích 10: Bảng phân chia 2
bài xích 11: một phần hai
bài 12: Số bị phân chia - Số phân tách - thương
bài bác 13: Bảng phân tách 3
bài xích 14: 1 phần ba
bài xích 15: tìm một thừa số của phép nhân
bài bác 16: Bảng phân tách 4
bài xích 17: một trong những phần tư
bài 18: Bảng phân chia 5
bài xích 19: một phần năm
bài 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài 21: tra cứu số bị phân tách
bài bác 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài 23: Số một trong các phép nhân và phép phân chia
bài 24: Số 0 vào phép nhân và phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài bác 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh những số tròn trăm
bài 3: những số tròn chục từ bỏ 110 đến 200
bài bác 4: những số từ 101 mang đến 110
bài xích 5: những số từ 111 cho 200
bài bác 6: các số có tía chữ số
bài xích 7: So sánh các số có cha chữ số
bài bác 8: Mét
bài 9: Ki-lô-mét
bài xích 10: Mi-li-mét
bài xích 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, solo vị.
bài bác 12: Phép cộng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.