Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật chính là

A. Rừng cận sức nóng ẩm.Bạn sẽ xem: Rừng với cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt

B. Thảo nguyên.

Bạn đang xem: Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

C. Rừng lá rộng và rừng láo hợp.

D. Rừng với cây những vết bụi lá cứng cận nhiệt.

Xem thêm: Bài 1 : Tính Tổng 1+2+3+...+N, Tính S(N) = 1 + 2 + 3 + … + N Bằng C / C++

Đất đỏ nâu - Rừng với cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt thường xuyên phân bố đa phần ở hình dáng khí hậu nào sau đây

A. Ôn đới lục địa

B. Ôn đới hải dương

C. Cận sức nóng Địa Trung Hải

D. Cận nhiệt độ lục địa


*

Kiểu khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải tất cả kiểu thảm thực vật thiết yếu là

A.Rừng cận sức nóng ẩm

B.Thảo nguyên

C.Rừng lá rộng cùng rừng hỗn hợp

D.Rừng cùng cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt

Khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải tất cả kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

B. Rừng với cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt độ .Đất đỏ nâu.

C. Hoang mạc và buôn bán hoang mạc .Đất xám.

Xem thêm: Khi Người Yêu Đòi Chia Tay Làm Cách Xin Lỗi Người Yêu Khi Đòi Chia Tay ?

Ý nào dưới đây không đúng với nhiệt độ của đai nhiệt đới gió rét ở nước ta?

A. Tất cả hai nhóm đất đó là feralit với phù sa B. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kimC. Khí hậu nhiệt đới thể hiện rõ rệt D. Sinh đồ dùng gồm các hệ sinh thái nhiệt đới

Ý nào dưới đây không đúng với khí hậu của đai nhiệt đới gió bấc ở nước ta?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa miền thể hiện rõ rệt

B. ánh nắng mặt trời trung bình tháng dưới 20°C

C. Ngày hạ nóng

D. Độ ẩm đổi khác tùy nơi

Ý nào tiếp sau đây không đúng với khí hậu của đai sức nóng đới gió rét ở nước ta?

A. Có hai nhóm đất chính là feralit cùng phù sa B. Hệ sinh thái xanh rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng, lá kimC. Nhiệt độ nhiệt đới biểu thị rõ rệt D. Sinh đồ vật gồm những hệ sinh thái xanh nhiệt đới

Ý nào dưới đây không đúng với khí hậu của đai nhiệt độ đới gió bấc ở nước ta?

A. Bao gồm hai đội đất đó là feralit và phù sa B. Hệ sinh thái xanh rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kimC. Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt D. Sinh đồ dùng gồm các hệ sinh thái nhiệt đới

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải bao gồm kiểu thảm thực vật chính nào?

A. Thảo nguyên

B. Rừng và cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt

C. Hoang mạc và phân phối hoang mạc

D. Rừng nhiệt đới ẩm

Đáp án là B

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật đó là rừng với cây lớp bụi lá cứng cận nhiệt

A ( vẻ bên ngoài khí hậu )B ( cảnh quan ) Đáp Án

1.Ôn đới lục địa

a, Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm 1 -

2.Nhiệt đới gió mùa

b. Rừng lá kim 2 -

3.Kiểu cận nhiệt đới gió mùa

c, Hoang mạc và bán hoang mạc

3 -

4.Ôn đới hải dương

d, Rừng cận nhiệt đới ẩm 4 -
A ( vẻ bên ngoài khí hậu )B ( phong cảnh ) Đáp Án
1. Ôn đới gió mùaa, Thảo Nguyên 1 -
2. Cận nhiệt độ lục địab, Rừng láo lếu giao cùng rừng lá rộng 2 -
3. Cận nhiệt độ địa trung hảic, Hoang mạc và bán hoang mạc 3 -
4.Ôn đới hải dươngd, Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm 4 -

Mong mọi bạn giúp đỡ!

PHIẾU ÔN TẬP 1: EM ĐÃ HỌC DƯỢC GÌ khi TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯƠNG ĐỊA LÝ?

Câu 3: Dự vào kiến thức và kỹ năng đã học tập hãy:

a,Xếp 10 cảnh sắc vào các loài mooi trường địa lý tương ứng

Rừng rậm nhiệt đới Hoang mạc cát Xa van Rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm Rừng cây những vết bụi gai lá cứng

Đồng cỏ ôn đới Rừng lá rộng Rừng lá kim Đồng rêu cảnh sắc vùng cực

b,Nêu lý do về sự sắp xếp

SORRY!!!vì mik ko chụp ảnh ra được nhưng mn giúp mik với

- Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm: môi trường xung quanh xích đạo ẩm

- Hoang mạc cát: môi trường xung quanh hoang mạc

- Xa van: môi trường xung quanh nhiệt đới

- Rừng cận nhiệt đới ẩm: môi trường xung quanh cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa ẩm

- Rừng cây lớp bụi gai lá cứng: môi trường thiên nhiên địa trung hải

- Đồng cỏ ôn đới: môi trường cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa ẩm

- Rừng lá rộng: môi trường ôn đới hải dương

- Rừng lá kim: môi trường xung quanh ôn đới lục địa

- Đồng rêu: môi trường thiên nhiên đới lạnh

- Cảnh quang quẻ vùng cực: môi trường đới lạnh

chúc bạn làm việc tốt.

1 rừng nhiệt đới ẩm:nhiệt đới ẩm

2 hoang mạc cát:hoang mạc

3 xa van: nhiệt đới

4 rừng cận nhiệt đới ẩm: cận nhiệt đới ẩm

5 rừng cây vết mờ do bụi gai lá cứng : địa trung hải

6 đồng cỏ ôn đới : cận nhiệt đới gió mùa gió mùa

7 rừng lá rộng: ôn đới hải dương

8 rừng lá kim: ôn đới lục địa

9 đồng rêu: đới lạnh

10 cảnh xung quanh cực: đới lạnh

Dựa vào kỹ năng và kiến thức đã học, hãy xếp 10 cảnh sắc về RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM, HOANG MẠC CÁT, XA VAN, RỪNG CẬN NHIỆT ĐỚI ẨM, RỪNG CÂY BỤI gai LÁ CỨG, ĐỒNG CỎ ÔN ĐỚI, RỪG LÁ RỘG, RỪG LÁ KIM, ĐỒNG RÊU, CẢNH quan liêu VÙNG CỰC vào các loại mtrườg địa lý tươg ứng. Hãy nêu lí do sự bố trí của em.

Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm:Nhiệt đới ẩm
Hoang mạc cát: Hoang mạc Xa van: Nhiệt đới Rừng cận nhiệt đới ẩm: Cận nhiệt đới gió mùa ẩm Rừng cây vết mờ do bụi gai lá cứng: Địa trung hải Đồng cỏ ôn đới: Cận nhiệt đới gió mùa gió mùa, cận nhiệt đới ẩm Rừng lá rộng: Ôn đới hải dương Rừng lá kim: Ôn đới châu lục Đồng rêu: Đới lạnh Cảnh quan lại vùng cực: Đới lạnh