QUỐC PHÒNG 11 BÀI 2

     

Sách Giáo Khoa giáo dục Quốc chống – an ninh 11 – bài 2. Luật nhiệm vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Bạn đang xem: Quốc phòng 11 bài 2

Sách Giáo Khoa giáo dục đào tạo Quốc chống – an toàn 11

Bài 2. Luật nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ của học tập sinh

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*Xem thêm: 403 Forbidden - Danh Ngôn Về Sức Khỏe

*
*


Sách Giáo Khoa giáo dục Quốc phòng – an ninh 11 – bài bác 2. Luật nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ của học tập sinh
Xem thêm: Vai Trò Của Thức Ăn Hỗn Hợp Là, Thế Nào Là Thức Ăn Hỗn Hợp

Sách Giáo Khoa giáo dục Quốc chống – bình an 11 – bài bác 3. Bảo đảm an toàn chủ quyền giáo khu và biên thuỳ quốc gia