Polime Nào Sau Đây Được Điều Chế Bằng Phản Ứng Trùng Ngưng

     

Đáp ánCNilon-6,6 được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng từ axit ađipic (HOOC-(CH2)4-COOH) cùng hexametylenđiamin (H2N-(CH2)6-NH2).

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

Polime nào tiếp sau đây thuộc các loại polime thiên nhiên?

bao gồm bao nhiêu tơ tổng hợp trong những tơ: xenlulozơ axetat, capron, nitron, nilon–6,6?

Polime làm sao sau đấy là polime thiên nhiên ?


Có những chất sau: protein; gai bông; amoni axetat; vật liệu nhựa novolac; nilon-7; tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon-6,6. Trong những chất trên tất cả bao nhiêu hóa học mà trong phân tử của chúng gồm chứa nhóm –NH–CO–?

tuyên bố nào sau đây đúng ?

trong những chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen và isopren số chất có khả năng tham gia phản nghịch ứng trùng phù hợp là

trong số loại tơ sau: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, tơ lapsan, tơ nilon-6,6. Số tơ được pha chế bằng cách thức trùng ngưng là:

Polime nào sau đây có kết cấu mạch phân nhánh ?

cho những polime sau: (1) xenlulozơ; (2) protein; (3) lớn nilon-7; (4) polietilen; (5) cao su đặc buna. Số polime có thể tham gia phản bội ứng thủy phân là

xác định nào sau đây đúng ?

trong những các một số loại tơ sau tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những nhiều loại tơ làm sao thuộc nhiều loại tơ nhân tạo?

từ 4,2 tấn etilen người ta rất có thể thu được từng nào tấn PVC biết năng suất của cả quy trình là 80%?

phân phát biểu như thế nào sau đâysai?


Poli(vinyl clorua) được pha trộn từ vinyl clorua bằng phản ứng:


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6

B.polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6

C.

Xem thêm: Đề 1: Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước Lớp 8, Đề 1: Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước

polietilen, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien

D. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6


Polime nào tiếp sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu 62925 Nhận biết

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Đáp án đúng: a

Ôn thi review năng lực 2023 - lộ trình 5v bài xích bản

khám phá

Phương pháp giải

Phản ứng trùng ngưnglà quá trình tổng hợp polymer phụ thuộc phản ứng của những mmnomer có chứa đông đảo nhóm chất, chế tác thành những link mới trong mạch polymervà đồng thời xuất hiện hợp chất phụ như H2O...

Xem thêm: Tải Logo Quyển Sách Và Bút Png Và Vector, Tải Xuống Miễn Phí

Vật liệu polime --- Xem chi tiết

...


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Polime nào tiếp sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng nilon-6,6