Out Of Time Là Gì

     

Sẵn sàng du học – Trong giờ đồng hồ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” lần lượt có nghĩa là khoảng thời hạn dài, đúng giờ, không còn thời gian.

Bạn đang xem: Out of time là gì

Bạn sẽ xem: Run out of time là gì, những cụm từ giờ anh Đi lập tức với 'time'

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

Bạn khăng khăng phải xuất hiện ở trên đây đúng giờ.

2. For a long time: khoảng thời hạn dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi đã không gặp mặt anh ấy từ khóa lâu rồi.

3. Time after time: lần này mang lại lần khác

– phái nam forgets to vì homework time after time.

Nam quên làm bài xích tập về bên hết lần này cho tới lần khác.

4. Pressed for time: không có tương đối nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Vày you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi không có rất nhiều thời gian vào tầm này. Anh bao gồm phiền nếu bọn họ họp vào ngày mai không?

5. Run out of time: không hề thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không còn thời gian cho dự án công trình này nữa.

6. No time to lớn lose: không tồn tại thời gian để lãng phí

– There’s no time lớn lose. We’ve got to lớn get going.

Không còn thời gian để lãng phí nữa. Họ phải vào cuộc thôi.

7 . Have spare time: có thời hạn rảnh

– What vày you vày in your spare time?

Bạn làm những gì khi nhàn hạ rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.


*

9. Make good time: làm điều gì đó nhanh hơn bạn nghĩ

– We made good time. It only took us an hour khổng lồ get here.

Xem thêm: (Mới 2022) Cách Nối Dây Điện Vào Phích Cắm Đơn Giản, Cách Nối Dây Điện, Phích Cắm Điện Bị Đứt, Hỏng

Chúng tôi đã dứt sớm rộng dự loài kiến – chỉ mất một giờ để mang lại đây.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ đến vừa kịp đám cưới.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã cho lúc chúng ta phải kiếm việc làm rồi. (Lưu ý: dùng thì quá khứ đối chọi sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ của tôi chạy sai giờ lắm.

13. Behind the times: lờ đờ tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thiệt lạc hậu, giờ đồng hồ vẫn nghe đĩa hát. Bạn có tin nổi không?

14. Overtime: tiền làm thêm xung quanh giờ

– The firm is cutting back on overtime.

Công ty vẫn cắt giảm tiền có tác dụng thêm giờ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh gồm múi giờ khác với phần còn lại của châu Âu.

16. In your own time: có tác dụng điều gì mà không phải lo về thời gian

– I’ll fix the oto in my own time!

Tôi đang sửa xe cộ mà không phải vội!

17. Time on your side: trẻ và còn nhiều thời hạn ở phía trước

– You’ve got time on your side, so you shouldn’t feel pressured into making a career decision now.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hóa 8 Học Kì 1 Lớp 8 Môn Hóa Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Học Kì I

Bạn còn nhiều thời gian ở phía trước, vì chưng vậy bạn tránh việc cảm thấy bị áp lực nặng nề khi ra quyết định cho sự nghiệp bây giờ.