Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hành Vi Mua Sắm Tại Siêu Thị Của Người Tiêu Dùng Việt Nam

     
*

Please use this identifier khổng lồ cite or link to this item: https://thegioimucin.com.vn/handle/11742/56737
Title:Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn nơi mua sắm tại siêu thị của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors:Nguyễn Thị Thảo, Mai Thị Hồng NhungNguyễn Thị Tiến
Keywords:Nhân tốHành viMua sắmSiêu thịNgười tiêu dùngThành phố Đà Nẵng
Abstract:Nghiên cứu nhằm tìm ra những nhân tố tác động tới sự lựa chọn nơi mua sắm tại siêu thị của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Kết quả phân tích mô hình hồi quy cho thấy, có nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn nơi mua sắm tại siêu thị của người tiêu dùng trên TP. Đà Nẵng với mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp, lần lượt là: Dịch vụ chăm sóc khách hàng; Chương trình khuyến mãi; Sự phong phú hàng hóa; Chất lượng sản phẩm; và Không gian mua sắm. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được đề xuất cho các nhà quản trị hoàn thiện hệ thống bán hàng nhằm mang lại hiệu quả cao cho siêu thị.
Issue Date:2020-03
Type:Bài trích
Extent:4 trang, pdf
Method:Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020
Language:vi
Spatial:Thư viện Quốc hội
Right:Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - thương mại, đầu tư, thống kê