Nghị định số 08/2016/nđ-cp

     

 

1. Con số Phó quản trị Ủy ban nhân dân

Đối với đơn vị hành chủ yếu ở đô thị, Nghị định 08 quy định con số tối đa Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân ở các đơn vị hành chính như sau:

- Thành phố thủ đô hà nội và tp hcm có không thực sự 05 Phó chủ tịch UBND; tp trực nằm trong trung ương còn sót lại có không thực sự 04 Phó quản trị Ủy ban nhân dân;

- Theo Nghị định 08/2016, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có không quá 03 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc tp trực thuộc tw loại II, một số loại III có không thực sự 02 Phó quản trị UBND;

- Phường, thị trấn loại I có không thật 02 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân; phường, thị trấn loại II, một số loại III bao gồm 01 Phó chủ tịch Ủy ban.

Bạn đang xem: Nghị định số 08/2016/nđ-cp

2. Quy trình, giấy tờ thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Trình tự, giấy tờ thủ tục bầu member Ủy ban nhân dân được Nghị định số 08 năm năm nhâm thìn quy định như sau:

- chủ tịch Hội đồng nhân dân reviews để HĐND cùng cấp cho bầu quản trị Ủy ban nhân dân. Quản trị UBND được thai tại kỳ họp trước tiên của HĐND nên là đại biểu Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # được bầu trong nhiệm kỳ không độc nhất thiết là đại biểu HĐND.

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định chủ tịch Ủy ban nhân dân ra mắt để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Phó công ty tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân. Phó nhà tịch, Ủy viên Ủy ban quần chúng. # không tuyệt nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Khi thai thành viên ubnd tại kỳ họp HĐND, nếu tất cả đại biểu Hội đồng nhân dân ứng cử hoặc trình làng thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được người dân có thẩm quyền tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 08/2016/NĐ reviews thì trực thuộc HĐND trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

- Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ủy ban nhân dân gồm: Trưởng ban, Thư ký kết và các Ủy viên.

- thành viên Ủy ban nhân dân trúng cử khi tất cả quá nửa tổng cộng đại biểu HĐND bỏ thăm tán thành.

- vào trường hợp bầu lần đầu cơ mà không được thừa nửa tổng cộng đại biểu Hội đồng nhân dân quăng quật phiếu tán thành thì vấn đề có bầu lại hay không bầu lại thành viên Ủy ban dân chúng ngay vào kỳ họp vì chưng HĐND xem xét, quyết định.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 08/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẦU, TỪ CHỨC, MIỄNNHIỆM, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ điều khoản Tổ chức chính phủ ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ mức sử dụng Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng Bộ Nộivụ;

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhsố lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân với quy trình,thủ tục bầu, tự chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, không bổ nhiệm thành viên Ủyban nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này hình thức số lượngPhó chủ tịch Ủy ban nhân dân với quy trình, giấy tờ thủ tục bầu, tự chức, miễn nhiệm,bãi nhiệm, điều động, không bổ nhiệm thành viên Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trựcthuộc tw (sau phía trên gọi phổ biến là cung cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực thuộc tw (sau đây hotline chunglà cấp cho huyện); xã, phường, thị trấn (sau phía trên gọi bình thường là cấp xã).

2. Số lượng thànhviên Ủy ban dân chúng ở đơn vị chức năng hành chính - ghê tế quan trọng đặc biệt thực hiện theo quyđịnh của Quốc hội khi thành lập và hoạt động đơn vị hành bao gồm - gớm tế đặc trưng đó. Quytrình, thủ tục bầu, từ bỏ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thànhviên Ủy ban quần chúng ở đơn vị chức năng hành thiết yếu - ghê tế đặc biệt thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc xác minh sốlượng Phó quản trị Ủy ban nhân dân

1. Con số Phó quản trị Ủy ban nhândân được xác định theo phân loại đơn vị chức năng hành chính quy định tại phép tắc Tổ chứcchính quyền địa phương, Nghị định này và các quy định của lao lý có liên quan.

2. Trường phù hợp cơ quan gồm thẩm quyềntheo phân cấp thống trị cán bộ tiến hành chủ trương luân chuyển, điều hễ cán bộvề đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thì Phó quản trị Ủy ban nhândân bởi vì luân chuyển, điều cồn nằm ngoài con số Phó quản trị Ủy ban nhân dânquy định tại Nghị định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cóvăn bạn dạng gửi cỗ Nội vụ report Thủ tướng thiết yếu phủ ra quyết định việc tăng lên PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân những cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển, điều độngcán bộ, nhưng bảo đảm an toàn số lượng Phó quản trị Ủy ban nhân dân tăng lên tại mộtđơn vị hành chính do luân chuyển hoặc điều động không quá một người.

Điều 3. Ủy viên Ủy ban nhân dân

1. Ủy viên Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh, cấp huyện gồm những Ủy viên là fan đứng đầu cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh,cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự chiến lược và Ủy viên phụ tráchcông an ở cung cấp tỉnh, cấp cho huyện.

Số lượng cùng cácchức danh rõ ràng của Ủy viên Ủy ban quần chúng là tín đồ đứng đầu cơ quan chuyênmôn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp cho huyện thực hiện theo Nghị định củaChính phủ luật tổ chức những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh,cấp huyện.

2. Ủy viên Ủy ban nhân dân cung cấp xã gồmỦy viên phụ trách quân sự và Ủy viên phụ trách công an nghỉ ngơi cấpxã.

Điều 4. Nguyên tắcbầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy bannhân dân

1. Việc bầu thành viên Ủy ban nhândân bằng hiệ tượng bỏ phiếu kín.

2. Việc miễn nhiệm, bến bãi nhiệm thànhviên Ủy ban quần chúng bằng bề ngoài biểu quyết công khai hoặc vứt phiếu bí mật do Hộiđồng quần chúng cùng cung cấp quyết định.

3. Trường đúng theo Phó công ty tịch, Ủy viên Ủyban dân chúng được Hội đồng quần chúng. # bầu chức vụ mới cơ mà vẫn trực thuộc thànhviên Ủy ban quần chúng cùng đơn vị chức năng hành thiết yếu đó thì không thực hiện thủ tục miễnnhiệm chức danh cũ trước lúc bầu chức vụ mới. Khi được thai vào chức vụ mớithì dĩ nhiên thôi triển khai nhiệm vụ của chức danh cũ.

4. Vấn đề bầu, trường đoản cú chức, miễn nhiệm, bãinhiệm, điều động, miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân triển khai theo trình tự,thủ tục biện pháp tại luật pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định này và quyđịnh của cơ quan bao gồm thẩm quyền về thống trị cán bộ.

5. Công dụng bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệmChủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân buộc phải trình cấp tất cả thẩm quyền quy định tạiĐiều 6 Nghị định này xem xét, phê chuẩn.

Điều 5. Cơ quan tất cả thẩm quyềnthẩm định hồ sơ phê chuẩn kết trái bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chủ tịch, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân; ý kiến đề nghị điều động, không bổ nhiệm Chủ tịch, Phó quản trị Ủyban nhân dân với giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân

1. Bộ Nội vụ góp Thủ tướng bao gồm phủthẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm nhà tịch, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề xuất điều động, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịchỦy ban nhân dân cấp cho tỉnh cùng giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

2. Sở Nội vụ giúp quản trị Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh đánh giá hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu,miễn nhiệm, bến bãi nhiệm nhà tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện; đề nghịđiều động, không bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện với giaoquyền chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

3. Chống Nội vụ giúp chủ tịch Ủy bannhân dân cấp cho huyện thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết trái bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệmChủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã; ý kiến đề nghị điều động, cách chức Chủtịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và giao quyền quản trị Ủy ban nhândân cung cấp xã.

Điều 6. Cấp tất cả thẩmquyền phê chuẩn chỉnh kết trái bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm công ty tịch, Phó quản trị Ủyban nhân dân; đưa ra quyết định điều động, không bổ nhiệm Chủ tịch, Phó quản trị Ủy bannhân dân cùng giao quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Thủ tướng cơ quan chính phủ phê chuẩn chỉnh kếtquả bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh;quyết định điều động, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhvà giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhphê chuẩn chỉnh kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch,Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và giao quyền quản trị Ủy ban quần chúng cấphuyện.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyệnphê chuẩn chỉnh kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm công ty tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhândân cấp xã; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhândân cung cấp xã với giao quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã.

Chương II

SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Điều 7. Số lượngtối đa Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # ở các đơn vị hành chính

1. Đối với đơn vị chức năng hành thiết yếu ở nôngthôn

a) Tỉnh một số loại I có không thật 04 Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân; tỉnh các loại II, một số loại III bao gồm không quá03 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân;

b) Huyện loại I có không quá 03 PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân; huyện một số loại II, một số loại III có không thật 02 Phó quản trị Ủyban nhân dân;

c) Xã các loại I có không thực sự 02 PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân; xã nhiều loại II, nhiều loại III gồm 01 Phó quản trị Ủy ban nhândân.

2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

a) Thành phố hà thành và tp HồChí Minh có không thật 05 Phó quản trị Ủy ban nhân dân; thành phố trực thuộctrung ương còn sót lại có không thật 04 Phó quản trị Ủy ban nhân dân;

b) Quận, thị xã, tp thuộc tỉnh,thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có không quá 03 Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thànhphố trực thuộc trung ương loại II, loại III có không thực sự 02 Phó chủ tịch Ủy bannhân dân;

c) Phường, thị trấnloại I có không quá 02 Phó quản trị Ủy ban nhân dân; phường, thị xã loại II,loại III tất cả 01 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Điều 8. Số lượngPhó quản trị Ủy ban quần chúng khi nhập những đơn vị hành bao gồm cùng cấp

Khi nhiều đơn vị chức năng hành chính nhậpthành một đơn vị hành chính mới cùng cấp cho thì địa thế căn cứ theo phân một số loại của đối kháng vịhành chính mới để xác minh số lượng tối đa Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # theoquy định trên Điều 7 Nghị định này. Trường hợp đơn vị chức năng hành thiết yếu mới không đượcphân nhiều loại thì con số tối đa Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân khẳng định theo loạiđơn vị hành chính cao nhất của những đơn vị hành chính trước khi sáp nhập đến đếnkhi đơn vị chức năng hành chủ yếu mới được phân loại.

Điều 9. Số lượngPhó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # khi chia một đơn vị hành thiết yếu thành nhiều 1-1 vịhành thiết yếu cùng cấp

Khi một đơn vị chức năng hành chính được chiathành nhiều đơn vị chức năng hành bao gồm mới cùng cấp thì căn cứ theo phân các loại của cácđơn vị hành thiết yếu mới để xác định số lượng về tối đa Phó quản trị Ủy ban nhân dântheo chế độ tại Điều 7 Nghị định này. Ngôi trường hợp 1-1 vịhành chủ yếu mới chưa được phân các loại thì số lượng tối nhiều Phó quản trị Ủy ban nhândân được xác minh theo loại đơn vị hành chủ yếu cùng cấp một số loại III cho tới khi đơnvị hành chính mới được phân loại.

Điều 10. Số lượngcụ thể Phó quản trị Ủy ban nhân dân

Căn cứ tình hình thực tiễn của địaphương, Hội đồng nhân dân thai Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân đảm bảo an toàn không vượtquá con số quy định tại những điều 7, 8 và 9 Nghị định này.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤCBẦU, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN ỦY BANNHÂN DÂN

Mục 1. QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẦUTHÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

Điều 11. Bầu thành viên Ủy bannhân dân

1. Report trướckhi bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

a) Trình tự, thủ tục report trướckhi bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, Phó quản trị Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội, tp.hcm thực hiện tại theo phương pháp của cơ quan bao gồm thẩmquyền về làm chủ cán bộ.

b) Đối với việc bầu Phó quản trị Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh (trừ thành phố thành phố hà nội và tp Hồ Chí Minh) thì saukhi có kết quả nhân sự dự kiến của cơ quan gồm thẩm quyền theo phân cấp cho quản lýcán bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh có văn phiên bản gửi bộ Nội vụ để báo cáoThủ tướng bao gồm phủ trước khi trình Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh bầu Phó nhà tịchỦy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

c) địa thế căn cứ quy định trên Nghị định nàyvà điều khoản của cơ quan bao gồm thẩm quyền về phân cấp cai quản cán bộ, Ủy ban nhândân cấp tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục report cấp bao gồm thẩm quyền trước lúc bầuChủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, cấp cho xã.

2. Trình tự, thủ tục bầu member Ủyban nhân dân

a) chủ tịch Hội đồng nhân dân giớithiệu nhằm Hội đồng dân chúng cùng cung cấp bầu quản trị Ủy ban nhân dân. Quản trị Ủyban dân chúng được thai tại kỳ họp đầu tiên của Hội đồngnhân dân đề xuất là đại biểu Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # được bầutrong nhiệm kỳ không độc nhất vô nhị thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân reviews đểHội đồng nhân dân cùng cấp thai Phó công ty tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân. Phó công ty tịch,Ủy viên Ủy ban quần chúng. # không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân.

b) Khi bầu thành viên Ủy ban nhân dântại kỳ họp Hội đồng nhân dân, nếu gồm đại biểu Hội đồng nhân dân ứng cử hoặc giớithiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được người có thẩm quyền lý lẽ tạiđiểm a khoản này giới thiệu thì thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồngnhân dân xem xét, quyết định.

Xem thêm: Tử Vi Ngày 6/3/2022 Của 12 Con Giáp: Sửu Vất Vả, Thân Được Lộc

c) Ban kiểm phiếu thai thành viên Ủyban dân chúng gồm: Trưởng ban, Thư ký và các Ủy viên. Hội đồng nhân dân bầu Bankiểm phiếu bằng hiệ tượng bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai theo giới thiệucủa chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân tất cả quyền ứng cử, đềcử fan tham gia Ban kiểm phiếu.

d) member Ủy ban quần chúng trúng cửkhi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân vứt phiếután thành.

đ) trong trường hợp thai lần đầu nhưngkhông được thừa nửa tổng thể đại biểu Hội đồng nhân dân vứt phiếu đống ý thì việccó bầu lại hay là không bầu lại thành viên Ủy ban quần chúng. # ngay trong kỳ họp vày Chủtịch Hội đồng nhân dân báo cáo Hội đồng quần chúng xem xét, quyết định.

3. Hội đồng nhân dân ban hành Nghịquyết về vấn đề bầu thành viên Ủy ban nhân dân thuộc cấp.

Điều 12. Thẩm địnhvà phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân

1. Vào thời hạn 05 ngày làm việc kểtừ ngày Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân, hay trựcHội đồng quần chúng gửi 02 bộ hồ sơ kết quả bầu công ty tịch, Phó quản trị Ủy bannhân dân cùng cung cấp đến cơ quan tất cả thẩm quyền đánh giá và thẩm định quy định tại Điều 5 Nghịđịnh này.

2. Hồ sơ phê chuẩnkết quả thai Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban dân chúng gồm:

a) Văn bản đề nghị của trực thuộc Hộiđồng quần chúng. # kèm theo list trích ngang bạn được đề xuất phê chuẩn;

b) quyết nghị của Hội đồng quần chúng. # vềviệc thai Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân;

c) Biên phiên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủtịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân;

d) quyết định hoặc văn bạn dạng thông báoý loài kiến về nhân sự của cơ quan tất cả thẩm quyền theo phân cấp thống trị cán bộ;

đ) Sơ yếu hèn lý lịch cán bộ, công chức củangười được đề nghị phê chuẩn chỉnh theo chủng loại do cỗ Nội vụ quy định;

e) bản kê khai tài sản, các khoản thu nhập củangười được ý kiến đề nghị phê chuẩn chỉnh theo mẫu vị Thanh tra chính phủ nước nhà quy định.

3. Trong thời hạn03 ngày làm việc kể từ ngày nhấn được vừa đủ 02 cỗ hồ sơ theo nguyên lý tại khoản2 Điều này, cơ quan tất cả thẩm quyền thẩm định và đánh giá phải coi xét, đánh giá hồ sơ phêchuẩn kết quả bầu nhà tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân.

Trường phù hợp hồ sơ không đủ theo quy địnhthì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thấy hồ sơ, cơ quan bao gồm thẩmquyền thẩm định có văn bản đề nghị sở tại Hội đồng nhân dân bổ sung cập nhật các nộidung không đủ của hồ sơ.

4. Nội dung đánh giá và thẩm định gồm:

a) Việc tuân thủ trình tự, thủ tục bầuquy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này và ngôn từ hồ sơ điều khoản tại khoản2 Điều này;

b) Việc xử lý các đối chọi thư khiếunại, tố giác (nếu có) tương quan đến người được thai Chủ tịch, Phó quản trị Ủy bannhân dân.

5. Vào thời hạn07 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận thấy văn bản của cơ quan có thẩm quyền thẩm địnhquy định tại Điều 5 Nghị định này (kèm theo hồ nước sơ kiến nghị của trực thuộc Hội đồngnhân dân), Thủ tướng chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xemxét, phê chuẩn chỉnh kết quả thai Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho dưới trựctiếp.

Trường hòa hợp Thủ tướng chính phủ khôngphê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh; công ty tịchỦy ban nhân dân cung cấp tỉnh, cung cấp huyện không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp dưới thẳng thì phải trả lời bằng văn bản, nêurõ tại sao và yêu mong Hội đồng nhân dân tổ chức triển khai bầu lại chứcdanh không được phê chuẩn.

Mục 2. QUY TRÌNH, THỦ TỤC TỪ CHỨC,MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

Điều 13. Tự chức,miễn nhiệm, bến bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân

1. Member Ủy ban quần chúng nếu vìlý do sức mạnh hoặc vì lý do khác cơ mà không thể liên tiếp thực hiện nay được nhiệm vụthì rất có thể từ chức.

Đơn trường đoản cú chức của chủ tịch Ủy ban nhândân được gửi đến quản trị Hội đồng nhân dân cùng cấp; solo từ chức của Phó chủ tịch,Ủy viên Ủy ban dân chúng được nhờ cất hộ đến chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Chủ tịch Hội đồng quần chúng trình Hộiđồng nhân dân xem xét, đưa ra quyết định việc miễn nhiệm chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cóđơn trường đoản cú chức, quản trị Ủy ban quần chúng trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết địnhviệc miễn nhiệm Phó nhà tịch, Ủy viên Ủy ban quần chúng cóđơn từ bỏ chức trên kỳ họp Hội đồng dân chúng gần nhất.

Trường thích hợp không được Hội đồng nhândân miễn nhiệm thì thành viên Ủy ban nhân dân liên tiếp thực hiện tại nhiệm vụ.

2. Hội đồng quần chúng. # miễn nhiệm thànhviên Ủy ban nhân dân trong các trường phù hợp sau đây:

a) trường đoản cú chức theo khoản 1 Điều này;

b) Được cơ quan có thẩm quyền tía trícông câu hỏi khác mà lại không nằm trong diện điều hễ theo nguyên lý tại khoản1 Điều 124 qui định Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương;

c) Được cơ quan gồm thẩm quyền quyết địnhnghỉ cơ chế hưu trí, thôi việc;

d) không được lòng tin theo quy địnhtại khoản 3 Điều 89 nguyên lý Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương.

3. Hội đồng nhândân bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân trong số trường hợp sau đây:

a) Bị kết tội bằng phiên bản án, quyết địnhđã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

b) gồm hành vi vi phạm pháp luật hoặckhông thực hiện đúng chức trách, trọng trách được giao mà không đến mức kỷ luậtcách chức nhưng cần được bãi nhiệm.

4. Hội đồng quần chúng miễn nhiệm, bãinhiệm quản trị Ủy ban dân chúng theo ý kiến đề nghị của chủ tịch Hội đồng nhân dân; miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó công ty tịch, Ủy viên Ủy ban nhândân theo ý kiến đề xuất của chủ tịch Ủy ban nhân dân.

5. Bài toán miễn nhiệm, bến bãi nhiệm thànhviên Ủy ban nhân dân bằng bề ngoài biểu quyết công khai minh bạch hoặc vứt phiếu kín do Hộiđồng quần chúng. # cùng cấp quyết định. Ngôi trường hợp tiến hành việc miễn nhiệm, bãinhiệm thành viên Ủy ban quần chúng. # bằng hiệ tượng bỏ phiếu kín thì ra đời Bankiểm phiếu. Nguyên tố Ban kiểm phiếu và việc bầu Ban kiểm phiếu tiến hành nhưquy định tại điểm c, khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

6. Tác dụng miễn nhiệm, kho bãi nhiệmthành viên Ủy ban quần chúng được thông qua khi bao gồm quá nửa tổng thể đại biểu Hội đồngnhân dân tán thành.

7. Hội đồng nhân dân phát hành Nghịquyết về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm member Ủy ban nhân dân thuộc cấp.

Điều 14. Thẩm địnhvà phê chuẩn chỉnh kết quả miễn nhiệm, bến bãi nhiệm chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhândân

1. Việc gửi cơ quan bao gồm thẩm quyền thẩmđịnh làm hồ sơ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm nhà tịch, Phó chủ tịch Ủyban nhân dân thực hiện như khí cụ tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

2. Hồ sơ phê chuẩn chỉnh kết quả miễn nhiệm,bãi nhiệm nhà tịch, Phó chủ tịch Ủy ban dân chúng gồm:

a) Văn phiên bản đề nghị của trực thuộc Hộiđồng nhân dân;

b) nghị quyết của Hội đồng nhân dân vềviệc miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân;

c) Biên bạn dạng biểu quyết hoặc kiểm phiếu công dụng miễn nhiệm, bến bãi nhiệm nhà tịch, Phó nhà tịchỦy ban nhân dân;

d) đưa ra quyết định hoặc văn bạn dạng thông báoý con kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp làm chủ cán bộ;

đ) Đơn tự chức trong trường thích hợp miễnnhiệm pháp luật tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này.

3. Thời hạn thẩmđịnh hồ sơ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, kho bãi nhiệm công ty tịch, Phó chủ tịch Ủyban nhân dân tiến hành như luật pháp tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

4. Nội dung thẩm định gồm:

a) Điều kiện miễn nhiệm, bãi nhiệmquy định tại các khoản 2, 3 Điều 13 Nghị định này;

b) Việc vâng lệnh trình tự, giấy tờ thủ tục miễnnhiệm, bãi nhiệm công cụ tại các khoản 4, 5 Điều 13 Nghị định này cùng nội dunghồ sơ lý lẽ tại khoản 2 Điều này.

5. Vào thời hạn07 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận ra văn bản của cơ quan thẩm định quy định tạiĐiều 5 Nghị định này (kèm theo hồ nước sơ đề xuất của thường trực Hội đồng nhândân), Thủ tướng chính phủ nước nhà xem xét, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủtịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh; quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,cấp thị trấn xem xét, phê chuẩn chỉnh kết trái miễn nhiệm, bãi nhiệm nhà tịch, Phó chủ tịchỦy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.

Điều 15. Điều động,cách chức chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân và giao quyền quản trị Ủy bannhân dân

1. Bởi yêu cầu trách nhiệm và bên trên cơ sởý kiến của cơ quan gồm thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Thủ tướng tá Chínhphủ ra quyết định điều động chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh theo đềnghị của cục trưởng cỗ Nội vụ; chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ra quyết định điềuđộng chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đề xuất của Giám đốcSở Nội vụ; chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều động chủ tịch,Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã theo ý kiến đề nghị của Trưởng chống Nội vụ.

2. Khi công ty tịch, Phó quản trị Ủy bannhân dân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệmvụ được giao, bên trên cơ sở chủ ý của cơ quan gồm thẩm quyền theo phân cấp quản lýcán bộ, Thủ tướng chủ yếu phủ quyết định cách chức công ty tịch, Phó chủ tịch Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ; chủ tịch Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh quyết định cách chức công ty tịch, Phó quản trị Ủy ban quần chúng cấphuyện theo kiến nghị của người có quyền lực cao Sở Nội vụ; quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyệnquyết định miễn nhiệm Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghịcủa Trưởng phòng Nội vụ.

Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ khi quyết địnhcách chức quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh; quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,cấp thị xã khi quyết định cách chức quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp dưới trực tiếpthì đồng thời quyết định giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân.

3. Trong trường hợp khuyết quản trị Ủyban quần chúng giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân, sở tại Hội đồng nhân dân cấptỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng bao gồm phủ đưa ra quyết định giao quyền chủ tịchỦy ban nhân dân cấp cho tỉnh; sở tại Hội đồng nhân dân cấphuyện báo cáo Sở Nội vụ để trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết địnhgiao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện; sở tại Hội đồng nhân dân cấpxã report Phòng Nội vụ nhằm trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện quyết địnhgiao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Nhà tịch, Phó quản trị Ủy ban nhândân được điều động hoặc bị cách chức kết thúc việc tiến hành nhiệm vụ công ty tịch,Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân kể từ ngày quyết định điều động,cách chức có hiệu lực thực thi hiện hành và không thực hiện thủ tục miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chứcdanh chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tại Hội đồng nhân dân thuộc cấp.

Quyền chủ tịch Ủy ban dân chúng chấm dứtviệc thực hiện nhiệm vụ tính từ lúc ngày Hội đồng nhân dân bầu ra chủ tịch Ủy bannhân dân.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 16. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhtừ ngày 10 tháng 3 năm 2016.

2. Những Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của cơ quan chính phủ quy định con số Phó chủ tịch và cơ cấuthành viên Ủy ban nhân dân các cấp, Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3năm 2009 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị định số 107/2004/NĐ-CP cùng Nghị địnhsố 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày Nghị địnhnày có hiệu lực thi hành, trừ ngôi trường hợp luật pháp tại Điều17 Nghị định này.

Điều 17. Điềukhoản đưa tiếp

Từ ngày Nghị định này còn có hiệu lực thihành cho tới khi Hội đồng quần chúng. # nhiệm kỳ năm 2016 - 2021 thai ra Ủy ban nhân dâncùng cấp, tổ chức cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục không thay đổi theoquy định của những Nghị định số 107/2004/NĐ-CP , Nghị định số 27/2009/NĐ-CP cùng Nghịđịnh số 36/2011/NĐ-CP của bao gồm phủ. Ban đầu từ nhiệm kỳ năm 2016 - 2021, cơ cấuthành viên Ủy ban nhân dân những cấp thực hiện theo công cụ tại Nghị định này.

Điều 18. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ chịu đựng trách nhiệmkiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc thiết yếu phủ, quản trị Hội đồng nhân dân, chủ tịchỦy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Xem thêm: Máy Tiện Có Bao Nhiêu Chuyển Động Khi Tiện, Bài 17: Công Nghệ Cắt Gọt Kim Loại

Nơi nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - Ủy ban đo lường tài chính Quốc gia; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận giang sơn Việt Nam; - ban ngành Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b)QP.

kimsa88
cf68