Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Bé 26M, Đáy Lớn Hơn Đáy Bé 8M, Đáy Bé Hơn Chiều Cao 6M

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m

*

Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ nhắn là 26m,đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m,đáy nhỏ nhiều hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

ko cần giải mã nhé !


*

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé xíu 26m,đáy to hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


*

Đáy khủng hình thang là:

26+8=34(m)

Chiều cao hình thang là:

26-6=20(m)

Diện tích hìn thang là:

(26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc shop thu được là:

600:100x70,5=423(kg)

đáp số:423kg


Bài 1: Đáy nhỏ xíu của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé xíu 26m,đáy lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc? các ban ơi ghi nhớ kết các bạn với mình nhé!


Bài 1: Đáy bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m,đáy to hơn đáy nhỏ xíu 8m,đáy bé thêm hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi thu hoạch được từng nào kg thóc bên trên thửa ruộng đó


Day lon chiến bại ruong hinh thang:

26+8=34 (m)

Chieu cao thua kém ruong hinh thang:

26-6=20 (m)

Dien tich thua kém ruong hinh thang:

(34+26)*20/2=600 (m2)

So thoc thu hoach duoc tren thua ruong do:

600*70,5/100=423 (kg thoc)

Dap so: 423 kilogam thoc


đáy bự thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chieuf cao thửa ruộng hình thang là :

26 - 6 = đôi mươi ( m )

S thửa ruộng hình thang là 

 ( 34 + 26 ) x 20/2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 

600 x 70,5/100 = 423 ( kg )

Vậy thủa ruộng kia thu hoạch đc 423 kg thóc


Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ
Xem thêm: Several Times Là Dấu Hiệu Của Thì Nào, Phân Biệt Cách Dùng Often, Several Times

một thửa ruộng hình thang có đáy bé bỏng 26m , đáy to hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó?


đáy khủng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao hình thang là : 

26 - 6 = đôi mươi (m)

diện tích hình thang là : 

(26+34)x20:2=600 (m2)

số thóc của hàng thu hoạch được là :

600 : 100x70,5 = 423 (kg)

đáp số 423 kg

*


Bài 1: Đáy bé bỏng của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy nhỏ nhắn 26 cm,đáy to hơn đáy bé 8 m,đáy bé hơn độ cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?


Đề sai cần là 26m nếu thế thì :

Đáy lớn thửa ruộng là :

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là :

26-6=20(m)

S thửa ruộng là :

(34+26)x20:2=600(m2)

Cả thửa ruộng thu số tạ thóc là :

600:100x70,5=423(kg)=4,23 tạ

Đ/s:...


Đáy phệ của thửa ruộng là: 

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

 26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

 (34+26)*20:2=600(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được ó ki-lô-gam thóc là:

 600:100*70,5=423(kg)

Vậy thửa ruộng thu hoạch được 423kg=4,23 tạ thóc.


Đề không đúng nha

Mk viết lại đề vị mk thấy ko hợp lý và phải chăng lắm:

Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ xíu 26 m,đáy to hơn đáy bé xíu 8 m,đáy bé hơn độ cao 6 m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

Đáy béo thửa ruộng là:

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(fracleft(26+34 ight)x202=600m^2)

 Số thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

600:100x70,5=423(kg thóc)

=4,23( tạ thóc)

Đáp số:4,23 tạ thóc

Chúc bn học tập tốt


Một thửa ruộng hình thang tất cả đấy nhỏ nhắn 26m , đáy lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70.5 kg thóc. Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc


Đáy phệ của thửa ruộng hình thang đó là: 26+8=34(m)

Chiều cao của thủa ruộng hình thang kia là: 26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là: (26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc thửa ruộng kia thu hoạch được là :70.5x(600:100)=423(kg)

Đổi:423 kg=4,23 tạ

Đáp số : 4, 23 tạ


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé nhỏ 26m, đáy to hơn đáy nhỏ bé 8m , đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m. Mức độ vừa phải cứ 100 m2 thu8 hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

 


Đáy mập của thửa ruộng nhiều năm là:26+8=34(m)Chiều cao của thửa ruộng là:26-6=20(m)S thửa ruộng là: (34+26)x20:2=600(m2)Thửa ruộng kia thu hoạch được là: (600:100).70,5=423(kg)Đáp số:423 kg


một thửa ruộng hình thang có đáy bé xíu 26m đáy to hơn đáy bé nhỏ 8m đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m . Vừa đủ cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc . Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc bên trên thửa ruộng kia ?
Xem thêm: Cách Đặt Thời Gian Chụp Ảnh Trên Instagram Dễ Thực Hiện Nhất

Chiều cao thửa ruộng đó là:

26-6=20 (m)

Đáy mập thửa ruộng hình thang kia là:

26+8=34 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:

(34+26)x20:2=600 (m2)

Thu hoạch được số kilogam thóc bên trên thửa ruộng kia là:

600:100x70,5=423 ( kilogam thóc)


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé bỏng 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?