Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 14 Năm 2015

     
Bạn vẫn xem tài liệu "Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm năm ngoái – 2016 có đáp án", để thiết lập tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 5 vòng 14 năm 2015
Xem thêm: Tính Diện Tích Đa Giác: Công Thức Tính Diện Tích Đa Giác, Có Ví Dụ Chi Tiết

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm năm ngoái – 2016 có đáp ánBài 1: Đỉnh núi trí tuệCâu 1.1:Số tự nhiên lớn nhất bao gồm bốn chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bởi 21 là số nào?9840Câu 1.2:Một người bỏ ra 1840000 đồng xu tiền vốn để mua sắm rồi bán tốt lãi 119600 đồng. Số tỷ lệ lãi là: ..........%Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất.6,5Số phần trăm lãi là: 119600 : 1840000 x 100% = 6,5%Câu 1.3:Theo planer một trường học cần trồng một vài cây ăn uống quả. Thực tiễn trường đã trồng được 99 cây chỉ chiếm 45% số cây yêu cầu trồng. Hỏi theo planer nhà trường đề nghị trồng từng nào cây?Trả lời:Phải trồng ........... Cây.220Câu 1.4:Nếu số đo cạnh hình lập phương tăng lên gấp 3 lần thì diện tích xung quanh tăng lên ........... Lần.9Câu 1.5:Một fan vay 20 triệu đ với lãi vay là 1,5% tháng. Hỏi sau hai tháng người đó cần trả từng nào tiền lãi? (Biết lãi được nhập vốn để tính lãi tiếp tháng sau)Trả lời:Sau 2 tháng, tín đồ đó nên trả số tiền lãi là ........... đồng.604500Lãi tháng thứ nhất là: 1,5 x 20000000 : 100 = 300000 (đồng)Lãi tháng thiết bị hai là: 1,5 x (20000000 + 300000) : 100 = 304500 (đồng)Sau 2 tháng bạn đó yêu cầu trả số chi phí lãi là: 300000 + 304500 = 604500 (đồng)Câu 1.6:Cho 3 số, số trang bị hai bằng 1/4 số trước tiên và số thứ nhất bằng một nửa số lắp thêm ba. Hãy tính số vật dụng ba, biết tổng của ba số là 1950.Trả lời:Số thứ ba là: ............1200Câu 1.7:Lan gồm một tấm vải. Sau khi cắt đi 90% tấm vải đó thì còn sót lại mảnh vải dài 6,2m. Hỏi cả tấm vải bao nhiêu mét?Trả lời:Tấm vải nhiều năm ............. M.62Câu 1.8:Tuổi tía gấp 3 lần tuổi Nam. Sau 15 năm nữa tuổi bố gấp hai tuổi Nam. Tính tuổi Nam hiện nay.Trả lời:Tuổi Nam bây chừ là: ............ Tuổi.15Câu 1.9:Một hình thang có diện tích là 973,41cm2, chiều cao là 21,3cm. Tính độ dài cạnh đáy nhỏ biết cạnh đáy lớn hơn cạnh đáy nhỏ tuổi là 15,6cm. Trả lời:Độ dài cạnh đáy nhỏ tuổi là: ............cm.37,9Trung bình cùng hai lòng là: 973,41 : 21,3 = 45,7 (cm)Tổng độ nhiều năm hai đáy là: 45,7 x 2 = 91,4 (cm)Độ dài cạnh đáy nhỏ là: (91,4 - 15,6) : 2 = 37,9 (cm)Đáp số: 37,9 (cm)Câu 1.10:Một bạn gửi tiết kiệm 1000000 đồng, sau đó 1 tháng cả gốc lẫn lãi bạn đó nhận ra 1005000 đồng. Lãi suất tiết kiệm một mon là ..........%.Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân gọn nhất.0,005Bài 2: Hãy điền số tương thích vào vị trí chấmCâu 2.1:Một chiếc hộp làm ra hộp chữ nhật có chiều rộng là 0,46m, chiều lâu năm là 0,58m và độ cao là 0,27m. Vậy diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật sẽ là .............m2.0,5616Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là: (0,46 + 0,58) x 2 x 0,27 = 0,5616 (m2)Đáp số: 0,5616 (m2)Câu 2.2:Một cái thùng những thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 2,5dm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng cùng hơn độ cao là 1,5dm. Diện tích xung xung quanh của dòng thùng là ............... Dm2.Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất.52,5Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật là: 2,5 x 2 = 5 (dm)Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật là: 5 - 1,5 = 3,5 (dm)Diện tích bao quanh của cái thùng là: (5 + 2,5) x 2 x 3,5 = 52,5 (dm2)Đáp số: 52,5 (dm2)Câu 2.3:Một hình tam giác có diện tích s là 189,54cm2 và độ lâu năm một cạnh là 24,3cm. Chiều cao ứng với cạnh kia của tam giác là .....................cm15,6Chiều cao ứng với cạnh đó là: 189,54 x 2 : 24,3 = 15,6 (cm)Đáp số: 15,6 (cm)Câu 2.4:Một hình lập phương có cạnh là 0,56m. Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ là ............. M2.Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất.1,8816Câu 2.5:Tính diện tích của một hình tròn trụ biết đường kính của hình tròn trụ đó là 13m.Trả lời: diện tích là .............. M2.132,665Câu 2.6:Lúc đầu số lít dầu ngơi nghỉ can trước tiên bằng 40% số dầu nghỉ ngơi can sản phẩm hai. Fan ta đổ 3 lít dầu từ bỏ can sản phẩm hai lịch sự can thứ nhất thì số dầu ở nhì can bởi nhau. Hỏi ban đầu cả hai can bao gồm bao nhiêu lít dầu?Trả lời: thuở đầu cả nhì can có ............ lít dầu.14Câu 2.7:Trung bình cộng của những số tất cả 3 chữ số cơ mà mỗi số đó phân chia hết đến 2 là .................549Các số có 3 chữ số cơ mà mỗi số đó chia hết mang đến 2 chính là các số chẵn tất cả 3 chữ số.Số chẵn nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số là 100 Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là 998Số những số chẵn gồm 3 chữ số là: (998 - 100) : 2 + 1 = 450Tổng các số chẵn tất cả 3 chữ số là: (998 + 100) x 450 : 2 = 247050Trung bình cộng của những số chẵn tất cả 3 chữ số là: 247050 : 450 = 549Đáp số: 549Câu 2.8:Trong một phép trừ có hiệu là 2015. Hiểu được tổng của số trừ và số bị trừ vội 7 lần số trừ. Kiếm tìm số bị trừ.Trả lời: Số bị trừ là ...............2418Câu 2.9:Hiệu của hai số là 17,8. Biết 6 lần số to hơn 4 lần số nhỏ bé là 176,4. Tổng của nhì số đã cho rằng ............Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân gọn nhất.87,4Câu 2.10:Tìm một trong những tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên đề xuất số đó thì ta được số mới to hơn số đề xuất tìm là 18 147 đối kháng vị.Trả lời: Số tự nhiên đó là ...............2016Gọi số nên tìm là A.Ta có: A3 - A = 18147A x 10 + 3 - A = 18147=> 9A = 18144=> A = 18144 : 9=> A = 2016Vậy số yêu cầu tìm là 2016Bài 3: sắp tới xếp những giá trị theo trang bị tự tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo đồ vật tự tăng mạnh là:(15)


Xem thêm: Được Giảm Giá Hóa Đơn Dịch Vụ Pg&E, Medicaid Vs

Tài liệu đính kèm:

*
De_thi_Violympic_Toan_lop_5_vong_14_nam_2015_2016_co_dap_an.docx