MỘT BỂ KÍNH NUÔI CÁ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một bể kính nuôi cá mẫu thiết kế hộp chữ nhật có chiều lâu năm 1,2m,chiều rộng lớn 60cm,chiều cao 80cm.

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá

a> tính diện tích kính dùng làm bể cá đó.

b> tính thể tích bể cá đó.

c> mực nước trong bể bởi 3/4c chiều cao của bể.tính thể tích nước trong bể đó <độ dày kính không đáng kể>


*

a) Đổi 1,2 m = 120 cm 

Diện tích bao quanh của dòng bể cá sẽ là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 28 800 ( m2 )

Diện tích kính sử dụng làm bể cá chính là :

28 800 + ( 120 x 60 ) = 36 000 ( m2 )

b) Thể tích của bể cá sẽ là :

120 x 60 x 80 = 576 000 ( cm3 )

c) Thể tích nước trong bể đó là :

576 000 x (frac34)= 432 000 ( cm3 )

Đáp số : a) 36 000 m2

b) 576 000 cm3

c) 432 000 cm3

Tham khảo nha !

Chúc chúng ta học giỏi !

^^


*

Đổi 1,2 m = 120 cm

a ) diện tích xung xung quanh của bể cá đó là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 38800 ( cm2 )

Điện tích lòng bể cá là :

120 x 60 = 7200 ( cm2 )

Diện tích kính sử dụng làm bể cá chính là :

38800 + 7200 = 46000 ( cm2 )

b ) Thể tích của bể cá đó là :

120 x 60 x 80 = 576000 ( cm3 )

c ) Thể tích nước trong bể cá sẽ là :

576000 x (frac34) = 432000 ( cm3 )

Đáp số : . . .


Đổi: 1,2m = 120 cm

a. Chiều nhiều năm mặt mặt của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật:

(120 + 60) x 2 = 360 (cm)

Diện tích xung quanh bể cá hình hộp chữ nhật là:

360 x 80 = 28800 (cm2)

Diện tích dưới đáy của bể cá hình hộp chữ nhật là:

120 x 60 =7200 (cm2)

Vậy, số diện tích s kính cần để triển khai bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

28800 + 7200 = 36000 (cm2)

b. Thể tích của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 120 x 60 x 80 = 576000 (cm3)

c. Thể tích nước vào bể đó là:

V = (576000 : 4) x 3 = 432000 (cm3)

Đáp số: a. 36000 cm2

b. 576000 cm3

c. 432000 cm3


Đúng 1
bình luận (0)

Đổi : 1,2 m = 120 cm

a) diện tích s xung uanh của bể là :

( 120 + 60 ) . 2 . 80 = 28800 ( cm2 )

Diện tích kính có tác dụng bể là :

28800 + 120 . 60 = 36000 ( cm2 )

b) Thể tích của bể cá là :

120 . 60 . 80 = 576000 ( cm3 )

c) Thể tích nước trong bể là :

576000 :4 . 3 = 432000 ( cm3 )

Đáp số : a) 36000 cm2

b) 576000 cm3

c) 432000 cm3

mọi fan k cho chính mình nha !


Đúng 1
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ
một bể kính nuôi cá hình dạng hộp chữ nhật gồm chiều dài bằng 1,2m,chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cm.a.tính diện tích s kính cần sử dụng làm bể cá độ bể cá không có nắp đậy .b.tính thể tích bể cá đó.c.mực nước trong bể cá bởi 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó độ dày kính không đáng kể
Lớp 5 Toán
0
0

Một bể kính nuôi cá làm nên hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1,2m chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cm.

a. Tính diện tích kính dùng để triển khai bể cá đó (bể cá không có nắp)

b. Tính thể tích bể cá đó

c. Mực nước trong bể bởi 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể).giúp mình với những Pro


Lớp 5 Toán
3
1

một bể kính nuôi cá làm nên hộp chữ nhật có chiều dài bởi 1,2m,chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a.tính diện tích s kính dùng làm bể cá độ (bể cá không tồn tại nắp).

b.tính thể tích bể cá đó.

Xem thêm: Bài Tập Chữa Lỗi Câu Tiếng Việt Thực Hành, Bài Tập Sửa Lỗi Dùng Từ Tiếng Việt Thực Hành

c.mực nước trong bể cá bởi 3phan4 độ cao của bể.tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể)


Lớp 5 Toán
16
0

Một bể kính nuôi cá có hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm. Tính:

a) diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó (không bao gồm nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước trong bể cao bằng 3 4 chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không đáng kể)

*


Lớp 5 Toán
1
0

Một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1,2m , chiều rộng 60cm , chiều cao 80cm.

a) Tính diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó (bể cá không có nắp đậy ).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) nấc nước trong bể bởi 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia ( độ dày kính không đáng chú ý ).


Lớp 5 Toán
3
0

Một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1,2m chiều rộng 60cm, độ cao 80cm.

a. Tính diện tích kính dùng để triển khai bể cá kia (bể cá không tồn tại nắp)

b. Tính thể tích bể cá đó

c. Mực nước vào bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể).

giup mk nhe


Lớp 5 Toán
1
0

Một bể kính nuôi cá có hình dáng hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

Xem thêm: Describe An Important Choice You Had To Make In Your Life, Cue Card # 131: Important Choice You Had To Make

a) Tính diện tích kính sử dụng làm bể cá kia ( bể không tồn tại nắp)

b) Mực nước trong bể cao bởi 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không đáng kể)


Lớp 5 Toán
8
0

một bể kính nuôi cá ngoại hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,2m chiều rộng 60cm, chiều cao 80cma)Tính diện tích s kính cần sử dụng làm bể cá đó(bể cá không tồn tại nắp)B)Tính thể tích bể cá đó.c)Mức nước vào bể cá bởi 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể kia (độ nhiều năm kính không đáng kể) 


Lớp 5 Toán
5
0

Một bể nuôi cá mẫu mã hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,2m, chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a) Tính diện tích s kính có tác dụng bể cá đó (bể không tồn tại nắp)

b) Tính thể tích bể cá đó

c) mức nước trong bể bởi 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể kia ( độ dày kính không đáng kể)


Lớp 5 Toán
17
1

Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô nhân hậu tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

Toán 5 - Cô thánh thiện giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)