Kiểm Tra 15 Phút Đại Số 7 Chương 2

     

Bài 1: mang lại x tỉ trọng thuậ cùng với y theo hệ số tỉ lệ (1 over 2) cùng y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ (1 over 3). Chứng minh x tỉ lệ thuận với z cùng tìm thông số tỉ lệ.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút đại số 7 chương 2

Bài 2: cho biết thêm x với y tỉ lệ thành phần thuận với nhau với khi (x = 4) thì (y = -2). Tìm hệ số tỉ lệ của k của y đối với x và màn trình diễn y theo x.


Đề bài

Bài 1: Cho y tỉ trọng thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ k, cùng với (x_1;x_2) có hai giá chỉ trị tương ứng là (y_1;y_2) cùng (x_1 + x_2 = 4;y_1 + y_2 = 8). Tìm k.

Bài 2: mang đến x, y là nhị đại lượng tỉ trọng thuận.

Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

x

-2

1

3

y

-2

3


Đề bài

Bài 1: đến x với y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. điền số phù hợp vào ô trống:

x

12

1

-2

y

3

-6

Bài 2: cho hai số bao gồm tổng bởi 32 và hai số đó tỉ lệ với 3 với 5.


Đề bài

Bài 1: cho y tỉ trọng thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ ( - 1 over 2).

Điền vào ô trống:

x

1

-3

y

2

5

Bài 2: đến x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ thuận, biết (x_1 - x_2 = 2) với hai giá chỉ trị khớp ứng (y_1) và (y_2) gồm (y_1 - y_2 = - 1.) màn biểu diễn y theo x.


Đề bài

Bài 1: hai số tỉ lệ thành phần với 25 và 35. Hiệu số của chúng bởi 6. Tìm nhì số đó.

Bài 2: Số đo của chu vi hình vuông vắn có buộc phải là đại lượng tỉ lệ thành phần thuận cùng với cạnh hình vuông? Tìm hệ số tỉ lệ ( ví như có).


Đề bài

Cho tam giác có bố cạnh tỉ lệ thành phần với 3, 4, 5 và chu vi bằng 36cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác


Đề bài

Cho tam giác ABC có số đo tía góc A, B, C tỉ lệ thành phần với 1, 2, 3. Tính số đo bố góc A, B, C của tam giác.


Đề bài

Số học tập sinh tốt ở những khối lớp 6, 7, 8, 9 tỉ trọng với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2. Biết rằng số học sinh xuất sắc khối 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh.

Tính số học tập sinh giỏi ở các khối lớp.


Đề bài

Bài 1: đến x, y là nhị đại lượng tỉ lệ nghịch với khi (x = 7) thì (y = 10).

a) Tìm thông số tỉ lệ.

b) màn trình diễn y theo x.

c) Tính quý giá của y lúc (x = 5.)

Bài 2: mang đến x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống:

x

-2

3

y

( - 1 over 6)

12


Đề bài

Bài 1: Cho bố đại lượng x, y, z. Biết x, y tỉ trọng nghịch theo tỉ số (1 over 2,) y tỉ trọng thuận với z theo hệ số tỉ lệ (-2). Chứng tỏ x với z là nhị lượng tỉ lệ nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ đó.

Xem thêm: Nền Kinh Tế Tri Thức Ở Việt Nam Thực Trạng, Kinh Tế Tri Thức

Bài 2: cho a, b là nhì số tỉ trọng nghịch cùng với 4, 5 và (b - a = 27.) search a, b.


Đề bài

Bài 1: mang đến x, y là nhị số tỉ lệ nghịch với 3; 7 cùng (x - y = - 16) . Tìm kiếm x,y.

Bài 2: đến y tỉ trọng thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ 2; y với z tỉ lệ nghịch theo thông số tỉ lệ -3. Chứng tỏ x và z là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch. Tìm thông số tỉ lệ.


Đề bài

Bài 1: Tìm a, b, c biết a, b, c tỉ trọng nghịch với 3, 4, 6 và (a + b - c = - 20.)

Bài 2: mang đến x cùng y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ -3; y cùng z là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch theo thông số tỉ lệ 2.

Chứng tỏ z tỉ trọng thuận cùng với x. Tìm hệ số tỉ lệ.


Đề bài

Bài 1: Tìm ba số x, y, z biết x, y, z tỉ trọng nghịch cùng với 2, 3, 6 và (x + y + z = 180.)

Bài 2: Theo x, y, z tỉ trọng nghịch với và (x + 2y - z = 8.)


Đề bài

Một bạn học viên đi xe đạp điện với gia tốc 12 km/h tự nhà mang lại trường thì mất nửa giờ. Hỏi nếu khách hàng đó đi với tốc độ 10 km/h thì từ nhà mang lại trường mất bao nhiêu thời gian?


Cho tam giác ABC tất cả số đo những góc A, B, C tỉ trọng nghịch với (1 over 2;1 over 3;2 over 5.) Tính số đo ba góc.

Đề bài

Với cùng một số trong những tiền rất có thể mua 135 mét vải nhiều loại I. Có thể mua được bao nhiêu mét vải nhiều loại II, biết rằng giá chi phí 1 mét vải nhiều loại II chỉ bằng 90% tầm giá 1 mét vải loại I.


Đề bài

Có 7 người làm hoàn thành một các bước trong trăng tròn ngày. Hỏi 10 fan (năng suất như nhau) làm cho xong công việc trong mấy ngày?


Đề bài

Một ô tô đi trường đoản cú A cho B với gia tốc 60km/h với trở về A với tốc độ 50km/h. Cả đi với về hết 11 giờ. Tính quãng đường. Tính quãng con đường AB.


Đề bài

Bài 1: đến hàm số (y = fleft( x ight) = left( - 1 over 2 ight)x).

a) Tính (fleft( 2 ight); fleft( 0 ight);fleft( - 2 ight));

b) tìm x, biết (f(x) = 2.)

Bài 2: cho hàm số y = (fleft( x ight) = ax - 3). Tìm a biết (f(2) = 5.)

Bài 3: đến hàm số (y = fleft( x ight) = ax + b). Kiếm tìm a và b biết (f(0) = 3) và f(-1) = 4.


Đề bài

Bài 1: Cho hàm số: (y = fleft( x ight) = 3 - x.)

a) Tính (fleft( - 2 ight);fleft( - 1 ight);fleft( 0 ight);fleft( 1 over 2 ight).)

b) tra cứu x biết (y = 5;2; - 1).

Bài 2: Cho hàm số: (y = fleft( x ight) = 3x + m) .Tìm m biết (f(1) = -1.)

Bài 3: Cho hàm số: (y = fleft( x ight) = ax + b.) tìm a, b biết (f(0) = -3) cùng (f(-1) = -5.)


Đề bài

Bài 1: mang lại hàm số y (y = fleft( x ight) = left| 1 - x ight| + 2.)

a) Tính (fleft( - 1 ight);fleft( 3 ight);fleft( 3 over 2 ight).)

b) search x biết (fleft( x ight) = 5;fleft( x ight) = 3.)

Bài 2: cho hàm số (y = fleft( x ight) = ax). Kiếm tìm a biết (fleft( - 1 over 2 ight) = 3.)

Bài 3: mang đến hàm số (y = fleft( x ight) = ax + b). Search a, b biết (fleft( 0 ight) = - 2;fleft( - 1 over 2 ight) = 3.)


Đề bài

Bài 1: mang lại hàm số: (y = f(x) = ax - 1). Tìm kiếm a biết (fleft( 2 ight) = 0.)

Bài 2: cho hàm số: (y = f(x) = - 2x + 3). Tính (fleft( - 1 over 2 ight);fleft( - 5 ight);fleft( 3 ight).)

Bài 3: cho hàm số: (y = f(x) = - x^2 + 2.)

a) Tính (fleft( - sqrt 2 ight);fleft( sqrt 2 ight);fleft( 3 ight).)

b) tìm kiếm x biết (fleft( x ight) = - 2.)


Đề bài

Bài 1: mang lại điểm (A(5;3)). Đánh vết vị trí của điểm A với của điểm B đối xứng với điểm A qua trục Ox và xác định tọa độ của điểm B.

Bài 2: cho các điểm (A(2;7); B(3;4); C(2;-7); D(-3;-4); )(;E(-2;7).)

a) khẳng định các cặp điểm đối xứng với nhau qua nơi bắt đầu tọa độ.

b) xác minh các cặp điểm đối xứng nhau qua trục tung, trục hoành.


Đề bài

Bài 1: cho các điểm trên hình vẽ.

Xem thêm: Soạn Bài Đường Đi Sapa - Soạn Bài Đường Đi Sa Pa Trang 102

Xác định tọa độ của A, B, C, D, E.

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; & I"m not sure about the universe.”