KHỐI TRÒN XOAY THƯỜNG ĐƯỢC BIỂU DIỄN BẰNG CÁC HÌNH CHIẾU NÀO

     

Khối tròn xoay thường được trình diễn bằng những hình chiếu đứng, bằng. Một hình chiếu biểu hiện mặt mặt và chiều cao, một hình chiếu thể hiện bề ngoài và đường kính mặt đáy.

thegioimucin.com.vn
Bạn đang xem: Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng các hình chiếu nào

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Bill Gates Quote: “Life Is Not Fair, Life Isn'T Fair

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thegioimucin.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện thegioimucin.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Hoàng Lê Nhất Thống Chí Full, Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngô Gia Văn Phái

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thegioimucin.com.vn gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.