I only recognized him when he came into the light

     

thegioimucin.com.vn


Lớp học tập
Lớp học
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Hỏi đáp Đề thi đoạn phim bài giảng
khóa huấn luyện và đào tạo tin tức hội thi vui
Not until.....................2,That rumor was too exhausted to complete the last lap of the race.->There is.................... ">
tra cứu kiếm câu trả lời Tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của chúng ta
Đóng
Đăng nhập Đăng ký

Lớp học


Môn học


Chủ đề / Chương


Bài học


thegioimucin.com.vn


*

1,I recognized him when he came into the light.

Bạn đang xem: I only recognized him when he came into the light

->Not until.....................

2,That rumor was too exhausted khổng lồ complete the last lap ofthe race.

->There is....................


Lớp 8Tiếng anh
Những thắc mắc liên quan
*

(Questions 75-82): Rewrite each of the sentences below in such a way that its meaning is similar khổng lồ that of the original one (1,6 pts)

75. I only recognized him when he came into the light.

→ Not until ...................................................................................................................................................................

76. That rumor about the politician & the construction contract is absolutely false.

→ There is .....................................................................................................................................................................

Xem thêm: Bài Viết Về Ngày 20 11 - Bài Viết Tri Ân Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa Nhất

77. One runner was too exhausted lớn complete the last lap of the race.

→ One runner was so ..............................................................................................................................................

78. My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known.

→ I’ve ..............................................................................................................................................................................

79. I don’t think learning English is too difficult for people who love it.

→ I don’t think English...........................................................................................................................................

80. I used lớn spend more money than I could earn when I was younger.

Xem thêm: Những Điều Kiêng Kỵ Trước Cửa Nhà Ở Cần Tránh Để Không Gặp Đại Họa

→ I once...........................................................................................................................................................................

81. Do you mind if I borrow your dictionary?

→ do you mind.........................................................................................................................................................?