Hỗn hợp e gồm hai este đơn chức

     

este của phenol: ví dụ HCOOC6H4CH3 hoặc CH3COOC6H5 tác dụng vớisẽ thu được muối bột của axit cacboxylic, muối bột của phenol với H2O

este của ancol: hoàn toàn có thể là C6H5COOCH3 hoặc HCOOCH2C6H5, chức năng với NaOH đang thu được muối bột của axit cacboxylic với ancol ROH

*

Bảo toàn cân nặng có mROH = 1,08 g → MROH = 108 → ROH là C6H5CH2OH

*


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Este X, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun rét a mol X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 4a mol Ag. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu trúc của X là


A. HCOOCH=CH-CH2.

Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm hai este đơn chức


B. CH2=CH-COO-CH3.


C. CH3COO-CH=CH2.


D. HCOO-CH2-CH=CH2.


Câu 2:


Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) yêu cầu vừa đầy đủ a mol O2 chiếm được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X công dụng vừa đủ với hỗn hợp KOH thu được dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là


A. 9,8


B. 6,8.

Xem thêm: Mỗi Gia Đình 2 Con Vợ Chồng Hạnh Phúc, Mỗi Gia Đình Có Đủ 2 Con


C. 8,4


D. 8,2


Câu 3:


Cho 0,1 mol este X (no, đối kháng chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng, thu được chất rắn Y với 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn Y, thu được M2CO3, H­2O và 4,84 gam CO­2. Tên thường gọi của X là


A. Metyl axetat


B. Etyl axetat


C. Etyl fomat


D. Metyl fomat


Câu 4:


Cho các thành phần hỗn hợp E gồm hai este X cùng Y bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, thu được sản phẩm gồm muối hạt của axit cacboxylic đối chọi chức và tất cả hổn hợp hai ancol no, đơn chức, tiếp đến trong hàng đồng đẳng. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 27,2 gam E nên vừa đầy đủ 1,5 mol O2 chiếm được 29,12 lít khí CO2 (đktc). Tên thường gọi của X và Y thứu tự là


A. Metyl acrylat và etyl acrylat


B. Metyl propionat và etyl propionat


C. Metyl axetat với etyl axetat


D. Etyl acrylat với propyl acrylat


Câu 5:


Thủy phân trọn vẹn m1 gam este X mạch hở bằng dd NaOH dư, thu được mét vuông gam ancol Y (không có tác dụng phản ứng cùng với Cu(OH)2 ) và 15g hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic solo chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bởi oxi dư, chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là


A. 16,2


B. 10,6


C. 14,6


D. 11,6.


Câu 6:


Thủy phân 37 gam nhì este cùng bí quyết phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng chứa dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun rét Y cùng với H2SO4 quánh ở140oC, thu được 14,3 gam lếu hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là


A. 34,2 gam


B. 38,2 gam


C. 40,0 gam


D. 42,2 gam


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại thegioimucin.com.vn


*

liên kết
thông tin thegioimucin.com.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


thegioimucin.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Múa Hat Bông Hồng Tặng Mẹ Và Cô, Bông Hồng Tặng Mẹ Và Cô


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
thegioimucin.com.vn