Hoàn cảnh ra đời cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

     
*
*

Liên kết webTạp chí Tia sángTrang tin điện tử của Đảng cộng sản Việt NamTạp chí triết học năng lượng điện tửTạp chí cộng sản điện tử

KHOA lý luận bao gồm trị

Điện thoại : (+84) 236.3650403 (405)

*


*


*


CHƯƠNG I

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam VÀ

CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

™«˜

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Hoàn cảnh quốc tế thời điểm cuối thế kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX

a. Sự chuyển đổi của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

- Từ cuối thế kỷ XIX, nhà nghĩa tư bạn dạng đã đưa từ từ do đối đầu sang giai đoạn độc quyền (chủ nghĩa đế quốc). Những nước tư phiên bản đế quốc, phía bên trong thì tăng cường tách bóc lột dân chúng lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân những dân tộc trực thuộc địa.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh ra đời cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

- Đầu ráng kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đã xong xuôi việc phân chia thị phần thế giới, 70% dân số thế giới hoặc chịu ảnh hưởng hoặc nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.

- Sự thống trị man rợ của công ty nghĩa đế quốc làm cho đời sống dân chúng lao động những nước trở bắt buộc cùng cực, xích míc giữa các dân tộc trực thuộc địa với nhà nghĩa thực dân ngày dần gay gắt, phong trào đấu tranh giải tỏa dân tộc ra mắt mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

- cuộc chiến tranh thế giới trước tiên bùng nổ. Trận đánh tranh đã tạo ra nhiều đau thương cho nhân dân những nước, bên cạnh đó cũng đã khiến cho chủ nghĩa tư bản suy yếu đuối và mâu thuẫn giữa những nước tư bản đế quốc càng ngày tăng.

b. Ảnh hưởng trọn của nhà nghĩa Mác – Lênin

- Vào thời điểm giữa thế kỷ XIX, trào lưu đấu tranh của ách thống trị công nhân cải cách và phát triển mạnh, đưa ra yêu ước bức thiết đề nghị có khối hệ thống lý luận kỹ thuật với tư bí quyết là vũ khí bốn tưởng của ách thống trị công nhân vào cuộc đương đầu chống nhà nghĩa tư bản => chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời.

- nhà nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ, mong muốn giành được chiến thắng trong cuộc đấu tranh triển khai sứ mệnh lịch sử của mình, ách thống trị công nhân phải lập ra Đảng cộng sản. Sự ra đời Đảng cùng sản là yêu mong khách quan đáp ứng nhu cầu cuộc chiến đấu của kẻ thống trị công nhân phòng áp bức, tách bóc lột.

- chủ nghĩa Mác – Lênin được lan truyền vào Việt Nam, phong trào công nhân và trào lưu yêu nước nước ta phát triển mạnh khỏe theo định hướng cách mạng vô sản. Công ty nghĩa Mác – Lênin là gốc rễ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành vi của Đảng cùng sản Việt Nam.

c. Tác động của bí quyết mạng tháng Mười Nga và nước ngoài cộng sản

- phương pháp mạng tháng Mười Nga 1917:

+ Năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga giành được chiến hạ lợi, chủ nghĩa Mác – Lênin từ bỏ lý luận đang trở thành hiện thực, đồng thời bắt đầu một thời đại mới “thời đại bí quyết mạng chống đế quốc, thời đại hóa giải dân tộc”.

+ Đối với các dân tộc nằm trong địa, bí quyết mạng mon Mười đang nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức.

- nước ngoài cộng sản 1919:

+ tháng 3/1919, thế giới cộng sản thành lập. Sự ra đời của thế giới cộng sản có ý nghĩa sâu sắc thúc đẩy sự vạc triển mạnh bạo phong trào cùng sản và công nhân quốc tế.

+ Đối với Việt Nam, quốc tế cộng sản nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong bài toán truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin và thành lập Đảng cùng sản Việt Nam.

2. Yếu tố hoàn cảnh trong nước

a. Thôn hội vn dưới sự giai cấp của thực dân Pháp

- chính sách cai trị của thực dân Pháp:

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng, tấn công xâm lược Việt Nam. Sau khoản thời gian tạm thời dập tắt được các trào lưu đấu tranh của quần chúng. # ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập cỗ máy thống trị nghỉ ngơi Việt Nam.

+ Về thiết yếu trị: Thực dân Pháp áp đặt cơ chế cai trị thực dân, tước vứt mọi quyền đối nội với đối nước ngoài của tổ chức chính quyền phong kiến bên Nguyễn, chia vn ra thành 3 xứ: Bắc kỳ, Trung kỳ với Nam kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Đồng thời với chế độ nham hiểm này, thực dân Pháp cấu kết với thống trị địa công ty trong việc bóc lột kinh tế và áp bức đối với nhân dân Việt Nam.

+ Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành chính sách bóc lột về kinh tế: triển khai cướp ruộng khu đất để lập đồn điền, đầu tư chi tiêu khai thác tài nguyên, xây dựng một số trong những cơ sở công nghiệp, xây dựng khối hệ thống đường giao thông, bến cảng ship hàng cho chính sách khai thác trực thuộc địa. Việc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tạo ra sự chuyển đổi của nền tài chính Việt Nam dẫu vậy cũng dẫn cho hậu quả là nền kinh tế Việt nam bị lệ thuộc vào tư phiên bản Pháp, bị giam giữ trong vòng lạc hậu.

+ Về văn hóa truyền thống xã hội: Thực dân Pháp thực hiện chế độ văn hóa, giáo dục đào tạo thực dân, đần dân, dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu…

- Tình hình thống trị và xích míc cơ phiên bản trong thôn hội Việt Nam:

+ Dưới ảnh hưởng tác động của chính sách cai trị thực dân, làng mạc hội Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc.

ØGiai cung cấp địa chủ phong kiến.

ØGiai cấp nông nhân.

ØGiai cấp cho công nhân Việt Nam.

ØGiai cấp bốn sản Việt Nam.

ØTầng lớp tiểu tứ sản Việt Nam.

+ mẫu thuẫn thôn hội:

ØNông dân với kẻ thống trị địa chủ phong kiến.

ØToàn thể nhân dân nước ta với thực dân Pháp xâm lược.

+ tính chất xã hội nước ta là làng mạc hội nằm trong địa nữa phong kiến.

+ Yêu mong lịch sử:

ØĐánh xua đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành tự do cho dân tộc, tự do cho nhân dân.

ØXóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ đến nhân dân, hầu hết là ruộng đất đến nông dân.

=> chống đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa là trọng trách hàng đầu.

b. Phong trào yêu nước theo định hướng phong con kiến và tứ sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

Trước sự xâm lấn của thực dân Pháp, trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc theo xu hướng phong kiến và tứ sản ra mắt mạnh mẽ. Tiêu biểu:

- trào lưu Cần vương vãi (1885 - 1896).

- Khởi nghĩa Yên cố (Bắc Giang, 1884 - 1913).

- trào lưu Đông Du (1906 - 1908), Phan Bội Châu.

- phong trào Duy Tân (1906 - 1908), Phan Chu Trinh.

Thời kỳ này ở vn còn có tương đối nhiều phong trào tranh đấu khác như:

- phong trào Đông gớm nghĩa thục (1907).

- trào lưu tẩy chay khách hàng trú (1919).

- trào lưu chống chọn lọc xuất nhập khẩu nghỉ ngơi cảng sài gòn (1923)…

Từ vào các phong trào đấu tranh, các tổ chức đảng phái ra đời: Đảng Lập Hiến (1923), Đảng bạn teen (3/1926), Đảng thanh niên cao vọng (1926)… => đóng góp thêm phần thúc đẩy phong trào yêu nước chống Pháp.

* nhận xét

- Trước yêu thương cầu lịch sử hào hùng của làng mạc hội Việt Nam, các phong trào đấu tranh phòng Pháp diễn ra sôi nổi, kim chỉ nam của các trào lưu là giành độc lập dân tộc.

- Các trào lưu đấu tranh diễn ra với số đông phương thức và biện pháp khác nhau: bạo động hoặc cải cách, với quan điểm tập thích hợp lực lượng bên phía ngoài khác nhau => bị thất bại.

- một số trong những tổ chức chủ yếu trị theo lập trường quốc gia tư sản ra đời và đã biểu hiện được vai trò của bản thân trong tranh đấu giành tự do dân tộc và dân chủ, nhưng gồm những hạn chế nhất định => ko thành công.

- Sự thất bại của các trào lưu yêu nước theo lập trường tổ quốc tư sản ở vn đầu nạm kỷ XX vẫn phản ánh địa vị kinh tế, thiết yếu trị và tài năng yếu nhát của kẻ thống trị tư sản vn trong tiến trình cách mạng Việt Nam, phản ảnh sự bất lực của họ trước những nhiệm vụ do lịch sử dân tộc việt nam đặt ra.

- Sự tiếp tục truyền thống yêu thương nước và đương đầu kiên cường bất khuất vì chủ quyền tự bởi của dân tộc bản địa Việt Nam.

- Là cơ sở xã hội dễ dãi cho việc đón nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, ý kiến cách mạng của hồ nước Chí Minh.

c. Trào lưu yêu nước theo khuynh hướng vô sản

- Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chủ yếu trị, bốn tưởng và tổ chức cho việc thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam.

* sẵn sàng về bốn tưởng, bao gồm trị:

+ cáo giác tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân những nước ở trong địa.

ØNgười viết nhiều bài bác đăng trên những báo “Người thuộc khổ”, “Đời sinh sống nhân dân”, “Nhân đạo”…, quan trọng năm 1925 người viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” tác động lớn cho các trào lưu ở trong nước và những thuộc địa.

Xem thêm: Phim Lực Lượng Phản Ứng Phần 3, Phim Lực Lượng Phản Ứng 3 Vietsub Hd

ØNội dung những bài báo, những tác phẩm đều tập trung lên án chủ nghĩa thực dân, gạch trần thực chất xâm lược, phản động, tách bóc lột, bọn áp tàn ác của chúng. Fan tố cáo gang thép trước quả đât và nhân dân Pháp đối với các thuộc địa và thức thức giấc lòng yêu thương nước, ý chí phản nghịch kháng của các dân tộc thuộc địa.

+ phác thảo con đường lối cứu vãn nước (thể hiện tập trung trong thành tựu “Đường bí quyết mệnh” năm 1927).

ØĐi sâu vun rõ bản chất phản rượu cồn của nhà nghĩa thực dân: nhà nghĩa thực dân là quân địch chung của các dân tộc trực thuộc địa, của kẻ thống trị công nhân và nhân dân lao động trên gắng giới, là quân địch trực tiếp và nguy khốn nhất của nhân dân những nước ở trong địa.

ØCon đường đi lên của cách mạng Việt Nam: Là cuộc cách mạng giải hòa dân tộc, tiến lên làm cách social chủ nghĩa.

ØMối quan hệ giới tính giữa phương pháp mạng bao gồm quốc và cách mạng thuộc địa: Có quan hệ khăng khít cùng với nhau, phải triển khai sự liên minh võ thuật giữa các lực lượng cách mạng sinh hoạt thuộc địa và chính quốc.

ØXác định lực lượng biện pháp mạng: toàn thể dân tộc yêu thương nước, cùng tầm thường mục đích.

ØXác định phương châm cách mạng: quyền lực tối cao thuộc về nhân dân.

ØVấn đề liên minh quốc tế: biện pháp mạng vn là một bộ phận của biện pháp mạng cầm cố giới, phải thực hiện sự liên minh, liên hiệp với các lực lượng cách mạng cố kỉnh giới.

ØXây dựng Đảng: bí quyết mạng muốn thành công trước hết phải bao gồm Đảng lãnh đạo. Đảng đó đề nghị lấy chủ nghĩa Mác – Lênin có tác dụng hệ tư tưởng và áp dụng học thuyết kia vào Việt Nam.

* chuẩn bị về tổ chức:

+ Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà biện pháp mạng ở các nước nằm trong địa Pháp lập ra Hội Liên Hiệp những dân tộc nằm trong địa , nhằm mục đích tập phù hợp lực lượng chống chủ nghĩa thực dân.

+ Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tới quảng châu và cùng đều nhà lãnh đạo phương pháp mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Thái Lan… ra đời Hội Liên Hiệp những dân tộc bị áp bức Á Đông.

+ mon 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội vn cách mạng giới trẻ để đào tạo và huấn luyện cán cỗ trực tiếp truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân, trào lưu yêu nước ở Việt Nam.

- Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.

+ ngay lập tức từ khi bắt đầu ra đời, người công nhân đã triển khai đấu tranh chông thực dân Pháp áp bức, bóc tách lột, nhưng hầu hết là chiến đấu kinh tế. Các bề ngoài đấu tranh là bến bãi công, vứt việc, phá huỷ máy móc… làm reo là hình thức riêng biệt của giai cấp công nhân đã xuất hiện trong những năm 1906 – 1908, báo cáo sự thành lập của một lực lượng chính trị mới.

+ Sau chiến tranh quả đât thứ I, vị Pháp tăng nhanh khai thác thuộc địa, kẻ thống trị công nhân tăng thêm mạnh mẽ. Phong trào công nhân có tổ chức hơn, số đông yêu sách về tài chính đã kết nối với khẩu hiệu chính trị.

+ Do vận động tích rất của Nguyễn Ái Quốc cùng Hội nước ta cách mạng thanh niên, của phong trào “vô sản hóa”, do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga, lý luận biện pháp mạng càng ngày được truyền tay sâu rộng vào phong trào công nhân, phong trào công nhân ngày càng trở nên tân tiến từ từ phát đến tự giác.

=> Sự phát triển của trào lưu công nhân và phong trào yêu nước ở việt nam những năm vào đầu thế kỷ XX đã tạo nên tiền đề tích cực và lành mạnh cho sự ra đời các tổ chức triển khai cộng sản trước tiên ở Việt Nam.

- Sự ra đời các tổ chức triển khai cộng sản nghỉ ngơi Việt Nam.

+ Đông Dương cộng sản đảng (6/1929).

+ An Nam cộng sản đảng (7/1929).

+ Đông Dương cộng sản liên đoàn (1/1930).

=> Sự thành lập của của các tổ chức cùng sản thúc tăng nhanh mẽ sự trở nên tân tiến của trào lưu cách mạng.

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng

- họp báo hội nghị nhất trí cùng với 5 điểm mập theo ý kiến đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và hợp nhất các tổ chức cộng sản, mang tên là Đảng cùng sản Việt Nam.

- Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, lịch trình tóm tắt cùng Điều lệ vắn tắt của Đảng, hợp thành cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng. Cưng cửng lĩnh xác định những sự việc cơ phiên bản của giải pháp mạng Việt Nam.

2. Cưng cửng lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng

- Phương hướng và mục tiêu của cách mạng Việt Nam: Đảng nhà trương có tác dụng “tư sản dân quyền giải pháp mạng với thổ địa giải pháp mạng để đi tới làng mạc hội cùng sản”.

- trách nhiệm cách mạng Việt Nam:

+ thiết yếu trị: Đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và lũ phong kiến, tạo nên nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông binh, tổ chức quân team công nông.

+ kinh tế: Thủ tiêu các thứ quốc trái, thâu hết những sản nghiệp mập của tư phiên bản Pháp để giao cho chính phủ công nông binh, thu không còn ruộng đất của đế quốc làm của công và phân tách cho nông dân nghèo, miễn thuế, thi hành phép tắc lao động.

+ xóm hội: Dân chúng được thoải mái tổ chức, nam nàng bình quyền, phổ thông theo phía công nông hóa.

- Lực lượng phương pháp mạng:

+ Đảng chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp, các giai tầng, những lực lượng tiến bộ, các cá nhân yêu nước, thứ 1 là công nông.

+ thu phục được đông đảo công nhân, có tác dụng cho thống trị công nhân chỉ đạo được quần chúng.

+ hàng phục nông dân, phụ thuộc nông dân nghèo và chỉ đạo họ làm bí quyết mạng ruộng đất.

+ hấp dẫn tiểu tứ sản, trí thức, trung nông đi về phía vô sản, tận dụng hoặc trung lập phú nông, trung cùng tiểu địa chủ, tư bản dân tộc. Thành phần nào đã có mặt phản cách mạng thì cần đánh đổ.

- Lãnh đạo bí quyết mạng:

+ Đảng là đội tiên phong của kẻ thống trị vô sản, là tín đồ lãnh đạo cách mạng vn đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn bộ nhân dân bị áp bức.

+ Đảng phải thu phục cho được đại cỗ phận thống trị mình, bắt buộc làm cho thống trị mình chỉ đạo được quần chúng.

- dục tình với trào lưu cách mạng cụ giới:

+ bí quyết mạng việt nam là một phần tử của giải pháp mạng nạm giới.

+ Đảng phải links với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản cố gắng giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.

3. Ý nghĩa lịch sử sự thành lập Đảng cộng sản việt nam và cưng cửng lĩnh thiết yếu trị thứ nhất của Đảng

* Ý nghĩa cương lĩnh:

- cương lĩnh đã phản ánh không hề thiếu những quy cách thức vận động, phát triển nội tại, khả quan của xóm hội Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu cơ bạn dạng và thúc bách của nhân dân ta, đồng thời phù hợp với xu thế cách tân và phát triển của thời đại lịch sử hào hùng mới, là cơ sở cho những đường lối của phương pháp mạng việt nam sau này.

- thể hiện sự nhấn thức, vận dụng đúng mực chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong thực tế cách mạng Việt Nam, minh chứng ngay từ đầu Đảng sẽ độc lập, sáng sủa tạo.

* Ý nghĩa sự thành lập của Đảng

- Đảng ra đời ghi lại bước ngoặt đồ sộ của lịch sử dân tộc cách mạng nước ta, hoàn thành thời kỳ rủi ro khủng hoảng về con đường lối cứu vớt nước trong số những năm vào đầu thế kỷ XX, bên cạnh đó khẳng định vị trí chỉ huy của thống trị công nhân so với cách mạng Việt Nam.

- Đảng thành lập và hoạt động là công dụng tất yếu, khách quan, tương xứng với xu chũm thời đại.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Thủ Đoạn Hack Nick Ngọc Rồng Mới Nhất 2018 Anh Em Xem Kẻo Dính Chưởng!!!

- Đảng thành lập là một sự khiếu nại có chân thành và ý nghĩa quyết định đối với cục bộ quá trình cải cách và phát triển của giải pháp mạng Việt Nam.

- ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã có cương lĩnh thiết yếu trị xác định đúng chuẩn con mặt đường giải phóng dân tộc bản địa và phương hướng cách tân và phát triển của cách mạng Việt Nam