Hình thức kế toán nhật ký chứng từ

     

Công tác kế toán ở những đơn vị khi nào cũng bắt đầu từ chứng từ cội và xong bằng hệ thống báo cáo kế toán thông qua quy trình ghi chép, theo dõi, đo lường và tính toán và cách xử trí số liệu trong khối hệ thống sổ kế toán.

Bạn đang xem: Hình thức kế toán nhật ký chứng từ

Việc quy định nên mở những nhiều loại sổ kế toán tài chính nào để phản chiếu các đối tượng người sử dụng của kế toán, kết cấu của từng các loại sổ, trình tự; cách thức ghi sổ và mối liên hệ giữa những loại sổ nhằm đảm bảo an toàn vai trò, công dụng và trách nhiệm của kế toán tài chính được hotline là hiệ tượng kế toán.

Theo chế độ kế toán hiện tại hành, bao gồm 5 bề ngoài kế toán mà những đơn vị tởm tế có thể chọn áp dụng. Các bề ngoài kế toán hiện hành bao gồm:

– bề ngoài Nhật ký kết – Sổ cái

– hình thức Nhật ký chung

– bề ngoài Chứng tự ghi sổ

– bề ngoài Nhật ký kết – bệnh từ

– vẻ ngoài kế toán trên sản phẩm công nghệ vi tính.

Việc áp dụng vẻ ngoài kế toán này hay bề ngoài kế toán không giống là tuỳ ở trong vào quy mô, điểm sáng sản xuất marketing và trình độ quản lý của những doanh nghiệp và công cụ về đối tượng người sử dụng mà đơn vị chức năng kế toán sàng lọc cho phù hợp.

Nhưng cần để ý là khi đang chọn bề ngoài kếtoán nào để áp dụng trong đơn vị thì tốt nhất thiết buộc phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản của hiệ tượng kế toán đó, không được vận dụng chắp vá tuỳ tiện thể giữa hiệ tượng nọ với vẻ ngoài kia theo kiểu riêng của mình.

2. Hình thức Nhật cam kết Sổ cái 

  2.1. Những loại sổ kế toán 

Các một số loại sổ kế toán của bề ngoài Nhật ký kết – Sổ cái bao gồm các nhiều loại sổ sách đa phần sau đây:

– Nhật ký – Sổ cái:

Nhật cam kết – Sổ cái là 1 trong quyển sổ kế toán tổng vừa lòng duy nhất, có sự kết hợp chặt chẽ giữa phần Nhật ký để ghi chép những nghiệp vụ tài chính tài bao gồm phát sinh theo trình từ bỏ thời gian, cùng với phần Sổ cái để phân loại những nghiệp vụ kinh tế đó theo những tài khoản kế toán.

Nhật cam kết – Sổ cái bao gồm nhiều trang, từng trang gồm 2 phần: một trong những phần dùng làm cho sổ nhật ký kết gồm những cột: ngày tháng, số hiệu của hội chứng từ, trích yếu văn bản nghiệp vụ tài chính và số tiền.

Phần cần sử dụng làm sổ chiếc được phân tách ra những cột, từng cột ghi một tài khoản, trong mỗi cột mập (ghi một tài khoản) lại phân chia 2 cột nhỏ tuổi để ghi mặt Nợ cùng bên bao gồm của tài khoản đó. Con số cột bên trên sổ nhiều hay ít dựa vào vào con số các tài khoản phải thực hiện (xem mẫu Nhật ký – Sổ cái).

– các sổ với thẻ kế toán đưa ra tiết:

Sổ với thẻ kế toán cụ thể trong hiệ tượng Nhật ký kết – Sổ chiếc gồm:

+ Sổ thẻ kế toán chi tiết tài sản cố kỉnh định, khấu hao tài sản cố định và vốn gớm doanh.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán cụ thể nguyên đồ dùng liệu, luật pháp dụng cụ, thành phẩm mặt hàng hoá.

+ Sổ kế toán cụ thể các một số loại vốn bằng tiền (như: sổ quỹ tiền mặt, tiền gìn bank và vốn bởi tiền khác).

+ Sổ chi tiết tiền vay (vay thời gian ngắn ngân hàng, vay dài hạn ngân hàng

+ Sổ hoặc thẻ đề cập toán chi tiết các nghiệp vụ thanh toán, giao dịch với fan bán, fan nhận thầu, fan mua, tín đồ đặt hàng, sổ cụ thể các khoản đề xuất thu, bắt buộc trả và các khoản giao dịch trong nội bộ, thanh toán giao dịch với công ty nước và các nghiệp vụ thanh toán giao dịch khác đòi hỏi phải theo dõi đưa ra tiết.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán bỏ ra tiết túi tiền sản xuất và phí tổn lưu lại thông.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán đưa ra tiết giá thành vốn đầu tư cơ bạn dạng và cấp cho phát đầu tư cơ bản.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết các khoản không giống tuỳ theo yêu mong quản lý.

Nội dung cùng kết cấu của những sổ với thẻ kế toán chi tiết phụ thuộc vào tính chất của các đối tượng người dùng hạch toán và yêu mong thu nhận các chỉ tiêu phục phụ công tác làm chủ và lập báo cáo.

Danh mục các loại sổ, chủng loại biểu và phương thức ghi chép từng loại sổ được nêu rõ và cụ thể ở các sách gợi ý thực hiện cơ chế kế toán.

2.2. Trình từ ghi sổ.

*
*
*
*
*

Hình thức chung từ ghi sổ kế toán bao gồm có những sổ kế toán chủ yếu sau đây:

– Sổ cái:

Sổ dòng là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để làm tập hòa hợp và hệ thống hoá những nghiệp vụ kinh tế tài thiết yếu phát sinh theo những khoản tổng hợp. Sổ mẫu thường là sổ đóng thành quyển, mở cho từng năm: trong những số đó mỗi tài khoản được nói riêng một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng nghiệp vụ ghi chép ít xuất xắc nhiều.

Trường phù hợp một thông tin tài khoản phải dùng một số trong những trang thì cuối từng trang bắt buộc cộng tổng thể theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.

Cuối từng kỳ kế toán cần khoá sổ, cộng số gây ra Nợ và số tạo nên Có, rút số dư của từng tài khoản để làm căn cứ lập bảng bằng phẳng số phân phát sinh cùng các báo cáo kế toán.

– Sổ đăng ký chứng trường đoản cú ghi sổ.

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm đăng ký tổng số chi phí của tất cả các triệu chứng từ ghi sổ theo trình tự thời gian (nhật ký).

Nội dung hầu hết của sổ này còn có các cột: Số hiệu, ngày tháng của hội chứng từ ghi sổ. Ngoài mục tiêu đăng ký các chứng từ ghi sổ tạo ra theo trình tự thời gian, sổ đk chứng tự ghi sổ còn dùng để quản lý các bệnh từ ghi sổ cùng kiểm tra đối chiếu với tổng cộng tiền đã ghi trên những tài khoản kế toán.

Sổ đk chứng từ ghi sổ mở cho tất cả năm, cuối mỗi kỳ cần cộng số gây ra trong cả kỳ để gia công căn cứ đối chiếu với bảng bằng vận số vạc sinh.

– các sổ hoặc thẻ kế toán bỏ ra tiết:

Sổ với thẻ kế toán chi tiết trong hình thức chứng từ bỏ ghi sổ cũng giống như hiệ tượng Nhật cam kết – Sổ loại và hiệ tượng nhật ký chung. Ba hiệ tượng nêu trên phần đông các sổ thẻ cụ thể dùng phổ biến nhau.

Tuỳ theo yêu cầu thống trị đối cùng với từng nội dung kinh tế mà kế toán mở những sổ phù hợp như: sổ cụ thể tài sản cụ định, nguyên thiết bị liệu, hàng hoá, thành phẩm, doanh thu, đưa ra phí; sổ quan sát và theo dõi từng một số loại vốn bởi tiền, sổ cụ thể tiền vay, những khoản nên thu, bắt buộc trả…

Người ta bắt buộc mở những sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết đối cùng với từng tài khoản bảo đảm đáp ứng yêu ước quản lý.

Trong vẻ ngoài kế toán chứng từ ghi sổ, địa thế căn cứ để ghi những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các sổ kế toán tài chính tổng phù hợp là những chứng tự ghi sổ.

Chứng từ ghi sổ là loại hội chứng từ dùng để tập đúng theo sớ liệu của hội chứng từ gốc theo từng loại vụ việc và ghi rõ nội dung vào sổ mang lại từng sự việc ấy (ghi Nợ tài khoản nào, đối ứng với mặt Có của rất nhiều tài khoản nào, hoặc ngược lại – coi mẫu chứng từ ghi sổ).

Chứng từ ghi sổ có thể lập đến từng bệnh gốc, hoặc hoàn toàn có thể lập đến nhiều chứng từ gốc tất cả nội dung kinh tế tài chính giống nhau cùng phát sinh tiếp tục trong tháng.

Trong trường vừa lòng lập nhiều bệnh từ nơi bắt đầu kế toán phải tạo lập bảng tổng hợp chứng từ nơi bắt đầu để tiện lợi cho việc lập chứng từ ghi sổ. Bảng tổng hợp hội chứng từ gốc lập đến từng loại nghiệp vụ và hoàn toàn có thể định kỳ 5

– 10 ngày lập một lần, hoặc lập một bảng luỹ kế cho tất cả tháng, trong đó các nghiệp vụ tài chính phát sinh vừa ghi chép theo trình trường đoản cú thời gian, vừa mới được phân loại theo những tài khoản đối ứng. Vào cuối tháng (hoặc định kỳ) địa thế căn cứ vào bảng tổng hợp hội chứng từ gốc lập các chứng từ ghi sổ.

4.2. Trình trường đoản cú ghi sổ

Trình từ ghi chép sổ kế toán tài chính trong vẻ ngoài chứng tự ghi sổ như sau:

Hàng ngày nhân viên kế toán phụ trách tăng phần hành căn cứ vào các chứng từ nơi bắt đầu đã đánh giá lập các chứng trường đoản cú ghi sổ.

Đối với các nghiệp vụ tài chính phát sinh các và thường xuyên xuyên, hội chứng gốc sau thời điểm kiểm tra được ghi vào bảng tổng hợp hội chứng từ gốc, vào cuối tháng hoặc định kỳ căn cứ vào báng tổng hợp hội chứng từ gốc, lập các chứng trường đoản cú ghi sổ.

Chứng tự ghi sổ sau khoản thời gian lập xong được chuyển đến kế toán trưởng (hoặc tín đồ được kế toán tài chính trưởng uỷ quyền) ký kết duyệt rồi chuyển cho thành phần kế toán tổng hợp với tương đối đầy đủ chứng từ bỏ gốc tất nhiên để thành phần này ghi vào sổ đk chứng trường đoản cú ghi sổ với ghi vào sổ cái.

Cuối mon khoá sổ tính ra toàn bô tiền của những nghiệp vụ kinh tế phát sinh hồi tháng trên sổ đk chứng từ ghi sổ cùng tổng số gây ra Nợ, tổng số vạc sinh bao gồm của từng thông tin tài khoản trên sổ cái, tiếp đó địa thế căn cứ vào sổ cái lập bảng bằng vận số vạc sinh.

Đối cùng với những tài khoản có mở những sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ gốc sau thời điểm sử dụng nhằm lập bệnh từ ghi sổ và ghi vào các sổ sách kế toán tổng hợp, được chuyển đến các bộ phận kế toán chi tiết có tương quan để ghi vào các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý.

Cuối mon cộng các sỏ hoặc thẻ kế toán chi tiết theo từng nội dung kế tiếp lập các bảng tổng hợp cụ thể và kiểm tra đối chiếu giữa những bảng tổng hợp cụ thể với các tài khoản bên trên sổ cái.

Sau lúc kiểm tra đối chiếu khớp đúng tổng số tạo ra Nợ và tổng số phạt sinh bao gồm của tất cả các thông tin tài khoản tổng vừa lòng trên bảng cân đối số phát sinh với tổng số tài chính sổ đăng ký chứng tự ghi sổ và các đối chiếu đúng với hợp logíc, số liệu bên trên bảng phẳng phiu số vạc sinh, sổ cái, những bảng tổng hợp cụ thể và những tài liệu liên quan dùng làm căn cứ để lập các report kế toán.

5. Bề ngoài kế toán nhật ký chứng từ

Hình thức kế toán tài chính nhật ký triệu chứng từ khác với các hình thức kế toán khác, hiệ tượng kế toán nhật ký chứng từ tuân thủ theo một số nguyên tắc hầu hết sau đây:

– Mở sổ kế toán tài chính theo vế Có của những tài khoản kết hợp với việc phân tích những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bên có của mỗi tài khoản đối ứng với Nợ các tài khoản liên quan.

– Kết hợp nghiêm ngặt việc ghi chép những nghiệp vụ tài chính phát sinh theo trình tự thời gian với việc phân loại những nghiệp vụ tài chính đó theo nội dung kinh tế tài chính (trên tài khoản kế toán).

– phối hợp rộng rãi việc hạch toán tổng phù hợp với việc hạch toán chi tiết của đại thành phần các tài khoản trên cùng một sổ kế toán với trong thuộc một quá trình ghi chép.

Xem thêm: LầN đÁº§U Quan Hệ Cã³ Bị ChảY Mã¡U, C㳠đAu Khã´Ng

– kết hợp việc ghi chép kế toán từng ngày với bài toán tập đúng theo dần các chỉ tiêu gớm tế cần thiết cho công tác làm chủ và lập báo cáo.

– Dùng những mẫu sổ in sẵn dục tình đối ứng tiêu chuẩn chỉnh của thông tin tài khoản và các chỉ tiêu hạch toán cụ thể các tiêu chí báo biểu quy định.

  5.1. Các loại sổ kế toán 

Những sổ sách kế toán hầu hết được áp dụng trong vẻ ngoài kế toán nhật ký hội chứng từ bao gồm:

  – Nhật ký triệu chứng từ.

Nhật ký triệu chứng từ là sổ kế toán tài chính tổng hợp kết hợp hệ thống các nghiệp vụ tài chính phát sinh theo trình tự thời hạn và phân loại theo nội dung kinh tế.

Nhật ký bệnh từ được mở theo vế gồm của tài khoản, đối ứng với Nợ những tài khoản liên quan.

Nhật ký chứng từ mở cho tất cả các tài khoản, có thể mở một nhật ký bệnh từ cho 1 tài khoản, hoặc mở một nhật ký chứng từ nhằm dùng thông thường cho một vài tài khoản tất cả nội dung kinh tế tài chính giống nhau, hay có quan hệ mật thiết với nhau.

Khi mở nhật ký triệu chứng từ dùng thông thường cho các tài khoản, thì trên nhật ký bệnh từ đó, số liệu phát sinh của mỗi thông tin tài khoản được phản nghịch ánh hiếm hoi ở một số trong những dòng hoặc một vài cột cho mỗi tài khoản.

Nhật ký chứng từ chỉ tập hòa hợp số tạo ra bên gồm của tài khoản, so với theo các tài khoản đối ứng Nợ. Riêng so với các nhật ký chứng từ ghi Có những tài khoản thanh toán giao dịch để phục vụ yêu ước phân tích với kiểm tra, ko kể phần chính dùng để phả ánh số vạc sinh bên Có, còn có thể bố trí thêm những cột để phản chiếu số tạo ra Nợ.

Nhật ký hội chứng từ mở theo từng tháng, hết mỗi tháng cần khoá sổ nhật ký bệnh từ cũ với mở nhật ký triệu chứng từ mới cho tháng tiếp theo.

Mỗi lần khoá sổ cũ, mở sổ mới cần chuyển cục bộ số dư quan trọng sang sổ mới. Nhật ký bệnh từ đề xuất mở theo các mẫu biểu quy định, tất cả 10 mẫu biểu quy định, từ bỏ Nhật ký bệnh từ số 1.. đến số 10.

Cơ sở dữ liệu duy nhất để ghi vào sổ mẫu là nhật ký bệnh từ, theo bề ngoài này mỗi tháng chỉ ghi vào sổ dòng 1 lần vào trong ngày cuối tháng, ghi theo lần lượt từ nhật ký triệu chứng từ số 1,2,… cho số 10.

– Bảng kê:

Bảng kê được sử dụng trong trường hợp, khi các chỉ tiêu hạch toán cụ thể của một số trong những tài khoản không thể phối kết hợp trực tiếp trên nhật ký bệnh từ được.

Khi thực hiện bảng kê thì chứng gốc cùng nhiều loại trước không còn được ghi vào bảng kê cuối tháng cộng số liệu của những bảng kê được đưa vào nhật ký triệu chứng từ có liên quan. Bảng kê đa phần mở theo vế bao gồm của tài khoản.

Riêng đối với các nghiệp vụ về vốn bởi tiền, bảng kê được mở theo vế Nợ. Đối với bảng kê dùng để theo dõi những nghiệp vụ thanh toán, ngoài số phát sinh Có, còn đề đạt số phát sinh Nợ, số dư thời điểm đầu kỳ và số dư vào cuối kỳ của từng tài khoản cụ thể theo từng khách nợ, công ty nợ, từng khoản thanh toán.

– Sổ cái:

Sổ loại là sổ kế toán tài chính tổng hợp mở cho cả năm, mỗi trang sổ cần sử dụng cho một tài khoản, trong số ấy phản ánh số tạo nên Nợ, số phạt sinh bao gồm và số dư cuối tháng.

Số vạc sinh gồm của mỗi thông tin tài khoản được ghi vào sổ chiếc lấy trường đoản cú nhật ký bệnh từ ghi có tài khoản đó, số phát sinh Nợ được làm phản ánh cụ thể theo từng thông tin tài khoản đối ứng tất cả lấy từ các nhật ký hội chứng từ tất cả liên quan, sồ chiếc chỉ ghi một lần vào trong ngày cuối tháng sau thời điểm đã khoá sổ kiểm tra so sánh số liệu trên những nhật ký triệu chứng từ.

– Sổ hoặc thẻ kế toán đưa ra tiết:

Trong hiệ tượng kế toán nhật ký triệu chứng từ, bài toán hạch toán cụ thể của đại phần tử các tài khoản được thực hiện kết hợp ngay trên các nhật ký bệnh từ hoặc bảng kê của những tài khoản đó vì chưng vậy chưa hẳn mở các sổ hoặc thẻ kế toán cụ thể riêng.

Đối với tài sản cố định, vật bốn hàng hoá, thành phẩm và ngân sách sản xuất cần được nắm chắc thực trạng biến động liên tục và cụ thể theo từng loại, từng thứ, từng đối tượng, hạch toán cả về số lượng lẫn giá bán trị cần không thể bội nghịch ánh kết hợp đấy đủ trong Nhật ký triệu chứng từ với bảng kê được mà cần phải mở sổ hoặc thẻ kế toán cụ thể riêng.

Trong trường phù hợp này kế toán căn cứ vào yêu cầu làm chủ và điều kiện rõ ràng để mở sổ, thẻ đến phù hợp. Lúc mở sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết, cuối tháng căn cứ vào sổ thẻ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng đúng theo để so sánh với sổ các và với những nhật ký triệu chứng từ, bảng kê bao gồm liên quan.

Căn cứ để ghi vào sổ sách kế toán đa số trong vẻ ngoài nhật ký hội chứng từ là các chứng từ gốc. Tuy nhiên, để dễ dàng và vừa lòng lý công việc ghi chép kế toán hàng ngày còn áp dụng hai loại chứng từ tổng hợp thịnh hành là bảng phân bổ và tờ khai bỏ ra tiết.

Bảng phân bổ được dùng cho những loại ngân sách chi tiêu phát sinh nhiều lần và liên tiếp như đồ gia dụng liệu, chi phí lương, hoặc đòi hỏi phải giám sát phân xẻ như khấu hao tài sản cố định và thắt chặt phân ngã vật thấp tiền mau hỏng, phân bổ lao vụ cung cấp phụ.

Khi sử dụng bảng phân bổ thì triệu chứng từ nơi bắt đầu trước hết được ghi vào bảng phân bổ, vào cuối tháng số liệu sinh hoạt bảng phân chia được ghi vào bảng kê và nhật ký hội chứng từ tất cả liên quan.

Tờ kê chi tiết cũng là loại bệnh từ dùng để tổng hợp cùng phân loại triệu chứng từ gốc. Lúc sử dụng những tờ kê chi tiết thì số liệu từ bệnh từ nơi bắt đầu trước không còn được ghi vào tờ kê chi tiết cuối tháng số liệu của các tờ kê cụ thể được ghi vào những nhật ký chứng từ với bảng kê liên quan.

5.2. Trình từ ghi sổ

Trình từ bỏ ghi chép kế toán trong bề ngoài nhật ký triệu chứng từ như sau:

Hàng ngày địa thế căn cứ vào những chứng từ nơi bắt đầu đã được chất vấn lấy số liệu ghi thẳng vào nhật ký triệu chứng từ hoặc bảng kê bao gồm liên quan.

Trường vừa lòng ghi từng ngày vào bảng kê thì cuối tháng phải chuyển số liệu tổng của bảng kê vào nhật ký bệnh từ.

Đối với các loại túi tiền sản xuất hoặc lưu thông) phân phát sinh những lần hoặc mang tính chất phân bổ, thì các chứng từ cội trước không còn được tập hợp cùng phân loại trong số bảng phân bổ, tiếp đến lấy số liệu của bảng phân chia ghi vào bảng kê cùng nhật ký chứng từ tất cả liên quan thời điểm cuối tháng khoá sổ các nhật ký chứng từ, kiểm tra so sánh số liệu trên những nhật ký triệu chứng từ thấy lúc khớp đúng ra logíc thi mang số liệu của những nhật ký hội chứng từ ghi thẳng vào sổ cái.

Đối với các tài khoản đề nghị mở sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết thì triệu chứng từ gốc sau khoản thời gian ghi vào nhật ký chứng từ, hoặc bảng kê được gửi sang các phần tử kế toán cụ thể để ghi vào sổ hoặc thẻ kế toán đưa ra tiết.

Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế toán bỏ ra tiết, lập các bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái.

Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ở sổ dòng và một số trong những chỉ tiêu cụ thể trong nhật ký hội chứng từ, bảng kê và những bảng tổng hợp chi tiết là cơ sở để lập bảng bằng vận kế toán với các report kế toán khác.

  6. Hình thức kế toán trên vật dụng vi tính 

  6.1 Đặc trưng cơ bản và những loại sổ kế toán của hình thức kế toán trên vật dụng vi tính 

Đặc trưng cơ bạn dạng của vẻ ngoài kế toán trên thiết bị vi tính là công việc kế toán được triển khai theo một chương trình ứng dụng kế toán trên đồ vật vi tính.

Phần mềm kế toán có phong cách thiết kế theo lý lẽ của một trong bốn bề ngoài kế toán hoặc phối kết hợp các hiệ tượng kế toán mức sử dụng trên đây.

Phần mềm kế toán tài chính không hiển thị rất đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, không hẳn ìn được đấy đủ sổ kế toán và report tài thiết yếu theo quy định.

– những loại sổ cửa vẻ ngoài kế toán trên thứ vi tính: ứng dụng kế toán có phong cách thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ sở hữu được các loại sổ của bề ngoài kế toán đó cơ mà không trọn vẹn giống chủng loại sổ kế toán tài chính ghi bởi tay.

Đối với hình thức kế toán trên thiết bị vi tính những loại sổ siêu đa dạng, phong phú, đặc trưng các sổ kế toán đưa ra tiết. Tuỳ theo yêu thương cầu cai quản mà kế toán tài chính sử dụng các loại sổ, in ấn lưu trữ cho phù hợp.

6.2. Trình từ bỏ ghi sổ kế toán theo hiệ tượng kế toán trên trang bị vi tính 

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào hội chứng từ hoặc Bảng tổng hợp triệu chứng từ kế toán tài chính cùng các loại đã được kiểm tra, được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ, xác minh tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi tất cả để nhập dữ liệu vào thứ vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế với sẵn trên phần mềm kế toán.

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động hóa nhập vào sổ kế toán tổng phù hợp (Sổ dòng hoặc Nhật cam kết – Sổ loại ) và những sổ thẻ kế toán cụ thể liên quan.

Cuối mon (hoặc ngẫu nhiên vào thời điểm cần thiết nào), kế toán tiến hành các thao tác khoá sổ (cộng sổ) cùng lập báo cáo tài chính.

Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu cụ thể được thực hiện auto và luôn đảm bảo an toàn chính xác, trung thực theo tin tức đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán rất có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau thời điểm đã in ra giấy.

Thực hiện nay các làm việc để in báo cáo tài chủ yếu theo quy định.

Xem thêm: #9 Mẹo Dẫn Gian Chữa Gắt Ngủ Ở Trẻ Sơ Sinh Ngủ Ngon Có Hiệu Quả Nhất

Cuối tháng, thời điểm cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán cụ thể dượt in ra giấy, đóng góp thành quyển và triển khai các thủ tục pháp lý theo cơ chế về sổ kế toán ghi bởi tay.