Hàm Cơ Sở Dữ Liệu Trong Excel

     

Trong quy trình xử lý dữ liệu, bạn tiếp tục phải sử dụng những hàm cập nhật như SUM, SUMIFS, COUNT, COUNTIFS,...... Mặc dù nhiên, vào Excel tất cả hàm mới hoàn toàn có thể thay thế các hàm trên để tổng thích hợp mọi nhiều loại từ đếm trung bình, tổng cho tới phương sai. Không đều vậy, hàm đó cách xử trí rất tác dụng và dũng mạnh hơn vớ cả. Hãy cùng mình mày mò trong bài viết này nhé!


Hàm cơ sở tài liệu và chức năng

Hàm DAVERAGE Trả về quý hiếm trung bình của các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn.Hàm DCOUNT Đếm những ô đựng số trong các đại lý dữ liệu.Hàm DCOUNTA Đếm các ô không trống trong các đại lý dữ liệu.Hàm DGET Trích xuất từ bỏ ​​cơ sở tài liệu một phiên bản ghi phù hợp với các tiêu chuẩn được chỉ định.Hàm DMAX Trả về giá trị lớn nhất từ ​​các mục nhập cơ sở tài liệu đã chọn.Hàm DMIN Trả về giá trị nhỏ dại nhất từ ​​các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn.Hàm DPRODUCT Nhân những giá trị trong một trường bạn dạng ghi cầm thể phù hợp với tiêu chuẩn trong cửa hàng dữ liệu.Hàm DSTDEV Ước tính độ lệch chuẩn dựa bên trên một mẫu các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn.Hàm DSTDEVP giám sát và đo lường độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp các mục nhập cơ sở tài liệu đã chọn.Hàm DSUM Thêm các số vào cột trường bạn dạng ghi trong cơ sở dữ liệu cân xứng với tiêu chí.Hàm DVAR Ước tính phương sai dựa trên một mẫu mã từ những mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn.Hàm DVARP đo lường và tính toán phương sai dựa trên cục bộ tập hợp những mục nhập cơ sở tài liệu đã chọn.

Bạn đang xem: Hàm cơ sở dữ liệu trong excel

Để làm rõ hơn, mình sẽ đi vào từng ví dụ có sử dụng các hàm trên:

Tải file thực hành thực tế tại đây.

Ví dụ 1: Nhiều tiêu chuẩn "VÀ"

Ví dụ: Mình có bảng tài liệu như bên dưới:

Đề bài yêu cầu bạn tính tổng, trung bình, giá bán trị phệ nhất, giá bán trị nhỏ tuổi nhất với đếm những giá trị phụ thuộc vào điều kiện sau đây:

Bạn thực hiện như sau:

Để tính tổng giá trị:

=DSUM($A$3:$E$69,"Amount",$G$6:$K$7)

Giải thích: DSUM: Là hàm đại lý tính tổng giá chỉ trị. $A$3:$E$69: vùng dữ liệu. "Amount": tên trường trong vùng tài liệu để tính tổng. $G$6:$K$7: Vùng đựng điều kiện.

Để đếm giá chỉ trị:

=DCOUNT($A$3:$E$69,"Amount",$G$6:$K$7)

Giải thích: DCOUNT: Là hàm cơ sở tính tổng giá chỉ trị. $A$3:$E$69: Vùng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường vào vùng tài liệu để đếm. $G$6:$K$7 : Vùng chứa điều kiện.

Để tính trung bình giá trị:

=DAVERAGE($A$3:$E$69,"Amount",$G$6:$K$7)

Giải thích: DAVERAGE: Là hàm các đại lý tính trung bình giá chỉ trị. $A$3:$E$69: vùng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng dữ liệu để tính trung bình. $G$6:$K$7: Vùng cất điều kiện.

Để search kiếm giá trị mập nhất:

=DMAX($A$3:$E$69,"Amount",$G$6:$K$7)

Giải thích: DMAX: Là hàm cửa hàng tìm kiếm giá chỉ trị mập nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng dữ liệu để tra cứu kiếm giá chỉ trị lớn nhất. $G$6:$K$7: Vùng chứa điều kiện.

Để tra cứu kiếm giá chỉ trị bé dại nhất:

=DMIN($A$3:$E$69,"Amount",$G$6:$K$7)

Giải thích: DMIN: Là hàm cửa hàng tìm kiếm giá chỉ trị nhỏ nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng dữ liệu để kiếm tìm kiếm giá chỉ trị bé dại nhất. $G$6:$K$7: Vùng chứa điều kiện.

Ví dụ 2: Nhiều tiêu chí "VÀ" và những điều kiện

Đề bài yêu cầu chúng ta tính tổng, trung bình, giá chỉ trị mập nhất, giá chỉ trị bé dại nhất cùng đếm những giá trị dựa vào điều khiếu nại sau đây:

Bạn thực hiện như sau:

Để tính tổng giá bán trị:

=DSUM($A$3:$E$69,"Amount",$G$15:$K$17)

Giải thích: DSUM: Là hàm cửa hàng tính tổng giá bán trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường vào vùng tài liệu để tính tổng. $G$15:$K$17: Vùng đựng điều kiện.

Để đếm giá bán trị:

=DCOUNT($A$3:$E$69,"Amount", $G$15:$K$17)

Giải thích: DCOUNT: Là hàm các đại lý tính tổng giá bán trị. $A$3:$E$69: vùng dữ liệu. "Amount": tên trường trong vùng tài liệu để đếm. $G$15:$K$17: Vùng chứa điều kiện.

Để tính trung bình giá bán trị:

=DAVERAGE($A$3:$E$69,"Amount",$G$15:$K$17)

Giải thích: DAVERAGE: Là hàm cửa hàng tính trung bình giá trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng tài liệu để tính trung bình. $G$15:$K$17: Vùng cất điều kiện.

Để tìm kiếm giá chỉ trị to nhất:

=DMAX($A$3:$E$69,"Amount", $G$15:$K$17)

Giải thích: DMAX: Là hàm đại lý tìm kiếm giá trị bự nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng dữ liệu để search kiếm giá bán trị mập nhất. $G$15:$K$17: Vùng chứa điều kiện.

Để tìm kiếm giá bán trị nhỏ dại nhất:

=DMIN($A$3:$E$69,"Amount",$G$15:$K$17)

Giải thích: DMIN: Là hàm cửa hàng tìm kiếm giá chỉ trị nhỏ dại nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng tài liệu để kiếm tìm kiếm giá chỉ trị bé dại nhất. $G$15:$K$17: Vùng đựng điều kiện.

Ví dụ 3: Nhiều tiêu chuẩn "VÀ" và cùng trường dữ liệu

Đề bài xích yêu cầu bạn tính tổng, trung bình, giá bán trị to nhất, giá bán trị nhỏ dại nhất cùng đếm những giá trị dựa vào điều kiện sau đây:

Bạn thực hiện như sau:

Để tính tổng giá bán trị:

=DSUM($A$3:$E$69,"Amount",$G$24:$K$26)

Giải thích: DSUM: Là hàm các đại lý tính tổng giá trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường trong vùng tài liệu để tính tổng. $G$24:$K$26: Vùng chứa điều kiện.

Để đếm giá bán trị:

=DCOUNT($A$3:$E$69,"Amount",$G$24:$K$26)

Giải thích: DCOUNT: Là hàm cửa hàng tính tổng giá trị. $A$3:$E$69: vùng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng tài liệu để đếm. $G$24:$K$26: Vùng cất điều kiện.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Y Thái Nguyên Năm 2022, Mã Trường Đại Học Y Dược

Để tính trung bình giá trị:

=DAVERAGE($A$3:$E$69,"Amount",$G$24:$K$26)

Giải thích: DAVERAGE: Là hàm cơ sở tính trung bình giá trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng tài liệu để tính trung bình. $G$24:$K$26: Vùng cất điều kiện.

Để kiếm tìm kiếm giá bán trị phệ nhất:

=DMAX($A$3:$E$69,"Amount",$G$24:$K$26)

Giải thích: DMAX: Là hàm các đại lý tìm kiếm giá bán trị phệ nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường trong vùng dữ liệu để kiếm tìm kiếm giá chỉ trị bự nhất. $G$24:$K$26: Vùng chứa điều kiện.

Để kiếm tìm kiếm giá chỉ trị bé dại nhất:

=DMIN($A$3:$E$69,"Amount",$G$24:$K$26)

Giải thích: DMIN: Là hàm cửa hàng tìm kiếm giá trị nhỏ nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng tài liệu để tìm kiếm giá bán trị bé dại nhất. $G$24:$K$26: Vùng đựng điều kiện.

Ví dụ 4: Nhiều tiêu chuẩn "VÀ" và khác ngôi trường dữ liệu

Đề bài yêu cầu chúng ta tính tổng, trung bình, giá trị mập nhất, giá chỉ trị bé dại nhất với đếm những giá trị phụ thuộc vào điều kiện sau đây:

Bạn thực hiện như sau:

Để tính tổng giá chỉ trị:

=DSUM($A$3:$E$69,"Amount",$G$33:$K$35)

Giải thích: DSUM: Là hàm các đại lý tính tổng giá bán trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng tài liệu để tính tổng. $G$33:$K$35: Vùng cất điều kiện.

Để đếm giá bán trị:

=DCOUNT($A$3:$E$69,"Amount",$H$33:$L$35)

Giải thích: DCOUNT: Là hàm cửa hàng tính tổng giá trị. $A$3:$E$69: vùng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng tài liệu để đếm. $H$33:$L$35: Vùng chứa điều kiện.

Để tính trung bình giá trị:

=DAVERAGE($A$3:$E$69,"Amount",$H$33:$L$35)

Giải thích: DAVERAGE: Là hàm các đại lý tính trung bình giá trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường trong vùng tài liệu để tính trung bình. $I$33:$M$35: Vùng cất điều kiện.

Để tìm kiếm kiếm giá bán trị béo nhất:

=DMAX($A$3:$E$69,"Amount",$G$33:$K$35)

Giải thích: DMAX: Là hàm cơ sở tìm kiếm giá chỉ trị bự nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng tài liệu để search kiếm giá trị khủng nhất. $G$33:$K$35: Vùng cất điều kiện.

Để tìm kiếm kiếm giá chỉ trị bé dại nhất:

=DMIN($A$3:$E$69,"Amount",$G$33:$K$35)

Giải thích: DMIN: Là hàm đại lý tìm kiếm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng dữ liệu để tìm kiếm giá trị nhỏ tuổi nhất. $G$33:$K$35: Vùng cất điều kiện.

Ví dụ 5: ký kết tự đại diện

Đề bài xích yêu cầu chúng ta tính tổng, trung bình, giá chỉ trị béo nhất, giá trị nhỏ tuổi nhất cùng đếm những giá trị phụ thuộc điều kiện sau đây:

Bạn triển khai như sau:

Để tính tổng giá bán trị:

=DSUM($A$3:$E$69,"Amount",$G$41:$K$43)

Giải thích: DSUM: Là hàm cửa hàng tính tổng giá chỉ trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng dữ liệu để tính tổng. $G$41:$K$43: Vùng chứa điều kiện.

Để đếm giá bán trị:

=DCOUNT($A$3:$E$69,"Amount",$G$41:$K$43)

Giải thích: DCOUNT: Là hàm cửa hàng tính tổng giá trị. $A$3:$E$69: vùng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường trong vùng dữ liệu để đếm. $G$41:$K$43: Vùng đựng điều kiện.

Để tính trung bình giá bán trị:

=DAVERAGE($A$3:$E$69,"Amount",$G$41:$K$43)

Giải thích: DAVERAGE: Là hàm cửa hàng tính trung bình giá trị. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường trong vùng tài liệu để tính trung bình. $G$41:$K$43: Vùng chứa điều kiện.

Để search kiếm giá trị phệ nhất:

=DMAX($A$3:$E$69,"Amount",$G$41:$K$43)

Giải thích: DMAX: Là hàm đại lý tìm kiếm giá trị bự nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": tên trường vào vùng tài liệu để tìm kiếm kiếm giá trị lớn nhất. $G$41:$K$43: Vùng chứa điều kiện.

Để tra cứu kiếm giá trị nhỏ dại nhất:

=DMIN($A$3:$E$69,"Amount",$G$41:$K$43)

Giải thích: DMIN: Là hàm đại lý tìm kiếm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất. $A$3:$E$69: bảng dữ liệu. "Amount": thương hiệu trường vào vùng tài liệu để kiếm tìm kiếm giá bán trị bé dại nhất. $G$41:$K$43: Vùng cất điều kiện.

Ví dụ 6: Hàm DGET

Đề yêu cầu, bạn sẽ tính ra quý giá trong cột "Amount" dựa vào điều kiện trên.

Xem thêm: Cách Cài Win 11 Cho Máy Không Hỗ Trợ Cpu Không Hỗ Trợ, Cách Cài Win 11 Cho Máy Không Hỗ Trợ

Bạn gõ công thức sau:

=DGET($A$3:$E$69,5,$H$50:$H$51)

Giải thích: $A$3:$E$69: Vùng dữ liệu. 5: vị trí cột "Amount" chứa giá trị mong mỏi hiển thị. $H$50:$H$51: Điều khiếu nại đề đưa ra.

Vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn các hàm cửa hàng trong Excel. Hi vọng nội dung bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Giả dụ thấy bài viết hay, đừng quên đánh giá bài viết bên dưới giùm mình nhé!