Giáo Án Bài Sang Thu

     

Spinning Đang mua tài liệu...
cài file Word
cài đặt file PDF
Tài liệu này miễn phí cài xuống

Xem hướng dẫn


0 bạn hãy đăng nhập để nhận xét cho tài liệu này
Giáo án bài bác SANG THU- Hữu Thỉnh-
*
0

5 - Rất có lợi 0


4 - tốt 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


Ngày so n: Ti

t: 125, 126

ế

Ngày gi

ng:

Văn b n

:

SANG THU- H u Th nh-

Môn h c/Ho t đ ng giáo d c: Ng văn: L p: 9

Th i gian th c hi

n: (2 ti

t)

ế

I. M c tiêu d y h c

1. Ki

n th c

ế

:

- Hi

u

đ

c nh ng c

m nh n tinh t

c

a công ty th H u Th nh v s

bi

n đ i

ượ

ế ủ

ơ

ề ự

ế

c

a đ t tr

i t

cu i h lịch sự đ u thu.

Bạn đang xem: Giáo án bài sang thu

- Hi

u v đ phường c

a thiên nhiên trong kho nh kh c giao mùa với nh ng cân nhắc

ẻ ẹ

mang tính tri

t lí c

a t/g.

ế

2. Năng l

c:

- Năng l

c chung: năng l

c giao ti

p và h p. Tác trong làm cho vi

c nhóm, năng l

c

ế

gi

i quy t v n đ m t cách sáng t

o.

ế

- Năng l

c chăm bi

t:

+ Năng l

c s

d ng ngôn ng : Đ c hi

u m t văn b n th tr

tình hi

n đ i. Th

ử ụ

ơ

hi

n nh ng quan tâm đến c

m nh n v m t hình

nh th , kh th , tác ph m th .

Xem thêm: Những Group Facebook Lớn Nhất Việt Nam Hiện Nay, Những Group Facebook Lớn Nhất Việt Nam

ơ

ơ

ơ

+ Năng l

c c

m th

th m m : c

m nh n cùng phân tích c

m xúc tinh t

c

a nhà

ế ủ

th , hình

nh nhiều s

c bi

u c

m.

Xem thêm: Vệ Sinh Mắt Cho Trẻ Sơ Sinh, Cách Chăm Sóc Mắt Trẻ Sơ Sinh

ơ

+ Đ c so sánh, liên h v i tác ph m thuộc đ tài c

a H u Th nh đ nh n ra bút

pháp đ c s

c c

a th H u Th nh.

ơ

3. Ph m ch t:

- yêu n

c, nhân ái: Giáo d c tình cảm thiên nhiên, yêu thương quê h

ng đ t n

c.

ướ

ươ

ướ

* những n i dung l

ng ghép, tích h p:

Giáo án PTNL Văn 10


Giáo án PTNL Văn 8


Giáo án PTNL Văn 9 HK II


Giáo án PTNL Văn 11


Giáo án PTNL Văn 11 cỗ 3


Giáo án PTNL Văn 12


Giáo án siêng đề HSG Văn 10 hay


Ngữ văn 18-19


Giáo an văn 9 HKI 2


Giáo an văn 9 HK I 3 cột