GIẢI BÀI TẬP LÍ 12

     

Giải bài xích tập trang 8, 9 bài xích 1 giao động điều hòa SGK vật dụng lí 12. Câu 1: phạt biểu khái niệm của xấp xỉ điều hòa...

Bạn đang xem: Giải bài tập lí 12


Bài 1 trang 8 SGK vật dụng lí 12

Phát biểu khái niệm của giao động điều hòa.

Giải

Dao động ổn định là dao động trong những số ấy li độ của vật là 1 hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK đồ gia dụng lí 12

Viết phương trình của xấp xỉ điều hòa và phân tích và lý giải các đại lượng vào phương trình.

GiảiPhương tridnh xấp xỉ điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), vào đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của đối kháng vị, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ Ø) là pha của dao động tại thời gian t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha ban sơ của dao động

Bài 3 trang 8 SGK trang bị lí 12

Mối contact giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện tại vị trí nào?

Giải

Một điểm xê dịch điều hòa trên một quãng thẳng luôn luôn luôn rất có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng hoạt động tròn phần lớn lên 2 lần bán kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Nêu khái niệm chu kì cùng tần số của giao động điều hòa.

Giải

Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện được một giao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của dao động điều hòa là số xấp xỉ toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK đồ lí 12

Giữa chu kì, tần số với tần số góc bao gồm mối tương tác như cụ nào?

GiảiTần số góc ω của xê dịch điều hòa là 1 đại lượng contact với chu kì T xuất xắc với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Một vật giao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập cách làm tính gia tốc và gia tốc của vật.

b. Ở địa điểm nào thì gia tốc bằng 0. Tại địa chỉ nào thì vận tốc bằng 0?

c. Ở địa điểm nào thì tốc độ có độ phệ cực đại. Ở vị trí nào thì vận tốc có độ phệ cực đại?

Giải

a. Lập cách làm tính gia tốc và tốc độ của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở địa chỉ biên thì vận tốc bằng 0. Trên vị trí thăng bằng thì gia tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí cân bằng thì vận tốc có độ bự cực đại. Còn ở phần biên thì tốc độ có độ phệ cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một bé lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một trong những đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của đồ vật lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo dao động có độ dài bằng hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk thứ lí 12

Một vật chuyển động tròn phần đông với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của trang bị trên một đường kính dao động ổn định với tần số góc, chu kì cùng tần số bằng bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

Xem thêm: Bài Giảng Mùa Xuân Nho Nhỏ, Bài Giảng Trực Tuyến Mùa Xuân Nho Nhỏ

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng vận tốc góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk đồ lí 12

Cho phương trình của giao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ với pha thuở đầu của xấp xỉ là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk trang bị lí 12

Phương trình của giao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho thấy thêm biên độ, trộn ban đầu, với pha sống thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; trộn ban đầu: (varphi =fracpi 6); pha tạo thời khắc t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk thứ lí 12

Một vật chuyển động điều hòa buộc phải mất 0,25 s nhằm đi tự điểm có gia tốc bằng 0 cho tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa nhị điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai địa điểm biến phương pháp nhau 36 cm, buộc phải biên độ A = 18 cm.

Xem thêm: Bạn Có Biết Phí Thường Niên Thẻ Tín Dụng Sacombank Là Bao Nhiêu?

Thời gian đi từ vị trí nầy mang đến vị trí vị trí kia là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s và tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.