Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 160

     

Giải bài bác tập trang 159, 160 bài xích 35 Benzen cùng đồng đẳng. Một trong những hiđrocacbon thơm khác Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: Ứng với công thức phân tử ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 160


Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11

 Ứng với bí quyết phân tử C10H8 có từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Hướng dẫn.

Chọn C.

*
 etylbenzen

*
 1, 2 - đimetylbenzen (o - đimetylbenzen tốt o - xilen) 

*
 1, 3 - đimetylbenzen (m - đimetylbenzen tốt m - xilen)

*
 1,4 - đimetylbenzen (p - đimetylbenzen hay phường - xilen)

Bài 2 trang 159 SGK chất hóa học 11

Toluen với benzen bội phản ứng được với hóa học nào sau đây: (1) hỗn hợp brom vào CCl4; (2) hỗn hợp kali pemanganat; (3) hi đro bao gồm xúc tác Ni, đun nóng;

(4) Br2 gồm bột Fe, đun nóng? Viết phương trình phản nghịch ứng hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn.

Các phương trình hóa học:

 + 3H2 (xrightarrowt^o) 

*

 + 3H2 (xrightarrowt^o) 

*

 + Br2 (xrightarrowFe) 

*
 + HBr

 + Br2 (xrightarrowFe) 

*

Bài 4 trang 160 SGK chất hóa học 11

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất: benzene, hex – 1 – en với toluen. Viết phương trình hóa học của những phản ứng đang dùng.

Xem thêm: Giải Bài 62 Trang 64 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 64 Sgk Toán 9 Tập 2

Hướng dẫn.

-Nhỏ dung dịch brom vào 3 ống nghiệm cá biệt đựng benzen, hex – 1 – en, toulen, ống nghiệm có hiện tượng kỳ lạ mất màu là hex – 1 – en.

-Nhỏ hỗn hợp KMnO4 vào hai ống nghiệm sót lại và đun nóng, ống nghiệm làm sao có hiện tượng kỳ lạ mất màu là toluene.

-Không có hiện tượng gì là benzen.

Bài 5 trang 160 SGK hóa học 11

Hiđrocacbon X là chất lỏng bao gồm tỉ khối tương đối so với ko khí bởi 3,17. Đốt cháy trọn vẹn X nhận được CO2 có cân nặng bằng 4,28 lần cân nặng H2O. Ở ánh sáng thường, X không làm mất đi màu dung dịch brom. Lúc đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4.

a) Tìm bí quyết phân tử với viết công thức cấu tạo của X.

Xem thêm: Tình Mẫu Tử Là Gì - Top 27 Bài Nghị Luận Về Tình Mẫu Tử Hay Nhất

b) Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng thân X với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), cùng với brom (có phương diện Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 với axit H2SO4 đậm đặc.