Đường tròn nội tiếp tam giác cân

     

Để xác định được trung ương đường tròn nội tiếp, trung ương đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bọn họ cần nhớ lại các khái niệm.

Bạn đang xem: đường tròn nội tiếp tam giác cân

Nhắc lại những khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi ba cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn với đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: trung tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của những đường phân giác trong.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trọng điểm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác vào của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Lập Bảng So Sánh Cấu Tạo Và Chức Năng Trụ Não Não Trung Gian Và Tiểu Não

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trung tâm I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả tía đỉnh của tam giác. Khi đó ta gồm tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được trung khu đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Món Bánh Xèo Ngắn Gọn, Văn Mẫu 8, Dàn Ý Thuyết Minh Về Bánh Xèo Lớp 8 Ngắn Gọn Nhất

Trong hình bên trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB và đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.