Dung Dịch X Chứa Các Ion Fe3+ So42- Nh4+ Cl-

     

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO42-; 0,12 mol Cl- với 0,05 mol NH4+. Mang lại 300ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào X mang đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc vứt kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, nhận được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là:


A.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion fe3+ so42- nh4+ cl-

7,875


B. 7,020


C. 7,705


D. 7,190


Câu 2:


Có 500ml dung dịch X đựng Na+, NH4+, CO32- cùng SO42-. Lấy 100ml dung dịch X tác dụng với lượng dư hỗn hợp HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Mang 100ml hỗn hợp X cho chức năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. đem 100 ml hỗn hợp X chức năng với lượng dư dung dịch NaOH chiếm được 4,48 lít khí NH3 (đktc). Tính tổng trọng lượng muối tất cả trong 500ml dung dịch X.


A. 14,9 gam


B.11,9 gam


C. 86,2 gam


D. 119 gam


Câu 3:


Dung dịch A có 5 ion: Mg2+, Ca2+, Ba2+, 0,1 mol Cl- cùng 0,2 mol NO3-. Thêm thư thả dung dịch K2CO3 1M vào hỗn hợp A đến khi số lượng kết tủa to nhất. Tính thể tích hỗn hợp K2CO3 cần dùng.


A. 150ml.


B. 300ml.


C. 200ml.


D. 250ml.

Xem thêm: Em Hãy Nêu Hậu Quả Của Cuộc Chiến Tranh Nam Bắc Triều Và Sự Chia Cắt Đàng Trong Đàng Ngoài


Câu 4:


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 cho dư vào 100ml hỗn hợp X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3-thì bao gồm 23,3 gam một kết tủa được chế tạo ra thành cùng đun lạnh thì chỉ bao gồm 6,72 lít (đktc) một hóa học khí bay ra. Nồng độ mol của (NH4)2SO4và NH4NO3 trong hỗn hợp X là bao nhiêu?


A. 2M cùng 2M


B.1M cùng 1M


C.1M với 2M


D. 1M cùng 1,5M


Câu 5:


Trộn dung dịch đựng Ba2+, OH- 0,06 mol với Na+ 0,02 mol với dung dịch cất HCO3- 0,04 mol; CO32- 0,03 mol với Na+. Cân nặng kết tủa thu được sau khi trộn là:


A. 3,94 gam


B. 5,91 gam


C. 7,88 gam


D. 1,71 gam


Câu 6:


Có 100ml hỗn hợp X gồm: NH4+, K+, CO32-, SO42-. Chia dung dịch X làm cho 2 phần bằng nhau:

-Phần 1 cho công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 6,72 lít khí NH3 (đktc) cùng 43 gam kết tủa.

-Phần 2 cho tính năng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc).

Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối khan. Giá trị của m là:


A. 24,9


B. 44,4


C. 49,8


D. 34,2


Bình luận


comment

không nhân 2


Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại thegioimucin.com.vn


*

link
tin tức thegioimucin.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


thegioimucin.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: 5 Bài Văn Kể Lại Việc Tốt Mà Em Đã Làm Hay Nhất, Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Chọn Lọc Hay Nhất


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu
mang lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


thegioimucin.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
thegioimucin.com.vn