Đoạn Văn Tiếng Anh Nói Về Sở Thích

     

Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn ❤️️ 18 Mẫu Hay ✅ Chia Sẻ Tuyển Tập Những Bài Viết Ngắn Hay Chọn Lọc Giúp Bạn Đọc Học Tốt Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh

Chi tiết cách viết đoạn văn viết về sở thích bằng tiếng Anh dưới đây với những câu hỏi gợi ý và cách trả lời về chủ đề sở thích của bản thân sẽ giúp các em học sinh thực hiện tốt bài kiểm tra viết của mình.

1. Cách đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How do you enjoy it?/ What do you think about it?/ How do you feel about it?/ How do you like it?Why do you like/enjoy it?How long do you think you will continue with your hobby?What do you like doing?What sort of hobbies do you have?What do you get up to in your free time?

2. Cách gợi ý câu trả lời về sở thích:

My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my free time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh

Tham khảo những hướng dẫn viết về sở thích bằng tiếng Anh cụ thể trong video dưới đây để luyện tập cho mình cách viết hay nhất.


thegioimucin.com.vn tặng bạn