Điểm đối xứng là gì

     

Hai điểm điện thoại tư vấn là đối xứng cùng nhau qua đường thẳng d nếu d là con đường trung trực của đoạn thẳng nối nhì điểm đó. 

*
Điểm đối xứng là gì?" width="373">

Mời bạn đọc cùng với vị trí cao nhất lời giải tham khảo thêm về điểm đối trục qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: điểm đối xứng là gì


1. Nhị điểm đối xứng sang một đường thẳng

- Định nghĩa: Hai điểm điện thoại tư vấn là đối xứng cùng nhau qua con đường thẳng d nếu d là con đường trung trực của đoạn thẳng nối nhì điểm đó. 

Ví dụ: mang đến điểm B đối xứng với điểm A qua mặt đường thẳng d thì d là con đường trung trực của đoạn trực tiếp AB.

- Qui ước: Nếu điểm B nằm trên tuyến đường thẳng dd thì điểm đối xứng với B qua mặt đường thẳng d cũng là điểm B. 

2. Nhì hình đối xứng qua 1 đường thẳng


- Định nghĩa: Hai hình hotline là đối xứng cùng nhau qua mặt đường thẳng d nếu từng điểm ở trong hình này đối xứng với cùng 1 điểm nằm trong hình kia qua đường thẳng d và ngược lại.

Hình đối xứng sang một đường thẳng d của:

– Một con đường thẳng là một đường thẳng.

– một đoạn thẳng là một trong những đoạn thẳng.

– Một góc là một trong góc bởi nó.

– Một tam giác là một tam giác bằng nó.

Xem thêm: Phân Tích Và Cảm Nhận Bài Thơ Đi Đường (Tẩu Lộ), Cảm Nhận Bài Thơ Đi Đường (30 Mẫu) Siêu Hay

– Một con đường tròn là một trong những đường tròn có bán kính bằng bán kính đường tròn đang cho.

*
Điểm đối xứng là gì? (ảnh 2)" width="360">

3. Hình có trục đối xứng 

- Định nghĩa: Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm trực thuộc hình H qua mặt đường thẳng d cũng trực thuộc hình H.

Ta nói rằng hình H có trục đối xứng. 

- Định lí: Đường thẳng trải qua trung điểm hai lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân nặng đó. 

*
Điểm đối xứng là gì? (ảnh 3)" width="349">

Trên hình vẽ, đường thẳng d là trục đối xứng của hình thang cân nặng ABCD.

4. Bài bác tập

Bài 1: 

a) mang lại hai điểm A, B thuộc cùng một mặt phẳng có bờ là mặt đường thẳng d (h.60). Gọi C là vấn đề đối xứng cùng với A qua d. Hotline D là giao điểm của con đường thẳng d cùng đoạn thẳng BC. điện thoại tư vấn E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D).

Chứng minh rằng AD + DB

*
Điểm đối xứng là gì? (ảnh 4)" width="288">

Lời giải:

*
Điểm đối xứng là gì? (ảnh 5)" width="284">

a) vị A và C đối xứng qua d

=> d là trung trực của AC => AD = CD

Nên AD + DB = CD + DB = CB (1)

Và AE = CE (d là trung trực của AC)

Nên AE + EB = CE + EB (2)

Mà CB

*
Điểm đối xứng là gì? (ảnh 6)" width="373">

- ΔABC cân tại A gồm trục đối xứng là mặt đường phân giác AH của góc BAC (đường này bên cạnh đó là con đường cao, mặt đường trung trực, con đường trung tuyến).

Xem thêm: "" Give Me A Favor Là Gì ? Do Me A Favor Tiếng Việt Là Gì

– Hình thang cân ABCD nhận con đường thẳng đi qua trung điểm hai lòng HK làm cho trục đối xứng.