Đề Thi Môn Hóa Học Kì 2 Lớp 8

     

Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 đem về cho các bạn 5 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều lưu ý tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm thân quen với kết cấu đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề thi môn hóa học kì 2 lớp 8


Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 2

cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính chất của Oxi - Oxit

- nhận thấy chất được dùng làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- phân minh Oxit axit cùng Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- khái niệm sự lão hóa chậm

- Phân biệt những phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol và tính toán hóa học

- Viết và thăng bằng phương trình hoá học

- Tính thể tích khí vẫn tham gia phản bội ứng

- Tính khối lượng của hóa học cần dùng làm phân hủy hóa học khác dựa vào thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

I/ Trắc nghiệm khách hàng quan (2 điểm)

Câu 1. Cho các chất sau:

a.Fe3O4

b. KClO3

c. KMnO4

d. CaCO3

e. Không gian g. H2O

Những chất được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. B, c.

B. B, c, e, g.

C. A,b,c,e.

D. B, c, e.

Câu 2. Bạn ta nhận được khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là phụ thuộc tính chất:

A. Khí oxi tung trong nước.

B. Khí oxi không nhiều tan trong nước.

C. Khí oxi khó khăn hóa lỏng.

D. Khí oxi nhẹ nhàng hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa chậm trễ là:

A. Sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt.

B.Sự oxi hóa mà lại không vạc sáng.

C. Sự lão hóa toả nhiệt nhưng không phạt sáng.

D. Sự tự bốc cháy.

Câu 4. Trong các nhóm oxit sau, đội oxit làm sao là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy xong bảng đã cho dưới đây bằng phương pháp đánh dấu (+) vào cột gồm phương trình đúng và lưu lại (-) vào cột gồm phương trình không đúng :

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 sắt + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 126g sắt trong bình đựng khí O2.

a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) sẽ tham gia phản ứng trên.

c. Tính trọng lượng KClO3 cần dùng để làm khi phân huỷ thì thu được tiện thể tích khí O2(ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã thực hiện ở phản bội ứng trên.

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu 5: ( 4 điểm)

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

-

+

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

-

03

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

-

-

04

CaCO3 → CaO + CO2

-

+

05

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

-

-

06

C + O2 → CO2

+

-

07

2KClO3→ 2KCl + 3O2

-

+

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-

+

Tự luận: (4 điểm)

nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)

3Fe + 2O2 →Fe3O4 (0,5 điểm)

n oxi bội nghịch ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)

Voxi phản nghịch ứng = 33,6(l) (0,5 điểm)

2KClO3 →2KCl + 3O2 (1 điểm)

Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)

Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)

..................

Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 chất hóa học 8

Nội dung kiến thức

Mức độ thừa nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu hỏi

3

1 15a

15c

4

Số điểm

0,75

2,0

2,75(27,5%)

2.Dung dịch

-Nhận biết dung môi, hóa học tan vào dung dịch.

Xem thêm: Asus Splendid Video Enhancement Technology Là Gì, Tìm Hiểu Về Công Nghệ Asus Splendid Video

-Khái niệm dd, dd chưa bão hòa, độ đậm đặc %

-Những yếu tố ảnh hưởng đến đọ tan. Kí hiệu độ tan. Tính tan.

-Tính C%

-Tính trọng lượng khi biết CM.

Số câu hỏi

1

1

15b

1

10

Số điểm

1,75

1,75

0,25

0,25

4,0(40%)

3. Tổng thích hợp

-Bài toán.

Só câu hỏi

1

1

Số điểm

3,25

32,5 (32,5%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

2,5

(25%)

1

1,75

(17,5%)

1

2,0

(20%)

1

0.25

(2,5%)

1

0,25

2,5%

1

3,25

(32,5%)

14

10,0 đ

(100%)


Đề thi Hóa 8 học kì 2

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): nên chọn lựa đáp án đúng trong những câu sau:

Câu 1. trong số dãy hóa học sau đây, dãy hóa học nào làm qùy tím chuyển màu xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét những chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối thứu tự là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Mật độ % của một dung dịch mang lại biết

A. Số gam hóa học tan gồm trong 100g nước.

B. Số gam chất tan tất cả trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam chất tan bao gồm trong 100ml nước.

D. Số gam chất tan tất cả trong 100g dung dịch.

Câu 4. Biết độ chảy của KCl ngơi nghỉ 300C là 37. Khối lượng nước bay hơi làm việc 300C từ 200g dung dịch KCl 20% để được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

Xem thêm: Câu Hỏi Mở Môn Lịch Sử - Đề Thi Lịch Sử Tăng Cường Câu Hỏi Mở

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần trường đoản cú luận (8,0 điểm)

Câu 5. Xong xuôi các phương trình chất hóa học sau và cho thấy thêm chúng thuộc một số loại phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu cách thức nhận biết các chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, cùng khí metan (CH4). Viết PTHH nếu như có?

Câu 7. mang đến 5,4 gam bột Nhôm tính năng vừa đủ với 400ml hỗn hợp HCl

a. Tính nồng độ mol/lít hỗn hợp HCl đã dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được ở trên mang đến qua bình đựng 32g CuO nung rét thu được m gam chất rắn. Tính % trọng lượng các chất trong m?

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa 8

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu1234
Đáp ánCBDA
Thang điểm0,50,50,50,5

B. Phần tự luận: (8đ)

CâuNội dungĐiểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS khẳng định sai mỗi phản bội ứng trừ 0,25 đ)

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

Câu 2 (2đ)

Dùng dung dịch nước vôi trong nhận thấy khí CO2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dùng tàn đóm đỏ nhận thấy khí O2

Phương trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí sót lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm đổi màu CuO thành đỏ gạch là khí H2

kimsa88
cf68