Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán

     

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 có đáp án kèm theo. Những đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học viên ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4 kì 2 tất cả trong đề thi lớp 4. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 tự ôn luyện và vận dụng những kiến thức đang học vào bài toán giải bài xích tập toán. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 4 môn toán

Tham khảo thêm:


Nghiêm cấm coppy với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong các 28 482 919 có mức giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (1 điểm): Số nào sau đây chia hết cho tất cả 2 và 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): diện tích s của hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo cánh lần lượt là 12cm cùng 25cm là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm 8m2 12dm2 = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số đầu tiên bằng 20, số trang bị hai bằng 2/5 số lắp thêm nhất. Trung bình cộng của nhị số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần từ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 120m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Tín đồ ta trồng bắp cải trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 25m2 thu hoạch được 28kg bắp cải. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một vài có tía chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó, ta được tổng của số mới và số đề nghị tìm là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

*

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số nào bự nhất trong số phân số dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Rút gọn phân số

*
được phân số tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (0,5 điểm): Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm 3kg 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số tương thích viết vào ô trống 2☐2 và để được số chia hết mang lại 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật gồm chiều dài

*
m với chiều rộng bởi
*
m. Diện tích hình chữ nhật là:


A.

*
m2

B.

*
m2

C.

*
m2

D.

*
m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của

*
vừa lòng
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

15dm2 6cm2 = 1560cm2 ☐

1 phút 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2 ☐

3 giờ đôi mươi phút = 200 phút ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 9 (1 điểm): tra cứu trung bình cộng của các số 160, 224, 48 cùng 300.

Xem thêm: Hệ ThứC LượNg Trong Tam GiáC Vuông, Cân, Thường LớP 8, 9, Lớp 10

Câu 10 (2 điểm): nhì kho chứa tổng cộng 1520 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, hiểu được số thóc của kho vật dụng hai bởi 7/13 số thóc của kho máy nhất.

Xem thêm: Tả Cảnh Buổi Sáng Trong Vườn Cây Lop 5, Tả Buổi Sáng Trong Vườn Cây (13 Mẫu)

(Để coi trọn bộ đề thi kèm đáp án, mời cài tài liệu về!)

------------------

Ngoài bộ đề thi Toán lớp 4 kì hai năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 4 hay đề thi lớp 4 kì 2 của những môn Toán lớp 4, giờ Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được học hỏi và chọn lọc. Mong muốn với phần nhiều tài liệu này, những em học viên sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 4 hơn.