Đề cương ôn tập toán 7 học kì 2 có đáp án

     

Tài liệu bên dưới đây bao hàm 55 trang tổng hợp những đề cương ôn tập toán 7 học tập kì 2. Những bài tập trong tư liệu đề có đáp án với lời giải cụ thể giúp các em học sinh thuận tiện tra cứu giúp trong quá trình làm bài tập. Dưới đó là bảng tóm tắt một trong những trang đầu của tài liệu, chúng ta hãy coi và mua về ngay nhé.

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1.Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm soát một máu môn Toán của học viên một lớp 7 trên một trường trung học cơ sở được cho trong bảng tần số sau: Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40 a) vết hiệu khảo sát ở đây là gì? b) tín hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau? tìm kiếm mốt. Câu 2: (2.0 điểm) a) Thu gọn solo thức A. Xác định phần thông số và tra cứu bậc của đối kháng thức thu gọn, biết: b) Tính giá trị của biểu thức trên x = 2, y = 1. Câu 3: (2.0 điểm) mang lại hai nhiều thức:     a) Tính  . B) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x) Câu 4: (1.0 điểm) kiếm tìm nghiệm của những đa thức sau: a) b)  Câu 5: (1.0 điểm) tìm m để đa thức   gồm một nghiệm x = 1. Câu 6: (1.0 điểm) mang đến  vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ lâu năm cạnh AC và chu vi tam giác ABC. Câu 7: (2.0 điểm) mang lại  vuông tại A, con đường phân giác của góc B cắt AC trên D. Vẽ   . A) bệnh minh:    b) trên tia đối của AB mang điểm K làm thế nào cho AK = HC. Chứng tỏ ba điểm K, D, H thẳng hàng. ———-HẾT———- (Học sinh ko được áp dụng máy tính)

2. ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu Đáp án Thang điểm Câu 1 .0 điểm) a. Tín hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7” 0.5 b. Có 8 giá trị khác nhau. Kiểu mẫu của dấu hiệu là 8 0.5 Câu 2 .0 điểm) a. Hệ số: Bậc của 1-1 thức A là 19 0.5 0.5 b. Nạm x = 2; y = 1 vào biểu thức ta được: 1.0 Câu 3 .0 điểm) a.   ;             0.5 0.5 b.       1.0 Câu 4 .0 điểm) a. Vậy là nghiệm của nhiều thức   0.5 b. Vậy là nghiệm của nhiều thức   0.5 Câu 5 .0 điểm)    là 1 trong những nghiệm của đa thức f(x) yêu cầu ta có:   Vậy với đa thức f(x) có một nghiệm  0.5 0.25 0.25

3. Câu 6 1.0 điểm) Chu vi  : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm 0.25 0.25 0.5 Câu 7 (2 điểm) a. Xét hai tam giác vuông ABD với HBD có: BD là cạnh chung DA = DH (D nằm ở tia phân giác của góc B)    (cạnh huyền – cạnh góc vuông) 0.25 0.25 0.25 0.25 b. Trường đoản cú câu a) gồm      Suy ra,  cân nặng tại B. Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là con đường cao khởi đầu từ đỉnh B  là trực trung ương của  . Mặt khác,    (c-g-c)   KH là con đường cao kẻ từ đỉnh K của  đề nghị KH phải trải qua trực trung ương H. Vậy bố điểm K, D, H trực tiếp hàng. 0.25 0.25 0.25 0.25 H B A C D K

4. ĐỀ 2 ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút bài 1 (2,0 điểm): Điểm khám nghiệm 1 tiết đại số của học viên lớp 7A được lưu lại như sau: 6 4 9 7 8 8 4 8 8 10 10 9 8 7 7 6 6 8 5 6 4 9 7 6 6 7 4 10 9 8 a) Lập bảng tần số. B) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của vệt hiệu. Bài bác 2 (1,5 điểm) Cho đơn thức a) Thu gọn và xác định hệ số, phần biến, bậc của đa thức p. B) Tính cực hiếm của p. Tại x = -1 và y = 2. Bài bác 3 (1,5 điểm): đến 2 đa thức sau: A(x) = 4×3 – 7×2 + 3x – 12 B(x) = – 2×3 + 2×2 + 12 + 5×2 – 9x a) Thu gọn gàng và bố trí đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến. B) Tính A(x) + B(x) với B(x) – A(x) bài bác 4 (1,5 điểm): search nghiệm của những đa thức sau: a) M(x) = 2x – 6 b) N(x) = x2 + 2x + 2015

5. Bài bác 5 (3,5 điểm): cho ∆ABC vuông trên A, vẽ trung con đường AM (M  BC). Tự M kẻ MH  AC, trên tia đối của tia MH rước điểm K làm thế nào để cho MK = MH. A) minh chứng ∆MHC = ∆MKB. B) chứng minh AB // MH. C) call G là giao điểm của bảo hành và AM, I là trung điểm của AB. Minh chứng I, G, C trực tiếp hàng. ————————HẾT————————– ĐÁP ÁN bài xích 1 2,0đ a) Lập đúng bảng tần số : cực hiếm (x) 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 4 1 6 5 7 4 3 N = 30 1,0 b)        7,13 M0 = 8 0,5 0,5 bài 2 1,5 a) = 3×3 y2 Hệ số: 3 Phần biến: x3 y2 Bậc của đa thức: 5 0,25 0,25 0,25 0,25 b) trên x = -1 cùng y = 2. P = 3.(-1) 3 .22 = -12 0,5 bài 3 1,5 đ a) B(x) = – 2×3 + 2 x2 + 12 + 5×2 – 9x = – 2×3 + (2 x2 + 5×2 )+12 – 9x

6. = – 2x + 7x +12 – 9x chuẩn bị xếp: B(x) = – 2×3 + 7×2 – 9x +12 0,25 0,25 b) A(x) = 4×3 – 7×2 + 3x – 12 B(x) = – 2×3 + 7×2 – 9x + 12 A(x) + B(x) = 2×3 – 6x B(x) = – 2×3 + 7×2 – 9x + 12 A(x) = 4×3 – 7×2 + 3x – 12 B(x) – A(x) = -6×3 + 14×2 -12x + 24 0,5 0,5 bài xích 4 1,5đ a) M(x) = 2x – 6 Ta có M(x) = 0 hay 2x – 6 =0 2x = 6 x = 3 Vậy nghiệm của nhiều thức M(x) là x = 3 0,25 0,5 0,25 b) N(x) = x2 + 2x + năm ngoái Ta có: x2 + 2x + 2015 = x2 + x +x +1+ 2014 = x(x +1) + (x +1) +2014 = (x +1)(x+1) + 2014 = (x+1) 2 + năm trước Vì (x+1) 2 ≥ 0 =>(x+1) 2 + 2014≥ 2014>0 Vậy nhiều thức N(x) không tồn tại nghiệm. 0,25 0,25 – +

7. Bài xích 5 1,0 đ Vẽ hình ghi đúng GT, KL 0,5 a) Xét ∆MHC với ∆MKB. MH = MK(gt) (đối đỉnh) MC = MB = > ∆MHC = ∆MKB(c.g.c) 0,5 b) Ta bao gồm MH  AC AB  AC => AB // MH. 0,25 0,25 0,5 c) chứng minh được: ∆ABH = ∆KHB (ch-gn) =>BK=AH=HC => G là trọng tâm Mà CI là trung đường => I, G, C thẳng sản phẩm 0,25 0,25 0,25 0,25 để ý : HS làm theo cách khác nếu đúng vẫn đồng ý cho điểm về tối đa www.thuvienhoclieu.com ĐỀ 3 ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất: Câu 1: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với đối chọi thức

9. Câu 4 (1,0 điểm): tra cứu n  Z sao cho 2n – 3 n + 1 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án B C D C A D A C A A A B II. TỰ LUẬN: (7 điểm). Câu nội dung Điểm 1 a) lốt hiệu điều tra là: Điểm thi đua trong tháng của lớp 7A. 0.25 b) Lập đúng mực bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột: Gi¸ trÞ (x) 70 80 90 TÇn sè (n) 2 5 2 kiểu mẫu của dấu hiệu là: 80. 0.75 c) Tính số điểm trung bình thi đua của lớp 7A là: X =  0.5 2 a) Thu gọn gàng hai solo thức P(x) với Q(x)     = 0.25 0.25 b) b) Tính tổng hai nhiều thức đúng được M(x) = P(x) + Q(x) + ( ) = 1,0 c) c) =0 Đa thức M(x) có hai nghiệm

10. 3 hình mẫu vẽ 0.5 a) chứng minh Suy ra  ABC vuông trên A. 0.75 b) minh chứng  ABD =  EBD (cạnh huyền – góc nhọn). Suy ra da = DE. 0.75 c) minh chứng ADF = EDC suy ra DF = DC chứng minh DC > DE. Từ đó suy ra DF > DE. 1 4     Xét các giá trị của n + 1 là ước của 5: n + 1 -1 1 -5 5 n -2 0 -6 4       0.5 0.5 ĐỀ 4 ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I. Trắc nghiệm: (3 điểm). Hãy viết vào bài bác thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng . Câu 1: Điểm thuộc thứ thị hàm số y=2x-1 là:

11. A. B. C. (0;1) D. (1;-1) Câu 2: giá trị của biểu thức 2x-3y trên x=-1; y=-2 là: A. 4 B. -8 C. -4 D. -1 Câu 3: Tích bằng: A. B. C. D. Câu 4: tìm kiếm x biết ta được các tác dụng là: A. X=-5; x=1 B. X=-1 C. X=5; x=-1 D. X=5 II. Tự luận: (7 điểm). Câu 5: a) Vẽ trang bị thị hàm số y=-2x. B) Tính quý hiếm của biểu thức tại Câu 6: cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC rước điểm M, bên trên tia đối của tia CB đem điểm N thế nào cho BM=CN. Kẻ  ,  . Chứng tỏ rằng: a) Tam giác AMN cân b) MH=KN c) HK// MN ——————————- hết ——————————– (Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm) ĐÁP ÁN I) Trắc nghiệm (3 điểm ): mỗi câu chuẩn cho 0,75 điểm

12. Câu 1 2 3 4 Đáp án đúng B A D C II) từ luận (7điểm) Câu nội dung Điểm 5 a) + với x=1; y=-2 vẽ A(1;-2) + Vẽ đúng đồ gia dụng thị y=-2x b) cố vào biểu thức đã cho ta được 0,5 điểm 1,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 6 a)       ccân tại A b)       c)      câ n tại A.


Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán 7 học kì 2 có đáp án


Xem thêm: Cho Thuê Nhà Nguyên Căn Quận 3 Giá 4 Triệu, Cho Thuê Nhà Riêng Nguyên Căn Quận 3Xem thêm: 2 Cách Làm Snack Khoai Lang Bằng Nồi Chiên Không Dầu, 5 Cách Chiên

Xét nhì tam giác cân nặng  và  gồm chung (đồng vị)  h.vẽ 0,5 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm

13. ĐỀ 5 ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Câu 1: Điểm khám nghiệm môn Toán của một nhóm học viên được cho bởi bảng sau: 8 9 7 10 5 7 8 7 9 8 5 7 4 9 4 7 5 7 7 3 a) Số những giá trị không giống nhau của tín hiệu là: A. đôi mươi B. 10 C. 8 D. 7 b) kiểu mốt của tín hiệu là: A. 10 B. 7 C. 4 D. 3 c) Số trung bình cùng của dấu hiệu là: A. 6,8 B. 6,6 C. 6,7 D. 6,5 Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với 1-1 thức ? A. B. C. D.  Câu 3: Tam giác ABC bao gồm , . Số đo góc C là: A. 500 B. 700 C. 800 D. 900 Câu 4: mang lại tam giác ABC vuông trên A, AB = 3cm cùng AC = 4cm thì độ dài cạnh BC là: A. 5 centimet B. 7 centimet C. 6 cm D. 14 centimet Câu 5: giả dụ AM là mặt đường trung đường và G là trung tâm của tam giác ABC thì:

14. A.  B. C. D.  Câu 6: đến tam giác ABC cân tại A, lúc đó đường trung tuyến khởi đầu từ đỉnh A cũng chính là: A. Đường phân giác. B. Đường trung trực. C. Đường cao. D. Đường phân giác, mặt đường cao, đường trung trực. B. TỰ LUẬN (8 điểm) bài bác 1: (1 điểm) Tính cực hiếm của biểu thức: 21 xy y  trên x = 1 và y = 1. Bài xích 2: (2 điểm) mang lại hai đa thức: 4 3 2 4 3 2 Tính A(x) + B(x); A(x) – B (x). Bài xích 3: (2 điểm) kiếm tìm nghiệm của các đa thức sau: a) P(x) = 2x – 1 b) Q(x) =        bài xích 4: (3 điểm) cho tam giác DEF cân tại D với mặt đường trung con đường DI. A) chứng minh:  DEI =  DFI. B) chứng minh DI  EF. C) Kẻ con đường trung tuyến đường EN. Chứng minh rằng: IN tuy nhiên song với ED. ——————–hết——————— ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 a) b) c) Đáp án D B A C B A B D B. TỰ LUẬN: (8 điểm)

15. BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 (1đ) cầm x = 1 và y = 1 vào biểu thức 2xy + y – 1 ta được: 2.1.1 + 1 – 1 = 2 ( 0,75đ) Vậy quý giá của biểu thức 2xy + y – 1 tại x = 1 và y = một là 2. 0,25 0,5 0,25 2 (2đ) A(x) = -7×4 – 2×3 + 4×2 – 2 + B(x) = x4 + 4×3 – 2×2 + 3x – 5 A(x) + B(x) = – 6×4 + 2×3 + 2×2 + 3x – 7 A(x) = -7×4 – 2×3 + 4×2 – 2 – B(x) = x4 + 4×3 – 2×2 + 3x – 5 A(x) – B(x) = – 8×4 – 6×3 + 6×2 – 3x + 3 1 1 3 (2đ) a) 2x – 1 = 0 2x = 1 x = 50% Vậy x = ½ là nghiệm của nhiều thức 2x – 1 b) Q(x) = 2(x – 1) – 5(x + 2) +10 = 0 2x – 2 – 5x – 10 + 10 = 0 -3x = 2 x = -2/3 Vậy x = -2/3 là nghiệm của nhiều thức Q(x). 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 4 (3đ) Vẽ hình viết GT – KL đúng 0,5 D

16.  DEF cân tại D GT IE = IF ND = NF KL a) chứng minh:  DEI =  DFI. B) chứng minh DI  EF. C) IN // ED. A) Xét  DEI và  DFI có: DE = DF (vì  DEF cân nặng tại D) DI : cạnh bình thường IE = IF (vì DI là con đường trung tuyến)   DEI =  DFI ( c.c.c)  b) Theo câu a ta gồm  DEI =  DFI ( c.c.c) 0,25 0,25 0,25 0,25 E F N I

17.  = (góc tương ứng) (1) mà và kề bù nên + = 1800 (2) tự (1) và (2)  = = 900 . Vậy DI  EF c) DIF vuông (vì = 900 ) gồm IN là đường trung con đường ứng với cạnh huyền DF  IN = doanh nghiệp = FN = DF  DIN cân nặng tại N  = (góc sinh hoạt đáy) (1) *Mặt không giống = (đường trung tuyến khởi đầu từ đỉnh cũng là con đường phân giác) (2) từ (1), (2) suy ra: = phải NI // DE (hai góc so le trong bởi nhau). 0,5 0,5 0,25 0,25 lưu giữ ý: học sinh làm theo phong cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa. ĐỀ 6 ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một huyết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường thcs được mang lại trong bảng tần số sau: Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40 c) vết hiệu khảo sát ở đó là gì? d) dấu hiệu có từng nào giá trị không giống nhau? tìm kiếm mốt. Câu 2: (2.0 điểm) c) Thu gọn 1-1 thức A. Xác minh phần hệ số và kiếm tìm bậc của đơn thức thu gọn, biết:

18. D) Tính quý giá của biểu thức trên x = 2, y = 1. Câu 3: (2.0 điểm) cho hai đa thức:     c) Tính  . D) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x) Câu 4: (1.0 điểm) search nghiệm của các đa thức sau: b) b)  Câu 5: (1.0 điểm) tìm kiếm m để đa thức   có một nghiệm x = 1. Câu 6: (1.0 điểm) đến  vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ lâu năm cạnh AC và chu vi tam giác ABC. Câu 7: (2.0 điểm) đến  vuông tại A, con đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ   . C) triệu chứng minh:    d) bên trên tia đối của AB mang điểm K làm thế nào cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H trực tiếp hàng. ———-HẾT———- (Học sinh không được sử dụng máy tính) Câu Đáp án Thang điểm Câu 1 (1.0 điểm) c. Dấu hiệu điều tra: “Điểm chất vấn 1 ngày tiết môn Toán của mỗi học viên một lớp 7” 0.5 d. Tất cả 8 cực hiếm khác nhau. Mốt của dấu hiệu là 8 0.5 Câu 2 (2.0 điểm) c. Hệ số: Bậc của đơn thức A là 19 0.5 0.5 d. Nuốm x = 2; y = 1 vào biểu thức ta được: 1.0 Câu 3 (2.0 điểm) c.   ;             0.5

19. 0.5 d.       1.0 Câu 4 (1.0 điểm) c. Vậy là nghiệm của đa thức   0.5 d. Vậy là nghiệm của đa thức   0.5 Câu 5 (1.0 điểm)    là 1 nghiệm của đa thức f(x) nên ta có:   Vậy với nhiều thức f(x) gồm một nghiệm  0.5 0.25 0.25 Câu 6 (1.0 điểm) Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có: Chu vi  : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet 0.25 0.25 0.5 Câu 7 (2 điểm) c. Xét nhì tam giác vuông ABD với HBD có: BD là cạnh phổ biến DA = DH (D vị trí tia phân giác của góc B) 0.25 0.25 0.25 0.25 H B A C D K

20.    (cạnh huyền – cạnh góc vuông) d. Từ bỏ câu a) gồm      Suy ra,  cân tại B. Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là mặt đường cao xuất phát điểm từ đỉnh B  là trực trung ương của  . Khía cạnh khác,    (c-g-c)   KH là mặt đường cao kẻ trường đoản cú đỉnh K của  cần KH phải trải qua trực trung tâm H. Vậy tía điểm K, D, H trực tiếp hàng. 0.25 0.25 0.25 0.25 www.thuvienhoclieu.com ĐỀ 7 ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút bài bác 1: (2 điểm) Điều tra về điểm bình chọn học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có công dụng sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8 6 5 9 8 5 7 7 7 4 6 7 6 9 3 6 10 8 7 7 8 10 8 6 a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cùng b) tra cứu mốt của dấu hiệu Bài 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức (a là hằng số khác 0) a) Thu gọn gàng rồi cho biết thêm phần thông số và phần biến hóa của A b) tra cứu bậc của đối kháng thức A bài bác 3: (2,5 điểm) mang lại hai đa thức:   và   a) Tính         rồi search nghiệm của đa thức   b) Tìm đa thức   sao để cho         bài 4: (0,5 điểm) mang đến     . Hỏi a liệu có phải là nghiệm của nhiều thức   không? bởi sao?

Từ khóa:

đề cương cứng ôn tập toán 7 học kì 2 gồm đáp án 2017đề cương cứng ôn tập toán 7 cuối nămgiải đề cưng cửng toán lớp 7 học tập kì 2bài tập toán lớp 7 học kì 2đề cương cứng ôn tập toán 7 học tập kì 1 gồm đáp ánđề thi trắc nghiệm toán lớp 7 học kì 2đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán co dap antrắc nghiệm toán 7 học kì 2