DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY

     
Toàn cảnh thế giới văn hóa truyền thống xã hội giáo dục và đào tạo thể dục du ngoạn Văn học tập - nghệ thuật và thẩm mỹ kỹ thuật - technology kinh tế tài chính

-Dấu chấm lửng:

+ Tỏ ý còn nhiều sự vật, sự việc, hiện tượng tựa như chưa liệt kê hết.

Bạn đang xem: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

+ biểu lộ chỗ lời nói bỏ qua hay ngập ngừng, ngắt quãng.

+ làm giãn tiết điệu câu văn, sẵn sàng cho sự lộ diện của một trường đoản cú ngữ thể hiện nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bài Thơ Thương Vợ ” Của Trần Tế Xương, Cảm Nhận Về Bài Thơ Thương Vợ Của Tú Xương

-Dấu chấm phẩy:

+ Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.

Xem thêm: Mạch Chỉnh Lưu Cầu 1 Pha Có Điều Khiển Dùng Scr, Mạch Chỉnh Lưu Cầu 1 Pha Có Điều Khiển

+ Đánh vết ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

-Dấu gạch ngang:

+ Đặt trung tâm câu để tấn công dấu phần tử chú thích, phân tích và lý giải trong câu;

+ Đặt ngơi nghỉ đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật dụng hoặc nhằm liệt kê;

+ Nối các từ nằm trong một liên danh

Phạm Thị Thanh TuyềnGiáo viên Ngữ văn - Trường thế giới Á Châu


thegioimucin.com.vn đánh giá - số 118

thegioimucin.com.vn đánh giá - số 118thegioimucin.com.vn đánh giá - số 117thegioimucin.com.vn nhận xét - số 116thegioimucin.com.vn đánh giá - số 115thegioimucin.com.vn đánh giá - số 114thegioimucin.com.vn đánh giá - số 113thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 112thegioimucin.com.vn đánh giá - số 111thegioimucin.com.vn đánh giá - số 110thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 109thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 108thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 107thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 106thegioimucin.com.vn đánh giá - số 105thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 104thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 103thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 102thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 101thegioimucin.com.vn đánh giá - số 100thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 99thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 98thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 97thegioimucin.com.vn nhận xét - số 96thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 95thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 94thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 93thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 92thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 91thegioimucin.com.vn đánh giá - số 90thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 89thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 88thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 87thegioimucin.com.vn nhận xét - số 86thegioimucin.com.vn đánh giá - số 85thegioimucin.com.vn đánh giá - số 84thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 83thegioimucin.com.vn nhận xét - số 82thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 81thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 80thegioimucin.com.vn nhận xét - số 79thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 78thegioimucin.com.vn nhận xét - số 77thegioimucin.com.vn đánh giá - số 76thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 75thegioimucin.com.vn đánh giá - số 74thegioimucin.com.vn đánh giá - số 73thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 72thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 71thegioimucin.com.vn nhận xét - số 70thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 69thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 68thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 67thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 66thegioimucin.com.vn nhận xét - số 65thegioimucin.com.vn nhận xét - số 64thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 63thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 62thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 61thegioimucin.com.vn nhận xét - số 60thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 59thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 58thegioimucin.com.vn nhận xét - số 57thegioimucin.com.vn nhận xét - số 56thegioimucin.com.vn đánh giá - số 55thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 54thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 53thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 52thegioimucin.com.vn nhận xét - số 51thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 50thegioimucin.com.vn đánh giá - số 49thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 48thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 47thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 46thegioimucin.com.vn đánh giá - số 45thegioimucin.com.vn nhận xét - số 44thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 43thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 42thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 41thegioimucin.com.vn đánh giá - số 40thegioimucin.com.vn đánh giá - số 39thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 38thegioimucin.com.vn đánh giá - số 37thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 36thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 35thegioimucin.com.vn nhận xét - số 34thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 33thegioimucin.com.vn đánh giá - số 32thegioimucin.com.vn nhận xét - số 31thegioimucin.com.vn nhận xét - số 30thegioimucin.com.vn đánh giá - số 29thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 28thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 27thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 26thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 25thegioimucin.com.vn đánh giá - số 24thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 23thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 22thegioimucin.com.vn đánh giá - số 21thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 20thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 19thegioimucin.com.vn đánh giá - số 18thegioimucin.com.vn nhận xét - số 17thegioimucin.com.vn đánh giá - số 16thegioimucin.com.vn nhận xét - số 15thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 14thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 13thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 12thegioimucin.com.vn nhận xét - số 11thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 10thegioimucin.com.vn đánh giá - số 9thegioimucin.com.vn đánh giá - số 8thegioimucin.com.vn đánh giá - số 7thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 6thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 5thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vns - số 4thegioimucin.com.vn đánh giá - số 3thegioimucin.com.vn thegioimucin.com.vn - số 2thegioimucin.com.vn đánh giá - tiên phong hàng đầu
*

*

Thông tin cần phải biết


*
Giá đá quý
*
Tỷ giá chỉ ngoại tệ
JPY 171.91 181.99
KRW 16.11 19.63
THB 603.54 696.36
Joint Stock Commercial bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank