ĐẤT LÂM NGHIỆP LÀ GÌ

     

Ở nước ta, diện tích đất lâm nghiệp chỉ chiếm một tỷ lệ rất cao trong quy mô chung. Vì vậy đất lâm nghiệp là gì, những trường hợp rất có thể sử dụng đất lâm nghiệp dấn được rất nhiều sự quan tâm. Cùng tìm hiểu câu trả lời tại nội dung bài viết này nhé.