Của một số bằng 192 thì số đó là

     

Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 sẽ giúp các em ôn tập lại những dạng toán trọng tâm cũng giống như các bài tập, luyện đề nhằm đạt được tác dụng tốt trong kỳ thi xong xuôi học kỳ.

Sau đấy là các dạng bài tập kiến thức trọng trung tâm được tổng hợp trong đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học viên cùng tìm hiểu thêm nhé.Bạn sẽ xem: ba phần tư của một số trong những bằng 192 thì số kia là

1. Ôn tập các dạng toán ở học tập kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và những phép tính với phân số

1.1.1 định nghĩa phân số


*

*

1.1.2. đặc thù cơ bạn dạng của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.Bạn đang xem: Của một trong những bằng 192 thì số kia là

Nếu phân tách cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đang cho.

Bạn đang xem: Của một số bằng 192 thì số đó là

1.1.3. So sánh các phân số

a) So sánh những phân số cùng mẫu số

Trong nhì phân số gồm cùng mẫu số:

Phân số nào bao gồm tử số bé thêm hơn thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.Phân số nào gồm tử số lớn hơn thế thì phân số đó mập hơn.Nếu tử số đều bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong nhị phân số có cùng tử số:

Phân số nào gồm mẫu số bé thêm hơn thì phân số đó lớn hơn.Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn nữa thì phân số đó bé nhỏ hơn.Nếu mẫu số đều nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác chủng loại số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số nhị phân số đó rồi so sánh những tử số của nhị phân số mới.

1.1.4. Các phép tính phân số

a) Phép cộng phân số

Muốn cùng hai phân số tất cả cùng mẫu mã số, ta cùng hai tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhị phân số có cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số sản phẩm hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhị phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhị phân số, rồi trừ nhì phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số ta rước tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

d) Phép chia phân số

Muốn phân tách một phân số cho một phân số, ta mang phân số trước tiên nhân với phân số thứ hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu số thành tử số.

1.2. Tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó


*

1.3. Tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó.

1.3.1. Tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số

Để giải việc tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số ta hoàn toàn có thể làm như sau:


*

1.3.2. Tìm hai số lúc biết hiệu cùng tỉ của nhị số đó.


*

1. 4. Hình thoi và mặc tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ lâu năm của hai tuyến đường chéo)

2. Bài xích tập theo phương thức toán trong đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý hiếm sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. áp dụng dấu >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. đến phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số và cho biết đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 5.

Xem thêm: Đồ Thị Hàm Số Và Phép Tịnh Tiến Đồ Thị Hàm Số Trong Hệ Tọa Độ Oxy

Tìm nhị số biết.

a) Tổng của nhị số bằng 1200, tất cả tỉ số bằng (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhị số bằng 450, bao gồm tỉ số bằng (Largedfrac56)

Bài 6. cho hình thoi MNPQ, biết độ dài hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích s hình thoi

2.2. Bài xích giải

Bài 1:

Áp dụng những quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta tất cả cả hai số thuộc tử số vì thế ta so sánh mẫu số của 2 số với nhau vày 7 > 5 yêu cầu (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn (Largedfrac1414) = 1, đề nghị 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhì số phần đông khác tử số lẫn chủng loại số đề xuất ta đề nghị quy định mẫu số để so sánh

Lấy mẫu mã số tầm thường là 39 ta bao gồm 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta tất cả 195 > 36, bắt buộc (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả 2 phân số ta bao gồm (Largedfrac96) cùng phân chia tử số và mẫu số mang đến 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả hai phân số ta gồm (Largedfrac1510) cùng chia tử số và mẫu mã số đến 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) hiểu là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu mã số là 7.

(Largedfrac103) gọi là mười phần ba. Tử số là 10, mẫu số là 3.

(Largedfrac59) phát âm là năm phần chín. Tử số là 5, chủng loại số là 9.

Bài 4.

Số lớn đề nghị tìm là:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số bé xíu cần tra cứu là:

Số nhỏ nhắn = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số yêu cầu tìm là 690 cùng 210

Bài 5.

a) Sơ đồ bài toán:

Theo sơ đồ bài xích toán, tổng cộng phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là: (tổng : số phần bởi nhau) x số phần bé xíu = (1200 : 8) x 3 = 450

Số lớn là: (tổng : số phần bằng nhau) x số đa số = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số cần tìm là 450, 750

b) Sơ đồ bài bác toán:

Theo sơ đồ bài toán, hiệu số phần cân nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số bé bỏng là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần nhỏ xíu = 450 x 4 = 1800

Số béo là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số phần lớn = 450 x 5 = 2250

Vậy số phải tìm là 1800 cùng 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích s hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Cỗ đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Bộ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: trong các phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bởi phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: trong những phân số bên dưới đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

B. Có hai cặp cạnh đối diện song song

C. Bao gồm bốn cạnh bằng nhau

D. Bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Câu 4: Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm hai đường chéo là 17cm với 32cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: lựa chọn chữ số phù hợp trong những chữ số sau nhằm viết vào ô trống làm sao cho 15… phân tách hết đến 2, 3 và 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ trọng 1: 200, chiều lâu năm phòng học tập lớp đo được 5cm. Chiều nhiều năm thật ở trong phòng học đó là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: một đội nhóm công nhân làm đường, có 7 công nhân cô bé và 12 người công nhân nam, viết:

A. Tỉ số của số công nhân con gái và số người công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân phụ nữ và số người công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số người công nhân nam cùng số công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân nam với số công nhân cả tổ:

Câu 8: tìm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng của thửa ruộng bằng (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Hiện giờ bố hơn bé 30 tuổi. Ba năm ngoái tuổi con bằng (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có mức giá trị bởi 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số tương thích để điền vào vị trí trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: một đội có 12 bạn trong những số ấy có 5 các bạn nữ. Tỉ số của công ty nam và số bạn nữ của tổ kia là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Quý giá của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một tấm kính hình thoi có độ dài những đường chéo 18cm cùng 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Kiếm tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

ĐỀ 3

Câu 1: công dụng của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tứ giác gồm 2 cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và tứ cạnh bởi nhau

B. Tất cả hai cạnh đối lập bằng nhau

C. Gồm 2 cạnh sát vuông góc cùng với nhau

D. Bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

Câu 4. Người mẹ hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cộng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền vệt (>,

a) 2 giờ 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: tra cứu x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A bao gồm 34 học tập sinh. Nếu như không tính các bạn lớp trưởng thì số học viên nam gấp đôi số học viên nữ. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học sinh nữ, biết lớp trưởng là nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 trong 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tìm kiếm x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào chỗ trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 41 tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Hai kho thóc có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A gồm số thóc bởi (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD bao gồm AB = 15 dm, đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích s hình bình hành

Câu 8. Tìm hai số biết. Tổng nhị số bằng 124, hiệu nhị số bởi 72

ĐỀ 5

Câu 1. Mang lại số 7492… chữ số điền vào chỗ chấm để được số vừa phân tách hết đến 2 với vừa phân chia hết cho 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số tương thích điền vào nơi chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích 192(cm^2), độ cao 12m. Độ nhiều năm đáy tương ứng của hình đó là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào khu vực chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ nhiều năm đáy và chiều cao của hình bình hành là 75cm, chiều cao bằng (Largedfrac23) độ dài đáy. Tính diện tích s của hình bình hành đó.

Xem thêm: Khso4 Có Lưỡng Tính Không - Chất Nào Sau Đây Là Chất Lưỡng Tính

Câu 6. Search x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm hai số lúc biết hiệu của nhị số bằng 27, bao gồm tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh bao gồm 3 lọ bi trung bình từng lọ bao gồm 72 viên bi. Biết lọ thứ nhất đựng 48 viên, lọ thứ cha đựng 80 viên. Hỏi lọ máy hai đựng từng nào viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp ngàn của số 15794303 gồm những chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong số số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số chia hết đến 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong những phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn nhất là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông có độ nhiều năm cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Kiếm tìm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A hơn kho B là 7t 5 tạ thóc. Tra cứu số thóc từng khó, hiểu được số thóc của kho B bởi 4/21 số thóc kho A

Câu 7. Tìm cùng của dãy số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bằng (Largedfrac15) số tuổi của mẹ và anh trai, biết anh trai rộng An 6 tuổi. Hỏi người mẹ An bao nhiêu tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số thích hợp vào vị trí chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích s hình bình hành tất cả độ lâu năm đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Kiếm tìm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 6. Trong mùa thi đua học tập tốt, lớp 4A tìm mọi cách được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bằng (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B cùng 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bằng 16m. Tính độ dài các cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn ko trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc vắt kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi bao gồm độ lâu năm hai đường chéo cánh là 18cm và 12cm. Diện tích s hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 48 giờ 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính quý giá biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Tra cứu x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A gồm số học sinh nữ bằng (Largedfrac35) số học sinh nam. Tìm kiếm số học viên nam, số học sinh nữ lớp đó biết rằng số học viên nữ là 12 học tập sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số tương thích vào chỗ chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích (Largedfrac38)(m^2), chiều cao (Largedfrac38)m. Độ dài đáy của hình kia là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100000, quãng con đường từ A cho B đo được 1m. Độ lâu năm thật của quãng đường từ A mang lại B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng trĩu 450g. Đầu cá nặng bởi đuôi cá cùng với một phần hai thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá Hỏi cả bé cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tra cứu x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 72m cùng chiều rộng bằng (Largedfrac23) chiều dài. Biết cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được (Largedfrac34) kilogam thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng cách hợp lí nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong những số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số nào phân tách hết cho 3 cùng 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Tất cả 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng số viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Quý giá của 9 vào 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có công dụng là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tra cứu x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : đôi mươi = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Cha hơn con 36 tuổi, tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?