Của một số bằng 192 thì số đó là

     

Đề cương ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 để giúp các em ôn tập lại những dạng toán trọng tâm tương tự như các bài xích tập, luyện đề nhằm đạt được hiệu quả tốt vào kỳ thi ngừng học kỳ.

Sau đó là các dạng bài xích tập kỹ năng và kiến thức trọng trọng tâm được tổng đúng theo trong đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học viên cùng tìm hiểu thêm nhé.Bạn vẫn xem: 3 phần tư của một số bằng 192 thì số kia là

1. Ôn tập những dạng toán ở học kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và những phép tính với phân số

1.1.1 quan niệm phân số


*

*

1.1.2. đặc điểm cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Bạn đang xem: Của một số bằng 192 thì số đó là

Nếu phân chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

1.1.3. So sánh những phân số

a) So sánh các phân số cùng mẫu mã số

Trong nhì phân số bao gồm cùng chủng loại số:

Phân số nào có tử số bé nhiều hơn thì phân số đó bé nhỏ hơn.Phân số nào tất cả tử số lớn hơn nữa thì phân số đó khủng hơn.Nếu tử số đều bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số:

Phân số nào bao gồm mẫu số bé thêm hơn thì phân số đó lớn hơn.Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn nữa thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.Nếu mẫu mã số đều nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

c) So sánh các phân số khác mẫu

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu mã số, ta hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại số hai phân số kia rồi so sánh các tử số của nhị phân số mới.

1.1.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cộng hai phân số gồm cùng mẫu mã số, ta cộng hai tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhị phân số gồm cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho chủng loại số của phân số sản phẩm hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhị phân số, rồi trừ hai phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số ta lấy tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với chủng loại số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta đem phân số trước tiên nhân với phân số thứ hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

1.2. Tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó


*

1.3. Tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhị số đó.

1.3.1. Tìm nhì số lúc biết tổng với tỉ số

Để giải câu hỏi tìm nhị số khi biết tổng và tỉ số ta có thể làm như sau:


*

1.3.2. Tìm hai số lúc biết hiệu với tỉ của nhị số đó.


*

1. 4. Hình thoi và ăn diện tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi


(Trong đó: S là diện tích s hình thoi; m, n là độ lâu năm của hai tuyến đường chéo)

2. Bài bác tập theo phương thức toán trong đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính cực hiếm sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. thực hiện dấu >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. cho phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số và cho biết thêm đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 4.

Xem thêm: Trong Đất Keo Âm Có Vai Trò Quan Trọng Gì, Trong Đất Keo Âm Có Vai Trò Quan Trọng

Tìm nhì số biết tổng của nhị số bằng 900, hiệu nhì số bằng 480

Bài 5. Tìm nhì số biết.

a) Tổng của nhì số bằng 1200, gồm tỉ số bằng (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhị số bởi 450, gồm tỉ số bằng (Largedfrac56)

Bài 6. đến hình thoi MNPQ, biết độ lâu năm hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích s hình thoi


2.2. Bài bác giải

Bài 1:

Áp dụng các quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta bao gồm cả hai số cùng tử số cho nên vì vậy ta đối chiếu mẫu số của 2 số với nhau vì chưng 7 > 5 yêu cầu (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn (Largedfrac1414) = 1, bắt buộc 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả hai số phần đa khác tử số lẫn mẫu số buộc phải ta buộc phải quy định chủng loại số để so sánh

Lấy mẫu số thông thường là 39 ta tất cả 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta gồm 195 > 36, đề xuất (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả 2 phân số ta có (Largedfrac96) cùng phân chia tử số và mẫu mã số đến 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả hai phân số ta gồm (Largedfrac1510) cùng chia tử số và mẫu số cho 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) đọc là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu số là 7.

(Largedfrac103) gọi là mười phần ba. Tử số là 10, chủng loại số là 3.

(Largedfrac59) gọi là năm phần chín. Tử số là 5, chủng loại số là 9.

Bài 4.

Số lớn đề xuất tìm là:

Số mập = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số nhỏ xíu cần tìm là:

Số bé nhỏ = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số phải tìm là 690 cùng 210

Bài 5.

a) Sơ đồ bài bác toán:


Theo sơ đồ bài bác toán, toàn bô phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là: (tổng : số phần bởi nhau) x số phần bé xíu = (1200 : 8) x 3 = 450

Số lớn là: (tổng : số phần bởi nhau) x số phần lớn = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số phải tìm là 450, 750

b) Sơ đồ bài toán:


Theo sơ đồ bài bác toán, hiệu số phần đều bằng nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số bé nhỏ là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số phần nhỏ bé = 450 x 4 = 1800

Số mập là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số phần lớn = 450 x 5 = 2250

Vậy số phải tìm là 1800 với 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích s hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Bộ đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Cỗ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: trong những phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bởi phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: trong số phân số dưới đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bởi nhau

B. Bao gồm hai cặp cạnh đối diện song song

C. Có bốn cạnh bằng nhau

D. Bao gồm hai đường chéo vuông góc với nhau trên trung điểm của mỗi đường.

Câu 4: Một hình thoi gồm độ dài hai đường chéo là 17cm cùng 32cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: chọn chữ số thích hợp trong các chữ số sau để viết vào ô trống làm sao để cho 15… phân tách hết mang lại 2, 3 cùng 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ lệ 1: 200, chiều dài phòng học tập lớp đo được 5cm. Chiều lâu năm thật của phòng học đó là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: một tổ công nhân có tác dụng đường, tất cả 7 công nhân bạn nữ và 12 công nhân nam, viết:

A. Tỉ số của số công nhân phụ nữ và số công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân người vợ và số công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số người công nhân nam với số công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân nam và số người công nhân cả tổ:

Câu 8: search x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng của thửa ruộng bằng (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Hiện nay bố hơn con 30 tuổi. Ba thời gian trước tuổi con bởi (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có giá trị bởi 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số tương thích để điền vào vị trí trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: một nhóm có 12 bạn trong các số đó có 5 chúng ta nữ. Tỉ số của doanh nghiệp nam cùng số nữ giới của tổ kia là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Giá trị của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một lớp kính hình thoi bao gồm độ dài những đường chéo cánh 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

ĐỀ 3

Câu 1: kết quả của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số thích hợp vào nơi trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tứ giác bao gồm 2 cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau

B. Bao gồm hai cạnh đối diện bằng nhau

C. Tất cả 2 cạnh tiếp giáp vuông góc cùng với nhau

D. Có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

Câu 4. Bà bầu hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi mẹ. Vậy tuổi của bé là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cùng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền lốt (>,

a) 2 tiếng 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: tìm kiếm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A có 34 học tập sinh. Còn nếu không tính chúng ta lớp trưởng thì số học sinh nam gấp hai số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ, biết lớp trưởng là nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 vào 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tra cứu x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào địa điểm trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 41 tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Nhị kho thóc có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A bao gồm số thóc bởi (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD tất cả AB = 15 dm, đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích hình bình hành

Câu 8. Tìm nhị số biết. Tổng nhì số bởi 124, hiệu nhì số bởi 72

ĐỀ 5

Câu 1. Cho số 7492… chữ số điền vào vị trí chấm để được số vừa phân tách hết cho 2 và vừa chia hết cho 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số tương thích điền vào khu vực chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích 192(cm^2), độ cao 12m. Độ lâu năm đáy khớp ứng của hình đó là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào nơi chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ dài đáy và độ cao của hình bình hành là 75cm, chiều cao bằng (Largedfrac23) độ lâu năm đáy. Tính diện tích s của hình bình hành đó.

Câu 6. Tra cứu x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm nhì số khi biết hiệu của nhì số bởi 27, có tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh có 3 lọ bi trung bình mỗi lọ có 72 viên bi. Biết lọ đầu tiên đựng 48 viên, lọ thứ cha đựng 80 viên. Hỏi lọ sản phẩm hai đựng bao nhiêu viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp nghìn của số 15794303 gồm các chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong số số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân tách hết mang đến 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong các phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn số 1 là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông vắn có độ dài cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Tra cứu a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A hơn kho B là 7t 5 tạ thóc. Tìm số thóc từng khó, hiểu được số thóc của kho B bởi 4/21 số thóc kho A

Câu 7. Tìm cộng của dãy số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bởi (Largedfrac15) số tuổi của bà mẹ và anh trai, biết anh trai rộng An 6 tuổi. Hỏi bà bầu An từng nào tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số tương thích vào chỗ chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số thích hợp vào chỗ chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích hình bình hành bao gồm độ dài đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Kiếm tìm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cùng của nhì số là 975. Số nhỏ xíu bằng (Largedfrac23) số lớn. Tìm nhì số đó.

Xem thêm: Hình Chiếu Đứng Của Hình Nón Là Hình Chiếu Đứng Của Hình Nón Là Hình:

Câu 6. Trong dịp thi đua học tốt, lớp 4A cố gắng được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bởi (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B và 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bằng 16m. Tính độ dài các cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn không trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc cố gắng kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 18cm với 12cm. Diện tích s hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số tương thích vào nơi chấm: 48 tiếng 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính quý hiếm biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Tìm kiếm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A tất cả số học viên nữ bằng (Largedfrac35) số học sinh nam. Search số học viên nam, số học viên nữ lớp đó biết rằng số học viên nữ là 12 học tập sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số thích hợp vào khu vực chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích s (Largedfrac38)(m^2), độ cao (Largedfrac38)m. Độ dài đáy của hình kia là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1: 100000, quãng mặt đường từ A mang lại B đo được 1m. Độ nhiều năm thật của quãng mặt đường từ A mang đến B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng trĩu 450g. Đầu cá nặng bởi đuôi cá cộng với một ít thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cùng đuôi cá Hỏi cả con cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tìm x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 72m và chiều rộng bằng (Largedfrac23) chiều dài. Biết cứ 1m2 ruộng kia thì thu hoạch được (Largedfrac34) kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng phương pháp hợp lí nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong những số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số nào chia hết cho 3 và 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Bao gồm 3 viên bi xanh cùng 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng thể viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Quý giá của 9 vào 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có hiệu quả là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : 20 = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Ba hơn bé 36 tuổi, tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi cha bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?